Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

USA Europa måste inse att väpnad världshegemoni är USA:s moderna utrikespolitiska linje. Den kommer att ligga fast även om demokraten John F Kerry vinner presidentvalet den 2 november. Bakom denna nya linje finns en neokonservatism med Israel som främsta beskyddare, skriver Claes Ryn, professor i statsvetenskap.

Många européer hoppas att en seger för John F Kerry i det amerikanska presidentvalet ska leda till en markant omläggning av USA:s utrikespolitik. Detta är önsketänkande.

Det är på tiden att Europa får klart för sig att ett nytt utrikespolitiskt tänkande slagit igenom i USA och att detta är väl representerat inom båda de stora partierna.

Att Kerry och andra demokrater hårt kritiserar Bushs Irakpolitik betyder inte att de helt förkastar hans syn på USA:s roll i världen. Många ledande demokrater delar i stort sett Bushs uppfattning, att USA är kallat att - med vapenmakt om så krävs - sprida sina principer och skapa en mer demokratisk värld.

Till dem hör bl a Madeleine Albright, Clintons utrikesminister, och Richard Holbrooke, som var amerikansk FN-ambassadör och sändebud till Balkan i samma administration. Holbrooke är nu rådgivare till Kerry. Han håller med Bush om att USA bör ta ledningen i världen och att landets syften är höjda över alla moraliska misstankar: 'USA har under de senaste 60 åren alltid
förenat moraliskt och politiskt ledarskap,' menar Holbrooke. 'Alltid.'

Detta moraliskt politiska tema är centralt för de neokonservativa, som hävdar att USA på grund av sin moraliska överlägsenhet bör etablera väpnad världshegemoni.

Eftersom de starkt influerat George W Bush är det viktigt att förstå att flertalet neokonservativa har sina rötter i det demokratiska partiet och än i dag anser sig höra hemma där. När Sovjet kollapsade propagerade de neokonservativa för att USA skulle använda sin seger i det kalla kriget till att stärka sin makt och skapa en bättre värld. Eftersom det demokratiska partiet är sammansatt av många intressegrupper och bl a har en inflytelserik nästan pacifistisk flygel visade det sig lättast att vinna republikanerna, som hade kvar hökaktiga reflexer från kalla kriget, för en tuff, interventionistisk utrikespolitik.
Många neokonservativa finns kvar i det demokratiska partiet och agiterar där för samma linje. Demokrater som Albright och Holbrooke tillhör inte de ideologiska kärntrupperna, men är i huvudsak med på noterna. Delvis för att kunna förankra sin politik i det egna partiet betonar de starkare än Bush att USA bör intervenera i samförstånd med andra stater och helst med FN:s stöd. Det är framför allt sättet att bedriva den nya utrikespolitiken som skapar kontrovers mellan de två partierna.

Kerry anser att kriget mot Irak skötts på ett 'katastrofalt' sätt, men han röstade för det och har aldrig klart tagit avstånd från det eller från Bushs ambitiösa 'krig mot terrorismen'.

Vad han hävdar är att han skulle ha varit skickligare och mera förutseende än Bush. De neokonservativa fick sitt paradoxala namn därför att de kritiserade den extrema vänstern och som gamla kalla krigare fann de beröringspunkter med republikanerna. Gamla traditioner är för de neokonservativa hinder för framsteg. Världen måste göras om i enlighet med de upplysta, universella principer som de själva omfattar.

De neokonservativa är i själ och hjärta en speciell sorts moderna amerikanska liberaler, militanta progressiva ideologer med nästan revolutionära drag.

En svensk gör sig en bra bild av det neokonservativa förhållningssättet genom att tänka på en svensk som väl passar in i mönstret, Per Ahlmark. Han brukar, liksom sin intellektuelle far Herbert Tingsten, kallas liberal eller socialliberal men är i dagens udda amerikanska språkbruk en typisk neokonservativ. Särskilt när det gäller frågor med direkt eller indirekt anknytning till Mellanöstern råder det långtgående enighet mellan de amerikanska partierna.

Mycket som för européer kan te sig förbryllande i USA:s handlande förklaras av USA:s nära förhållande till Israel. I Bushadministrationen är det Ariel Sharon och likudpartiet som vinner starkast gehör.

Statssekretararen i försvarsdepartementet, Douglas Feith, var tidigare rådgivare till premiärminister Benjamin Netanyahu, den dåvarande ledaren för likud. Ett annat mått på alliansens styrka är att det inom amerikansk politik och journalistik anses karriärmässigt mycket vågat att kritisera den. Det är desto vanligare att politiska kandidater och opinionsbildare uttalar sitt stöd för 'USA:s enda allierade' i Mellanöstern. Här tävlar demokraterna med republikanerna.

Förutom stora privata bidrag får Israel sedan länge från USA årligen flera miljarder dollar i ekonomiskt och militärt stöd. USA och Israel samarbetar militärt och utvecklar t o m nya vapensystem tillsammans. Israel har blivit en militär stormakt med flera hundra kärnvapen.

Den israeliska underrättelsetjänsten Mossad har som enda främmande underrättelsetjänst fått tilllåtelse att i jakten på terrorister operera på amerikanskt territorium.

De amerikanska medierna har de senaste veckorna rapporterat att en byråkrat i Pentagon av FBI misstänks för att ha vidarebefordrat topphemligt material om Mellanöstern till American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), den inflytelserika politiska lobbyorganisation som verkar för samförstånd mellan USA och Israel. AIPAC ska ha vidarebefordrat detta material till Israel.

En talesman för AIPAC avfärdade misstanken. Varför skulle vi spionera, frågade han. Om vi vill ha denna sorts information behöver vi ju bara bjuda någon på lunch. En israelisk diplomat i Washington påpekade att USA och Israel egentligen inte har några hemligheter för varandra. 'Vi har formella och öppna diskussioner om alla dessa saker. Det är inte som om vi hade olika uppfattningar i dessa frågor.'

Visserligen finns det både inom och utom de två stora partierna ett utbrett missnöje med denna allians; den anses inflammera Mellanöstern och strida mot USA:s intressen. Men sådan kritik framförs mycket sällan offentligt och då vanligtvis av personer i slutet av sin karriär. Aktuella exempel är general Anthony Zinni, pensionerad befälhavare för marinkåren och f d emissarie i Irak, och senator Ernest Hollings, demokrat från South Carolina, som efter många år i senaten avböjt återval.

Zinni och Hollings har öppet sagt vad många tänker, nämligen att Irak inte utgjorde något hot mot USA; i sista hand blev det krig eftersom inflytelserika och energiska stödjare av Israel ansåg kriget gynna Israels säkerhet.

Sådant missnöje äventyrar dock inte den amerikansk-israeliska alliansen. Den kommer liksom tidigare att färga USA:s utrikespolitik som helhet. John Kerry skulle aldrig våga ifrågasätta den. Det fatala och kostsamma utrikespolitiska misstag som heter Irak kommer att leda till en viss förlust av prestige och trovärdighet för neokonservativa, som särskilt hårt agiterat för kriget och som lierat sig med den republikanska administrationen. Men det vore fel att tro att rörelsen som helhet därmed skulle lida ett mer än tillfälligt bakslag, eller att den skulle förlora sitt inflytande om republikanerna mot alla odds skulle förlora stort i det kommande valet.

Väpnad världshegemoni förblir under överskådlig tid USA:s utrikespolitiska mål, hur partierna än må tvista om medlen.
_____________________________________________
CLAES RYN är professor i statsvetenskap vid Catholic University of America.

Ur Svd 30/9 -04


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se