Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En fibbare ser på Palestina

Av HENRIK LINDE

I en insändare till Flamman skriver Henrik Linde så här:
"Trettiofem år har jag varit medlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront och prenumerant på tidningen. Men i vrångbilden i Andreas Malms narrspegel känner jag inte igen några av mina erfarenheter. Jag har under årens lopp skrivit ett antal artiklar om palestinafrågan varav många hamnat på Folket i Bilds hemsida. Där har jag nu samlat dem under rubriken En fibbare ser på Palestina. Välkommen till web.fib.se och se hur verkligheten ser ut till skillnad från den malmska mytbildningen."

Jag är en av dem som redan år 1971, innan första numret av tidningen kom ut, betalade in medlemsavgiften 250 kronor. Mycket pengar på den tiden när det första numret av tidningen kom att kosta två kronor och femtio öre. Sedan dess har jag varit föreningsmedlem under alla år, under ett par omgångar dessutom styrelsemedlem, och givetvis alltid prenumererat på tidningen.
    I föreningsarbetet har alltid Palestinafrågan engagerat mig speciellt och jag har skrivit en rad texter med anknytning till den. Vissa har blivit liggande i min byrålåda. En har publicerats i Eskilstuna-Kuriren och ganska många på vår hemsida. Här nedan följer en kort presentation av de olika texterna med länkar till själva texten.
    När jag tittar igenom mina texter ser jag att jag redan tidigt argumenterade för den så kallade enstatslösningen av konflikten i Palestina. Det faller sig därför naturligt för mig att som symbol för solidaritetsarbetet med Palestina välja Palestinagruppernas gamla rockmärke med texten "För ett demokratiskt Palestina".

ISRAELS INVASION AV LIBANON SOMMAREN 1982
Skriven år 1982 när Israel intog södra Libanon, belägrade Beirut och tvingade PLO att evakuera sina soldater. De palestinska lägren Sabra och Shatila utsattes, med stöd från Ariel Sharon, för en massaker av kristen milis.

ATT VINNA ETT LAND MEN FÖRLORA SIN SJÄL
Sriven i februari 1991. En jämförelse mellan Sydafrikas, Algeriets och Israels koloniala historia.

MASSAKERN I DEIR YASSIN
Min reaktion på att Cordelia Edvardsson i en notis i SvD februari 1995 skrev att massakern i Deir Yassin krävde 16 dödsoffer. Bygger på de uppgifter jag då kände till. Organisationen Deir Yassin Remembered anger idag på sin hemsida www.deiryassin.org att mer än hundra män, kvinnor och barn blev systematiskt mördade.

TVÅ OJÄMLIKA ELLER EN JÄMLIK STAT
Min reaktion på en understreckare i SvD av Cordelia Edvardsson den 3 maj 1995.

DEBATTINLÄGG I TIDNINGEN PALESTINA NU
Publicerat i Palestina Nu nr 2 år 1998 som svar på ett debattinlägg i nr 1 år 1998 av Johan Hasselberg.

VÅLD FÅR ALDRIG LÖNA SIG - ELLER . . . ?
Den här historiska genomgången av Palestinas historia, från slutet av artonhundratalet till FN:s antagande av Israel som FN-medlem den 11 maj 1949, skrev jag i mars år 2002 för att själv få en överblick över allt jag läst i Palestinafrågan. Har sedan en tid legat på FiB:s hemsida under rubriken Palestinas historia.

OM VILDA VÄSTERN OCH MELLANÖSTERN
Om indianutrotningen i Nordamerika och en nutida parallel i Mellanöstern. Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 13 april år 2002.

ETT IDEAL SOM INTE GÅR ATT FÖRVERKLIGA
Om staten Israel som en utopi som inte går att realisera. Skriven i november år 2002 och insänd till Eskilstuna-Kuriren som såg det som onödigt att svara på mina frågor om den skulle publiceras.

OM BLOMMOR I GALILÉEN
En kort kommentar om Israel Shamirs bok som publicerats i ett av Alhambra förlags katalogblad år 2004.

LEVANDE ELLER DÖD HISTORIA
Om det speciella och det allmängiltiga i historien om folkmorden. Krönika på FiB:s hemsida 7 juni år 2005

HYCKLERI PÅ HÖGSTA NIVÅ
Om det palestinska valet och att inte behandla alla parter lika. Krönika på FiB:s hemsida 7 maj år 2006.

ATT SE RASISMEN DÄR DEN FINNS
Om de folkrättsliga kraven på staten Israel. Krönika på FiB:s hemsida 16 juli år 2006

DE PALESTINSKA FLYKTINGARNA
En kommentar till en artikel i SvD 19 juli 2006 av Bo Theutenberg där han tar upp de folkrättsliga aspekterna kring Palestinas delning men inte nämner flyktingarnas rättigheter.

PUDELNS KÄRNA
En första kommentar till Libanonkriget. På FiB:s hemsida 22 juli år 2006.

KONFRONTATION TILL VARJE PRIS
Om Israels krig mot Libanon. Svenska Dagbladet har artigt avböjt publicering. Eskilstuna-Kuriren svarar inte på mina frågor om de vill publicera artikeln. Krönika på FiB:s hemsida 15 augusti år 2006.

LÖGNEN HAR FÅTT LÅNGA BEN
Om vad den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad egentligen sagt om Israel och Förintelsen. Krönika på FiB:s hemsida 3 oktober år 2006.

NYA TIDER - NYA SEDER
En första kommentar till Andreas Malms kolumn i DN den 9/11. Krönika på FiB:s hemsida 16 november år 2006.Publicerad på www.fib.se 2007-02-03

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Om erkännande av Kosovo
  Om palestinarörelsens utveckling och enhet
  Lasse Wilhelmson om Libanonkriget
  En fibbare ser på Palestina
  Per Forslind från Kampuchea
  Stefan Lindgren från Kampuchea
  Al-Intiqads intervju med Jan Myrdal
  Palestinas historia PDF-dokument
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Studiematerial Irak möte 1
  Analys av valet i Irak
  Angrepp på Iran?
  Förklädd Statskupp
  Afghanistan i st f Vietnam
  Notering till Aftonbladsartiklarna
  Kampen mot imperialismen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  För nationen och kulturen
  Myrdal om Irak nov 2004
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se