Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO

Lantmännen inom LRF-koncernen hävdar helt ovetenskapligt att genmanipulerad växtförädling inte är något annat än traditionell växtförädling. Detta är inte sant. GMO innebär att man går över artbarriärerna och blandar gener som aldrig skulle kunna korsas på naturlig väg.
    Flera forskare som inte uppdragsforskar för de multinationella GMO-företagen pekar i dag på sambandet mellan att många produkter innehåller genmanipulerade växter och att allt fler blir allergiska mot livsmedel med t ex sojainblandning.
    Allergirisken är så stor att Naturvårdsverket i sitt yttrande över Lantmännens dotterbolag Plant Science AB ansökan om att få odla genmanipulerad raps varnar för allergi redan vid hantering av GM-grödor i samband med sådd, skörd och förvaríng.
    Så till den hittills ihjältigna risken för antibiotikaresistens. Medan sjukvården brottas med svåra, närmast olösta problem med en ständigt ökande resistens mot antibiotika använder Plant Science AB en antibiotikagen i sina försöksodlingar med GM-raps som nu kommer ut i naturen och i näringskedjan. Och därmed i djur och människor.
    Försöken motiveras med att man ska öka oljehalten i rapsen. Det låter vällovligt men den obetydligt ökade oljehalten är försumbar med tanke på de oöverskådliga hälsoriskerna med ökad allergi, antibiotikaresistens och de stora insatsmedel som krävs för att få fram denna GM-gröda.
    "NptII" heter den promotor eller markörgen som finns i GM-rapsen. I mer än 10 år har oberoende forskare varnat för denna antibiotikagen men genom beslut i EU kan den fortfarande användas av oseriösa företag.
    Svenska Lantmännens dotterbolag PSS (Plant Science AB) som står för försöken i samarbete med BASF, ett av världen största gift- och kemiföretag, struntar i att den farliga antibiotikagenen ger immunitet mot två antibiotika, Neomycin och Kanamycin. Det är mycket allvarligt då Kanamycin lär vara det enda som biter på multiresistent tuberkulos som nu börjar förekomma också i Sverige.
    Även om den aktuella GM-rapsen ska användas till att framställa olja så kommer den att sprida sig till oförstörd raps som sedan pressas till matolja. Den farliga anitbiotikaresistensen sprider sig också via rapsens vilda släktingar.
    LRF-koncernens GM-raps kommer att bli lika misslyckad och skandaliserad som Monsantos genmanipulerade majs som gav allvarliga njur- och leverskador på de försöksråttor som matats med genmajsen som innehåller ett insektsgift som ska döda insekter som angriper majsen. Den är så effektiv att den även dödar nyttiga insekter som nyckelpigor, humlor och bin. Majsen misstänks ligga bakom massdöd bland bin i USA:s främsta jordbruksdistrikt.
    Monsantos GM-majs och LRF-koncernens GM-raps innebär i praktiken att vi får i oss rester både av insektsgift och antibiotika via tallriken. Det är hög tid att LRF-koncernen, som talar om hög matkvalité, tar sitt ansvar och upphör med den snuskiga GMO-hanteringen som ger hälsovådliga livsmedel.

Rune Lanestrand
Redaktör för Småbrukaren

GMO = Genmanipoulerade organismer
GM = GenmanipuleradPublicerad på www.fib.se 2007-04-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se