Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!

Engelska flottan?Den 10 maj kommer 43 NATO-skepp med totalt ca 7.000 sjömän att ankra upp i Göta älvs mynning. De stannar till den 13 maj i Göteborg. Om fartygen för kärnvapen har man ingen aning. Men eftersom det blir brittiska och inte amerikanska hangarfartyg, så skall det problemet vara ur världen tror man på ansvarigt håll. Det lär alltså vara mest brittiska fartyg. Engelska flottan kommer att siktas vid Vinga, O boy! Det gäller att skapa rätt associationer. 
   
Men de kommer för övningen Noble Mariner med NATO Response Force (NRF). Man ska öva "att kunna vara först på plats" för ett NATO-anfall för att bekämpa "terrorism".  
    I SvD kunde vi redan den 11 mars 2007 läsa att svensk trupp kan ingå i Natos snabbinsatsstyrka redan från nästa år. Försvarsminister Mikael Odenberg (m) såg fördelar med ett svenskt deltagande. Det gäller både svenskt stridsflyg som krigsfartyg för Natos snabbinsatsstyrka. Det fanns med i försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen i år. Han ser inte ett svenskt deltagande i snabbinsatsstyrkan som en särskilt dramatisk fråga. I TV-aktuellt sa han: 
 - Det viktiga för oss är ju att vi själva fattar besluten om var och när och hur vi deltar. Men jag utesluter inte att det finns lärdomar för svenska förband att göra inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka.
    Natos nya snabbinsatsstyrka NDF är en toppmodern enhet på 25.000 man som snabbt ska kunna sändas till alla slags militära insatser i hela världen. Det var i september 2002 som USA:s dåvarande försvarsminister Rumsfeld tog initiativ till att skapa denna snabbinsatsstyrka NRF. Formellt beslut om saken fattades vid NATOs toppmöte i Prag i december 2002. NRF förklarades klar för "action" vid NATOs toppmöte i Riga, november 2006. 
    NRF är alltså en multinationell flexibel snabbinsatsstyrka som står under hög beredskap (5-30 dagar). NRF är sammansatt av instasgrupper som roterar mellan alliansens medlemmar. Grupperna benämns "styrkebidrag" och anmäls till en "styrkekatalog" vid "styrkegenereringskonferenser". De olika "styrkerotationerna" genomgår en gemensam sex månaders tränings och en "certifieringsprocess". De har därefter minst sex månaders insatsberedskap, beroende av förbandstyp. Sådan "certifiering" pågår av delar av de svenska registerförbanden (d v s de internationella insatsförbanden). Det betyder att svenska soldater håller på att "godkännas i enlighet med ‘Natos Operational Capabilities’ standard".
    Den svenska marinen kommer att delta i övningen Noble Mariner med två korvetter, två minröjningsfartyg, en ubåt, två stödfartyg, amfibieförband, logistikenhet och sjöövervakningsfunktion. 
    Övningen 10-13 maj är en så kallad "Presail conference" som inleder den stora övningen Noble Mariner. I polska Gdynia ligger samtidigt ett fyrtiotal fartyg ur SITFOR (den andra sidan i övningen - B:styrkan). Amfibieförband från Sverige och Finland (ca 500 personer) har sin utgångspunkt i Karlskronaområdet inför den stora övningen i södra Östersjön. 

Knut Lindelöf

Det blir demonstration mot NATO-besöket den 12 maj kl 13.00. Avmarsch kl 12.00 från Gustav Adolfs torg.Publicerad på www.fib.se 2007-05-02

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se