Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Yttrandefrihet version 2.0?

Har grunderna för yttrandefriheten ändrats med det framväxande it-samhället? Den nya informationstekniken påverkar möjligheterna för övervakning, men ändras därmed även yttrandefrihetens villkor? Nu ligger det förslag om utökad övervakning av delvis nya aktörer. Kommer dessa förändringar även att förändra debattens villkor? Dessa frågor debatterades på seminariet Yttrandefrihet-Övervakning, som arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront i samarbete med ABF. Seminariet hade den ordvitsiga underrubriken ”Kräver yttrandefrihet övervakning eller kväver övervakning yttrandefriheten?” Deltagare var Rickard Falkvinge, it-debattör och grundare av piratpartiet, som på rekordtid fått massor av medlemmar, Pär Trehörning, Journalistförbundets ombudsman i öppenhetsfrågor och Alice Åström, riksdagsledamot (v) och ledamot av integritetsskyddskommitén.
    Trots en svag insats från moderatorn; debatterades en rad intressanta frågor. Särskilt livlig blev debatten mellan Rickard Falkvinge och Pär Trehörning i frågan huruvida upphovsrätt på nätet automatiskt leder till krav på övervakning. Falkvinge betonade kopplingen och menade att upphovsrätten hängde samman med den gamla boktryckarkonsten. Trehörning försvarade upphovsrätten med argumentet att yrkesmän (journalister, musiker, konstnärer) ska få ersättning för sina verk.
    Alice Åström beskrev hur ensam hon är i Riksdagen att försvara lagarna mot dem som ville ha ökad övervakning. Hon talade om hur de nya lagförslagen ska fungera enligt principen att du är skyldig tills motsatsen är bevisad och att man ska övervakas för att förhindras begå brott i framtiden. Detta skulle leda till att man alltid övervakades. Åström menade att de gamla lagar hon försvarar är ett skydd för den enskilda medborgaren mot övergrepp från statens sida. Trehörning betonade att man inte skulle utgå från att staten var lika god som tidigare — att en ny typ av samhälle växt fram. Falkvinge beskrev hur övervakningslagarna gått från att vara punktinsatser till att nu vara förslag om massövervakning. Ett nyckelbegrepp i debatten var att övervakningen ledde till ”självcensur”.
    En fråga som delade panelen och engagerade publiken var frågan om man i offentlighetsprincipens namn skulle få begära ut uppgifter om vilka sidor Fredrik Reinfeldt surfar på. Journalistförbundet försvarade detta med emfas. Falkvinge var stark motståndare och menade att integritetsaspekten vägde tyngre.
    Frågan är om vi med nätet har fått en ny typ av yttrandefrihet — en yttrandefrihet version 2.0? Förr kunde man publicera texter efter att de granskats av redaktörer; nu kan man publicera sina texter utan en redaktörs granskning — på hemsidor, bloggar och chattsidor. Redaktörerna skyddade tidningens politiska ideologi och varumärke. Har vi nu istället blivit individuella varumärken? Förr kunde man registrera vänstersympatisörer genom att kontrollera vilken tidning de prenumererade på. Nu kan man kontrollera exakt vilka sidor i tidningen de helst vill läsa. Går vi mot ett samhälle där granskningen av grupptillhörighet avtar och granskningen av individer ökar? Innebär avsaknaden av redaktörernas granskning att staten vill överta en del av granskningsansvaret? Panelen var inte enig i dessa frågor.
    Alla tre deltagare inledde med att lovprisa yttrandefriheten - men medgav senare att de ville ha vissa inskränkningar — t ex för hets mot folkgrupp. Pär Trehörning kopplade hets mot folkgrupp till olaga hot. Som fibbare är jag anhängare av absolut yttrandefrihet och menar att det vore bättre att ta debatten med extremisterna och inte låta deras åsikter döljas bakom en fasad av staten tillåtna uttryck. Risken är att censur hjälper till att ”tvätta” åsikter som inte skulle klara en offentlig debatt.
    Seminariet lockade ett 25-tal åhörare trots den milda majkvällen i Stockholm.

Olof RydströmPublicerad på www.fib.se 2007-05-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se