Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En björntjänst gör ju ingen glad

Av LARS DRAKE
Docent i miljöekonomi

Antisemitism är en otrevlig företeelse som bör bekämpas. Det är därför tråkigt att den statliga myndigheten ”Forum för levande historia” publicerar ett vetenskapligt svagt arbete om antisemitism i Sverige av Henrik Bachner och Jonas Ring. Det kan slå tillbaka på syftet. Judar kan bli skrämda och antisemiter kan få vatten på sin kvarn och bli mer aggressiva när de fås att tro att de ingår i en stor minoritet.

Huvudproblemet med studien är att svaren på utsagor om sakförhållanden behandlas som attityder. Effekten blir att de som svarar rätt riskerar att klassas som ambivalenta antisemiter. I vissa fall kan man hamna i samma grupp om man svarar sakligt sett fel på enskilda frågor. I båda fallen är det metodiskt fel. På sin höjd mäter man hur kunniga de som svarar är eller deras föreställning om verkligheten, inte deras attityd. Observera att det inte är den statistiska behandlingen som kritiseras utan frågornas innehåll och tolkning av resultaten.

Författarna har inte visat att de frågor de ställer är bra mått på antisemitism. Det räcker inte att man som författare tycker att frågorna är uttryck för fördomar som är typiska för antisemiter. Försöken att motivera valet av ”attitydfrågor” är synnerligen bristfällig. Argumentationen är full av tolkningar, förutsättningar och logiska krumbukter. Om det är en normal uppfattning bland antisemiter att 1+1="2," eller 1+1="3," betyder inte det att jag är antisemit för att jag har samma uppfattning. Man kan däremot analysera om påståendet är rätt eller fel. På motsvarande sätt är det tveksamt att klassa dem som anser att ”judarna har stort inflytande över medierna” som antisemiter. Det är ju faktiskt så att två av landets största tidningar ägs av judar. Att svara ”stämmer ganska bra” på ett sådant påstående är rimligt. De flesta tänker nog på Sverige men enligt tolkningen av resultaten ska den frågan avse medierna internationellt.

Det finns flera ”attitydfrågor” av samma typ, t.ex. att ”judarna styr USA:s utrikespolitik”. Det är nog svårt att förneka att judar har stort inflytande över USA:s utrikespolitik, utan att för den skull diktera den. Det måste vara uppenbart att många svarande har svårt att uppmärksamma skillnaden mellan judar och judarna, där det senare ses som ett grupputpekande (se Ulf Bjerelds kritik i SvD 17/3 2006). Ett annat exempel är att ”judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) för ekonomiska och politiska syften”. Det är ju uppenbart för alla som kan lite historia. Det var ett av huvudargumenten bakom bildandet av den judiska staten Israel. Man blir inte antisemit för att man tolkar historien så och det innebär på intet sätt ett förnekande eller förringande av det fruktansvärda brott som Förintelsen utgjorde. ”Det är Israels politik som orsakar judehat” kan man besvara jakande eftersom det uppenbarligen har bidragit till ökningen av antisemitism. Det gäller speciellt muslimer och araber som tidigare, till skillnad från européer, levde fredligt sida vid sida med judar.

Flera andra frågor är dåligt formulerade och ger stort utrymme för olika tolkningar varför de inte heller är lämpliga att ha med. Ett mindre antal av ”attitydfrågorna” kan anses vara tydligt relaterade till det som ska mätas, t.ex. om man kan tänka sig en jude som statsminister eller ”judarna korsfäste Jesus och deras lidande är ett straff för detta brott”. Endast 5 av 15 av ”attitydfrågorna” är tydligt relaterade till intoleransfaktorn enligt den faktoranalys som redovisas. Ingen av dessa har ett värde över 0,5.

En separat grupp av frågor som inte ingår i rapportens ”antisemitskala” avser intolerans mot judar. Här mäts det som bör mätas. En fråga lyder ”det flesta judar är säkert hyggligt folk”. Resultaten är att 0.7% inte instämmer alls och 0,7 anser att det stämmer ganska dåligt. När samma fråga ställs om muslimer är resultaten 3,0 respektive 4,3%. I påståendet ”judar kan man inte lita på” svarar 1.0% ”ja, stämmer precis” och 1,6 ”stämmer ganska bra”. För muslimer är motsvarande resultat 4,0 respektive 5,5%. Skillnaden är likartad mellan judar och muslimer för 6 av 6 frågor om intolerans. Islamofobin är avsevärt mer utbredd än antisemitism, vilket nämns men det lyfts inte fram.

När svaren på grupper av ”attitydfrågor” relateras till svaren på frågor om intolerans mot judar visar det sig att sambandet varierar från 0,59 och neråt (1,00 motsvarar fullständig överensstämmelse). För gruppen av frågor som handlar om judarnas inflytande i massmedia, ekonomi och politik, är sambandet så lågt som 0,19 för vuxna och 0,13 för ungdomar. Detta borde vara en varningsklocka eftersom det indikerar att dessa variabler är olämpliga som mått på antisemitism. Sambandet mellan intolerans mot judar och mot muslimer är det starkaste som redovisas (0,75), dvs starkare än sambandet med alla enskilda grupper av ”attitydfrågor”. Det innebär att om man hittar en person som är intolerant mot muslimer har man sannolikt stött på en person som är också är antisemit.

I datamaterialet finns det några mycket intressanta samband som det inte görs någon poäng av i studien. Måttet på intolerans mot judar, som verkar vara ett bra mått på antisemitism, visar låga värden för sympatisörer till alla partier utom de högerextrema. De som fick höga värden för ”attitydfrågor”, t.ex. muslimer, Palestinasympatisörer och utrikes födda, har mycket lägre värden för intolerans. Detta är ytterligare ett tecken på att ”åsiktsfrågorna” inte mäter rätt sak. Författarna måste ha svårt att se det uppenbara. Muslimer är även mindre intoleranta mot judar än vad såväl kristna som övriga är mot muslimer.

De som sympatiserar med Israel är något mer intoleranta mot judar (!) än vad de som sympatiserar med Palestina är. De som sympatiserar med Israel är avsevärt mer intoleranta mot muslimer (hög intolerans 19,6%) än de som sympatiserar med Palestina (2,1%). Det kan vara intressant att notera att mer än dubbelt så många uttalar stöd för Palestina jämfört med stöd för Israel. Om författarna hade gjort två logistiska regressionsanalyser med intolerans mot judar och muslimer, som oberoende variabel skulle detta klarläggas än tydligare. En sådan analys har endast gjorts för ”attitydvariablerna”.

Jag tror inte att någon kvalificerad sociolog, psykolog, statsvetare eller ekonom som har egen erfarenhet av attitydstudier skulle godkänna denna studie som trebetygsuppsats, trots att den statistiska analysen i sig är överkurs? Låt mig framföra en förhoppning om att planerade studier av homofobi och islamofobi inte blir så dåliga att de kan användas av grupper som representerar sådana strömmingar. Forum för levande historia borde ta sig en ordentlig funderare. Om de inte vidtar lämpliga åtgärder borde regeringen fundera på vilka som ska sitta i denna styrelse.Publicerad p www.fib.se 2006-03-19

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se