Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En björntjänst gör ju ingen glad

Av LARS DRAKE
Docent i miljöekonomi

Antisemitism är en otrevlig företeelse som bör bekämpas. Det är därför tråkigt att den statliga myndigheten ”Forum för levande historia” publicerar ett vetenskapligt svagt arbete om antisemitism i Sverige av Henrik Bachner och Jonas Ring. Det kan slå tillbaka på syftet. Judar kan bli skrämda och antisemiter kan få vatten på sin kvarn och bli mer aggressiva när de fås att tro att de ingår i en stor minoritet.

Huvudproblemet med studien är att svaren på utsagor om sakförhållanden behandlas som attityder. Effekten blir att de som svarar rätt riskerar att klassas som ambivalenta antisemiter. I vissa fall kan man hamna i samma grupp om man svarar sakligt sett fel på enskilda frågor. I båda fallen är det metodiskt fel. På sin höjd mäter man hur kunniga de som svarar är eller deras föreställning om verkligheten, inte deras attityd. Observera att det inte är den statistiska behandlingen som kritiseras utan frågornas innehåll och tolkning av resultaten.

Författarna har inte visat att de frågor de ställer är bra mått på antisemitism. Det räcker inte att man som författare tycker att frågorna är uttryck för fördomar som är typiska för antisemiter. Försöken att motivera valet av ”attitydfrågor” är synnerligen bristfällig. Argumentationen är full av tolkningar, förutsättningar och logiska krumbukter. Om det är en normal uppfattning bland antisemiter att 1+1="2," eller 1+1="3," betyder inte det att jag är antisemit för att jag har samma uppfattning. Man kan däremot analysera om påståendet är rätt eller fel. På motsvarande sätt är det tveksamt att klassa dem som anser att ”judarna har stort inflytande över medierna” som antisemiter. Det är ju faktiskt så att två av landets största tidningar ägs av judar. Att svara ”stämmer ganska bra” på ett sådant påstående är rimligt. De flesta tänker nog på Sverige men enligt tolkningen av resultaten ska den frågan avse medierna internationellt.

Det finns flera ”attitydfrågor” av samma typ, t.ex. att ”judarna styr USA:s utrikespolitik”. Det är nog svårt att förneka att judar har stort inflytande över USA:s utrikespolitik, utan att för den skull diktera den. Det måste vara uppenbart att många svarande har svårt att uppmärksamma skillnaden mellan judar och judarna, där det senare ses som ett grupputpekande (se Ulf Bjerelds kritik i SvD 17/3 2006). Ett annat exempel är att ”judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) för ekonomiska och politiska syften”. Det är ju uppenbart för alla som kan lite historia. Det var ett av huvudargumenten bakom bildandet av den judiska staten Israel. Man blir inte antisemit för att man tolkar historien så och det innebär på intet sätt ett förnekande eller förringande av det fruktansvärda brott som Förintelsen utgjorde. ”Det är Israels politik som orsakar judehat” kan man besvara jakande eftersom det uppenbarligen har bidragit till ökningen av antisemitism. Det gäller speciellt muslimer och araber som tidigare, till skillnad från européer, levde fredligt sida vid sida med judar.

Flera andra frågor är dåligt formulerade och ger stort utrymme för olika tolkningar varför de inte heller är lämpliga att ha med. Ett mindre antal av ”attitydfrågorna” kan anses vara tydligt relaterade till det som ska mätas, t.ex. om man kan tänka sig en jude som statsminister eller ”judarna korsfäste Jesus och deras lidande är ett straff för detta brott”. Endast 5 av 15 av ”attitydfrågorna” är tydligt relaterade till intoleransfaktorn enligt den faktoranalys som redovisas. Ingen av dessa har ett värde över 0,5.

En separat grupp av frågor som inte ingår i rapportens ”antisemitskala” avser intolerans mot judar. Här mäts det som bör mätas. En fråga lyder ”det flesta judar är säkert hyggligt folk”. Resultaten är att 0.7% inte instämmer alls och 0,7 anser att det stämmer ganska dåligt. När samma fråga ställs om muslimer är resultaten 3,0 respektive 4,3%. I påståendet ”judar kan man inte lita på” svarar 1.0% ”ja, stämmer precis” och 1,6 ”stämmer ganska bra”. För muslimer är motsvarande resultat 4,0 respektive 5,5%. Skillnaden är likartad mellan judar och muslimer för 6 av 6 frågor om intolerans. Islamofobin är avsevärt mer utbredd än antisemitism, vilket nämns men det lyfts inte fram.

När svaren på grupper av ”attitydfrågor” relateras till svaren på frågor om intolerans mot judar visar det sig att sambandet varierar från 0,59 och neråt (1,00 motsvarar fullständig överensstämmelse). För gruppen av frågor som handlar om judarnas inflytande i massmedia, ekonomi och politik, är sambandet så lågt som 0,19 för vuxna och 0,13 för ungdomar. Detta borde vara en varningsklocka eftersom det indikerar att dessa variabler är olämpliga som mått på antisemitism. Sambandet mellan intolerans mot judar och mot muslimer är det starkaste som redovisas (0,75), dvs starkare än sambandet med alla enskilda grupper av ”attitydfrågor”. Det innebär att om man hittar en person som är intolerant mot muslimer har man sannolikt stött på en person som är också är antisemit.

I datamaterialet finns det några mycket intressanta samband som det inte görs någon poäng av i studien. Måttet på intolerans mot judar, som verkar vara ett bra mått på antisemitism, visar låga värden för sympatisörer till alla partier utom de högerextrema. De som fick höga värden för ”attitydfrågor”, t.ex. muslimer, Palestinasympatisörer och utrikes födda, har mycket lägre värden för intolerans. Detta är ytterligare ett tecken på att ”åsiktsfrågorna” inte mäter rätt sak. Författarna måste ha svårt att se det uppenbara. Muslimer är även mindre intoleranta mot judar än vad såväl kristna som övriga är mot muslimer.

De som sympatiserar med Israel är något mer intoleranta mot judar (!) än vad de som sympatiserar med Palestina är. De som sympatiserar med Israel är avsevärt mer intoleranta mot muslimer (hög intolerans 19,6%) än de som sympatiserar med Palestina (2,1%). Det kan vara intressant att notera att mer än dubbelt så många uttalar stöd för Palestina jämfört med stöd för Israel. Om författarna hade gjort två logistiska regressionsanalyser med intolerans mot judar och muslimer, som oberoende variabel skulle detta klarläggas än tydligare. En sådan analys har endast gjorts för ”attitydvariablerna”.

Jag tror inte att någon kvalificerad sociolog, psykolog, statsvetare eller ekonom som har egen erfarenhet av attitydstudier skulle godkänna denna studie som trebetygsuppsats, trots att den statistiska analysen i sig är överkurs? Låt mig framföra en förhoppning om att planerade studier av homofobi och islamofobi inte blir så dåliga att de kan användas av grupper som representerar sådana strömmingar. Forum för levande historia borde ta sig en ordentlig funderare. Om de inte vidtar lämpliga åtgärder borde regeringen fundera på vilka som ska sitta i denna styrelse.Publicerad på www.fib.se 2006-03-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se