Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Var och en som har, åt honom skall varda givet
- eller frågan om europanormen och de försvunna procenten.

Av KENNETH LUNDGREN

August Strindberg skrev i sin ”Lilla katekes för underklassen” om samhällets tankelagar, d.v.s. de osynliga band och bojor som fjättrar och håller underklassen nere. Även i vår tid pågår det en kamp om tänkandet. De där uppe – etablissemanget — försöker få oss tänka på ett visst sätt. Vi får den vidsträcktaste frihet tänka bara vi håller oss inom reglerade tankebanor. Jag funderade på dessa mentala järnvägar när Kommunals kamp i våren 2003 avslutades med konstaterandet att: en lågavlönad undersköterska är en lågavlönad undersköterska.
    De härskande klasserna har alltid – att efter skiftande förhållanden – försökt få sina idéer om fördelningen av produktionsresultatet upphöjt till allmänna sanningar. Så var det under 50- och 60-talet då monopolkapitalet, statsledning och de fackliga ledarna upphöjde lönekaksteorin till en vetenskaplig sanning. Det gäller idag, då etablissemanget försöker göra den sk europanormen till en i sten huggen dogm som lönearbetarna måste acceptera som ett oomkullrunkligt faktum.

EFO- och FOS rapporterna
Under 60-talet – klassamarbetets gyllene tid – pågick det i de nordiska länderna i bland ekonomer och politiker en livlig diskussion om inflationens roll då det gällde utrikeshandel. Man var rädd att den starka inflationen skulle minska möjligheterna till att både bibehålla exportandelen och hålla importen stången. Men det blev aldrig någon kostnadskris med minskad export och ökad import för de nordiska länderna under 60-talet. En norrman, Odd Aukrust, forskningschef i Statistisk sentralbyrå 1953-1984, utarbetade en tvåsektormodell som förklarade varför detta inte skedde.
    Hans tanke var att man delar in ekonomin i två sektorer en som var utsatt för konkurrens från utlandet en som inte hade någon sådan konkurrens. Den sektor som var utsatt för konkurrens kallade Odd Aukrust den utsatta sektorn (exposed) och där ingick bla delar av skogs, fiske, gruvnäringen, delar av livsmedelsindustrin, metall och verkstadsindustrin. Den andra sektorn kallade han den skyddade (sheltered industries) där ingick transporter, jordbruk, delar av livsmedelsindustrin (tex mejerier), byggnadsindustrin, de privata tjänsterna mm.
    Modellen förutsatte fasta växelkurser och att priserna för den konkurrerande (utsatta) sektorn bestämdes av den internationella marknaden. Om denna sektors priser ökade mer än världsmarknadspriset förlorades marknadsandelar. Om nu Norges prisnivå steg med 6 procent men världsmarknadspriset bara steg med 2 procent, varför förlorade då inte Norge exportandelar? Jo därför att produktivitetsökningen i den utsatta sektorn var minst 4 procent. Förutsatt att inte prisstegringarna i den skyddade sektorn påverkade den utsatta sektorns priser. Gör den det? Mycket lite enligt Aukrust. Mycket i den skyddade sektorn handlar om konsumtion (livsmedel, handel, hyror för bostäder mm) och den ingår inte som input i den konkurrensutsatta sektorn.
    Odd Aukrust kallade sin första ansats till analys för PRice Income Model I (PRIM I). Det var en ganska enkel men kraftfullt verktyg som den klurige Odd Aukrust funderat ut. Han kom sedan att utveckla sin modell och verifiera den med statiska undersökningar och hans modell kom att utgöra det teoretiska underlaget för vad som kallades den skandinaviska modellen för öppna ekonomier. Den blev förebild för den finska s.k. Input-Output Framework.
    I Sverige kom den att heta EFO-modellen efter begynnelsebokstaven i de tre upphovsmännen efternamn, Gösta Edgren (TCO), Karl-Olof Faxén (SAF), Clas-Erik Odhner (LO).
    Under 1960-talet använde de svenska centrala arbetsmarknadsorganisationerna denna modell som en norm för den svenska lönebildningen. Modellen syftade, liksom dess norska förlaga, till att beskriva lönebildningen och dess förenlighet med s k samhällsekonomisk balans. I EFO-modellen delas också ekonomin upp i två sektorer. Den ena sektorn som konkurrerar med utlandet, den internationellt konkurrensutsatta K-sektorn, bestämmer utrymmet för löne- och vinstökningar i ekonomin. Den skyddade S-sektorn, där även den offentliga sektorn ingick, är den sektor som inte är utsatt för konkurrens från utlandet och som antas följa den löneledande K-sektorn i sin lönebildning. Enligt modellen är det därmed lönekostnaderna och produktiviteten i K-sektorn som bestämmer landets internationella konkurrenskraft. Modellen kan därför inte tillåta att lönekostnadsökningar i S-sektorn driver upp lönerna i K-sektorn. Lönebildningen i den offentliga sektorn, som alltså är en del av S-sektorn, får således inte påverka lönesättningen i den privata sektorn.
(FOS- rapporten som kom i slutet av åttiotalet är en analys som bygger på EFO- rapporten. Det är nästan samma grupp har gjort den men Roland Spånt från TCO ersatte Gösta Edgren De försökte anpassa analysen de förändrade förutsättningarna)

Högre lön på profitens bekostnad
Men det viktigt att påpeka att alla dessa analyser, PRIM, Input-Output Framework, EFO och FOS byggde på att monopolkapital, stat och de fackliga ledningarna var överens om att den relativa fördelningen produktionsresultatet mellan arbete och kapital inte skulle förändras dvs att arbete och kapital skulle få relativt lika mycket av produktivitetsökningen. Och utifrån detta propagerade de för att det fanns en objektiv grund för att fastställa hur stort löneökningsutrymmet var - teorin om lönekakan. Marxistleninisterna inom KFML opponerade sig mot resonemanget och drev en intensiv och en delvis framgångsrik propaganda mot lönekaksteorin. Mot denna teori ställde de parollen ”Högre lön på profitens bekostnad”.

Europanormen
Nu gäller inte länge överenskommelsen om att arbete och kapital ska ha lika mycket av produktivitetsökningarna. Nu härskar istället europanormen och den verkar vara skriven i sten. Under mitten av 90-talet utarbetades denna norm av en grupp chefsekonomer från arbetsmarknadens centrala organisationer och de tre största fackförbunden. Gruppen som leddes av LO-ekonomen Per-Olof Edin la fram en rapport kallad ”I takt med Europa. Samhällsekonomiska aspekter på lönebildningen” . Där stipulerades att de genomsnittliga löneökningarna inte fick var högre än 3,5 procent inklusive ”allt”, nominella löneökningar, arbetstidsförkortning mm. Normen, som fungerar som en tvångströja för lönearbetarna och deras fackliga organisationer, har skapats genom en informell överenskommelse mellan regeringen, ledande ekonomer, näringslivets spetsar och fackföreningsrörelsens ledningar, utan någon diskussion ute bland fackens medlemmar.
    Det ekonomiska resonemanget bakom denna 3,5-procentregel är kort enligt följande: Med en inflation på 2,0 procent och en långsiktigt hållbar produktivitetsökning på 2,5 procent ger det att ekonomin tål löneökningar på 3,5 procent utan att konkurrenskraften påverkas negativt. Då skapas också utrymme för en investeringsökning.
    Siffrorna i denna kalkyl var realistiska eftersom att 2 procent i inflation är ju den styrnorm som riksbanken använder och den genomsnittliga produktivitetsökningen för näringslivet från 1991 till 2001 var ca 2,5 procent per år. Detta betyder att fackföreningarna redan innan förhandlingarna har börjat gå med på en relativ inkomstöverflyttning från lönearbetarna till kapitalägarna. Ty om produktivitetsökningarna inom näringslivet är 2,5 procent och inflationen är 2 procent så får lönearbetarna - enligt europanormen - som kollektiv 3,5 procent dvs 1 procent mindre än ”utrymmet” på 4,5 procent. (Dvs om status quo ska råda)

Men det är troligen värre ändå
Sedan 2001 har de genomsnittliga produktivitetsökningarna inom näringslivet ökat. Enligt en rapport som LO nyligen publicerat ( "NORM FÖR LÖNEBILDNINGEN" ) har produktiviteten mellan 1991 till 2004 ökat med mer cirka 3 procent (sid. 11 i AA).
    Om facken fortsätter att följa europanormen betyder det alltså att arbetare och tjänstemän går med på en årlig relativ omfördelning av produktionsresultatet från de arbetande till kapitalägarna på cirka 1,5 procent av det totala förädlingsvärdet. Ty av om produktivitetsökningarna inom näringslivet är 3 procent och inflationen är 2 procent så får lönearbetarna som kollektiv realt 1,5 procent av de 3 procenten i produktivitetsökningen. [(3+2) -3,5) = 1,5]
    Detta skulle betyda omfördelning från de ca 2 miljoner anställda i näringslivet till kapitalägarna - på ca 15 miljarder per år. Detta ser kanske inte så mycket ut men för de anställda i näringslivet är det efter 5 år en genomsnittlig överflyttning av inkomster på ungefär 35 till 40 tusen kr per år och anställd.
    Allt detta gör att jag kommer att tänka på Jesus liknelse om de tio punden som den återberättas i Lukasevangeliet: ”Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.” (Lukas 19:26, 1917 års Bibelöversättning.)
    En fackförening med självaktning borde inte gå med på att kapitalägarnas andel av produktionsresultatet på löntagarnas bekostnad skulle öka varje år. Då kommer bland annat skandalerna - med Skandias svindelekonomi, cirkusen kring direktörernas löner, bonus, optioner och lägenhetsaffärer – med rätta upplevas som småpotatis.
Inför de kommande löneförhandlingarna vintern och våren 2007 borde lönearbetarna därför skjuta den sk europanormen i sank.Publicerad p www.fib.se 2006-09-18

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se