Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Om kriget kommer 

Av HENRIK LINDE

Det var i ett tal till en facklig kongress, fem dagar före krigsutbrottet den 1 september 1939, statsminister Per Albin Hansson yttrade orden "Vår beredskap är god" ,   som sedan kommit att citeras i åtskilliga sammanhang. Yttrandet kan väl närmast karakteriseras som en vit lögn som fyllde sin uppgift i en orostid. En form av psykologisk krigföring skulle vi kunna säga idag. När det gällde vår militära beredskap var påståendet uppenbart oriktigt vilket alla någorlunda insatta visste. Sverige skulle inte bättre än Danmark och Norge kunnat avvärja en invasion den 9 april 1940.

Erfarenheterna från kriget skulle emellertid i grunden påverka och förändra vår försvarspolitik. Redan i en order från försvarshögkvarteret till de militära cheferna den 20 november 1942 formulerades en målsättning som skulle bli vägledande för vårt försvar ett antal år framåt: "Varje meddelande av innebörd, att motståndet skall nedläggas, är falskt". Under efterkrigstiden skedde sedan en avsevärd modernisering och utbyggnad av våra försvarskrafter.

Men minnet är kort och idag skulle väl ingen statsminister våga sig på att hävda att vår beredskap är god. De ansvariga får i stället nöja sig med påståenden som att ingen aktuell hotbild finns. Men hotbilder kan snabbt ändra sig och ett effektivt försvar bygger man inte upp i en handvändning vilket erfarenheterna från trettiotalet och andra världskriget visar.

Broschyrens baksidaPå 1950-talet var minnet av kriget ännu starkt och år 1952 kom den första broschyren med titeln "Om kriget kommer". Utarbetad av Civilförsvarsstyrelsen och utsänd till alla svenska hushåll. På broschyrens baksida fanns en sammanfattning av de viktigaste punkterna: "Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig" . I övrigt innehöll broschyren en rad praktiska upplysningar om hur medborgarna skulle agera för att skydda sig mot krigets verkningar och delta i totalförsvaret.

Redan år 1961 kom en ny upplaga där de viktigaste punkterna flyttats fram till sidan tre under rubriken Totalt krig - totalt försvar och utökats med: "Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror - Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!"

Som ny punkt hade tillkommit Det fria kriget: "Folkrätten tillåter fritt krig under förutsättning att deltagarna står under ansvarig ledning, att de har uniform, armbindel eller annat kännetecken och att de bär sina vapen fullt synliga. Militära förband och andra väpnade grupper, som finns kvar på område, som besatts av fienden, skall övergå till det fria kriget. Det fria kriget gynnar oss genom vår lokalkännedom och vår terrängvana. Fienden får aldrig lämnas ifred utan skall ständigt oroas genom överfall mot staber, fordonskolonner, förläggningar, förråd m.m. Fienden skall tvingas att splittra sina krafter. Det ger våra huvudstyrkor större utsikter till framgång. Det fria kriget förbereder och påskyndar den slutliga befrielsen".

En annan punkt som tillkommit var Motståndsrörelse:
"I ockuperade länder uppstod under andra världskriget motståndsrörelser. De ökade i styrka och betydelse ju hårdare ockupationsmakten for fram. Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. Folkrätten skyddar inte dem som arbetar i den aktiva motståndsrörelsen. Du kämpar med livet som insats, men tänk då på att soldaterna vid fronten och i det fria kriget gör detsamma! Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället. Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!"

Ytterligare en upplaga av broschyren "Om kriget kommer" skulle ges ut år 1983. Men nu hade den helt ändrat karaktär och var den här gången producerad av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Den var nu främst inriktad på att ge råd om hur man skall klara livhanken i en krigssituation. Först på sidorna 24 och 25 kom rubriker som Mobilisering och Tjänsteplikt. Och först på sidan 32 återfanns vad som tidigare varit huvudpunkter. Nu nedkortade till: "Varje meddelande om att mobiliseringen och motståndet skall avbrytas är falskt". Ytterligare ett par sidor framåt hittades några korta meningar om det fria kriget och motståndsrörelse.

I telefonkatalogen fanns under en följd av år ett par sidor med rubriken "Om kriget kommer ...". Så småningom skulle dessa sidor försvinna men år 1980 fanns de fortfarande kvar. I några korta meningar nämndes fortfarande det fria kriget och motståndsrörelse men den stolta devisen från den 20 november 1942 hade reducerats till: "Varje meddelande om att mobiliseringen skall avbrytas är falskt" .

Det tycks som om folket i Irak, utan att ha tagit del av våra broschyrer, har tagit fasta på huvudpunkterna från 1952 och 1961 års utgåvor av "Om kriget kommer".Publicerad på www.fib.se 2005-09-24

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se