Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Imperiets sista strid?

Av KJELL MARTINSSON

Alla mänskliga varelser som försökt skapa världsomfattande imperier har lidit nederlag. Djingis-Chan. Alexander den store. Eller ta Napoleon och Adolf Hitler. Listan kunde göras längre. Dessa män har det gemensamt att de misslyckades med sina syften att skapa riken som skulle slå världen med häpnad. 

Vi kan ha olika uppfattningar om vad som drev dessa herrar. Antagligen skulle många av oss komma fram till att de hade maktambitioner.
    Historiker från skilda ideologiska läger har gjort olika beskrivningar och angett olika orsaker till vad som skett. Vad man dock varit överens om är att otroligt många har dödats. Och dessutom i onödan.
    Efter första världskriget skapades 1919 Nationernas förbund (NF) i fast förvissning om att en sådan dårskap som krig absolut inte får upprepas. NF skulle förhindra nya storkrig, där dessutom antalet civila offer hela tiden haft en tendens att öka. Idégivaren till Nationernas förbund var USA:s dåvarande president Woodrow Wilson. Men han fick aldrig med sig USA i förbundet. 1933 gick Tyskland och Japan ur NF. 1937 var det Italiens tur. 1934 hade Sovjet gått med. Vilka signaler gav det till omvärlden om vilka som var för krig? Tyvärr havererade NF - gemenligen kallat imperialisternas international eller t o m Kanonernas förbund - och avvecklades 1946.
    Mänskligheten gick in i Andra världskriget - ytterligare ett misslyckande. Parollen efter Första världskriget "Aldrig mera krig" blev åter aktuell. Förenta Nationernas stadga trädde i kraft 24 oktober 1945. Syftet är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja vänskapliga förbindelser, lösa mellanfolkliga problem m.m. Och medlemmar kan alla fredsälskande stater bli - under förutsättning att de åtar sig de förpliktelser som stadgan ställer.
    Idag finns bara en supermakt; USA. Det innebär att de andra länderna med stormaktsambitioner - ibland samlade i den s.k. G8-gruppen (Canada, Frankrike, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien och Tyskland) i viss mening måste underordna sig USA. Är det bra för världen? Bärgar det för fred och säkerhet?
    Är USA:s ledande politiker George W Bush väsensskild från de ledare som uppräknades i början av artikeln?

Historien
Om vi tittar på vilket sätt som USA uppträtt på världsarenan sedan slutet av 1700-talet finns en del övrigt att önska. Eller hur skall vi värdera att USA redan 1798-1800 bedrev sjökrig utan krigsförklaring mot Frankrike? Tittar vi sedan på artonhundratalet finns dryga hundratalet tillfällen belagda då USA använt väpnade styrkor utomlands.
    Ibland genom att förklara krig, ibland inte.
    I början av 1900-talet fanns en ständig styrka stationerad i Peking vid det s.k. boxarupproret, som var ett nationellt kinesiskt folkligt uppror mot dåtidens imperialistiska härjningar från väst. USA:s styrka avvecklas 1934. Och under 1900-talet fram till andra världskriget ingriper USA vid ytterligare drygt sextiotalet tillfällen militärt. Det handlar alltifrån skydd av egna medborgare till landstigningar och t.ex. deltagande i första världskriget 1917-18.

Världspolis
Men det är först i och med deltagandet i andra världskriget rollen som världspolis växer fram på allvar. Stjärnbaneret dyker upp på allt fler platser runt om i världen. Det handlar om militärbaser (makt) och ekonomiska intressen (pengar). Dessutom blir ingripande alltmer fräcka. Om det finns en legitim regim som USA inte gillar tar man sig friheten att störta denna. Kända och väl dokumenterade sådana händelser finns i bl.a. Guatemala 1954. Presidenten Jacobo Árbenz störtades i en CIA-kupp, när USA:s marina styrkor blockerade kusten. Guatemalas regim hade utmanat jätten i norr och erbjudit ersättning för de nationaliseringar som gjordes av mark - till det värde som bolaget United Fruit uppgett i sina skattedeklarationer ca 0, 5 miljoner dollar. United Fruit krävde 16 miljoner dollar!
    Ingen i hela världen ingrep till Jacobo Árbenz försvar. Han tvingades i landsflykt till Mexico. Hans brott var rättvisa åt folket i Guatemala.

Vietnamkriget
Början till Vietnamkriget kan faktiskt härledas till tiden under USA:s president John F Kennedys tid. I praktiken en fortsättning på planerna man haft sedan Koreakrigets i början på 1950-talet. Men det dröjde till slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet innan det kriget blev fullskaligt med höghöjdsbombningar, massiv kemikalieanvändning (Agent Orange) och terrorbombningar mot civilbefolkningen i Kambodja, Laos och Vietnam.
    Trots en enorm insats förlorade USA kriget 1975. Uppemot 60 000 amerikanska soldater stupade i Vietnam - lika många soldater begick självmord efter hemkomsten, p g a olika brister i rehabiliteringen. Ett otal amerikaner blev dessutom skadade och många invalidiserade i kriget. Siffror på vietnamesiska förlusterna varierar, en del källor uppger den ohyggliga siffran 3 miljoner människor.
    Orsaken till kriget? Den s.k. dominoteorin har förts fram. Faller ett land för kommunismen, ja då faller även andra som brickor. Teorin om angrepp p g a påstådda massförstörelsevapen var ännu inte uppfunnen.
    Idag förfogar USA över 700 militärbaser runt om i världen. Officiellt för att hålla ordning - världspolisen!
    Övervakning av datortrafik och därmed våra tankar - sker via det datorkontrollerande Echelon. Men syftet med allt detta kan lika gärna handla om det som våra vänner i ingressen ägnade sig åt - ett försök att skapa världsherravälde.
    Det land som idag klavbinder USA från att angripa andra länder är Irak. Till otroliga kostnader håller USA runt 150 000 soldater i tjänst - USA:s Försvarsdepartements uppgifter. Inget ekonomiskt utbyte har kunnat hämtas hem från Irak. Några gamla skatter och museiföremål. Traditionellt stöldgods, alltså. Från Västerlandets vagga denna gång. Den hett eftertraktade oljan flödar inte i Irak. Produktionen saboteras.
    I princip inga intäkter för USA, således. Om vi inte räknar med förstörelse av krigsmateriel, vilket förbättrar konjunkturen hemmavid - hjulen snurrar i produktionen. Även för klientstater typ Sverige kan upprätthålla krigsmaterielindustrin på en hög och profitgivande nivå.
    Samtidigt underlättar situation i Irak för andra länder att undgå angrepp. Jag tänker på länder som idag utmanar USA på främst ett moraliskt plan. Venezuela är ett exempel. Iran ett annat. Nordkorea ett tredje. D v s länder som satts upp på Washingtons lista över länder vilka betraktas som fiender, eftersom de inte dansar efter USA:s pipa.
    Inget land som har som målsättning att nå världsherravälde har lyckats. I USA sjunker nu G W Bushs popularitetssiffror drastiskt. Anti-krigsrörelsen stärks. Det finns tendenser till upplösning i armén. Bundsförvanten Japan meddelade nyligen sitt utträde från Irakkriget.
    Tillväxtindustrin i USA minskar i takt med utflyttning av produktionen till låglöneländer. Notera naturkatastrofen och det efterföljande nästan obefintliga samhällsarbetet efter översvämningarna i Louisiana.
    Statsfinansiellt brottas man med gigantiska - även historiskt sett - underskott i budgeten. Irakkriget kostar runt åtta miljarder dollar i månaden! Det pågår år efter år, trots att presidenten formellt avslutade det våren 2001!
    Inte heller Afghanistankriget är gratis! Och Israel får tre miljarder dollar om året till sin krigsmaskin.
    Dock finns i USA High-tech med bl.a. datortillverkning, krigsmaterielindustri, bil- och livsmedelsproduktion, vilket fortfarande genererar pengar till statskassan. Men hur länge?
    I USA är man extremt beroende av lågt bensinpris, då samhället är uppbyggt kring frihetssymbolen bilen. Varuleveranser och persontransporter sker dygnet runt med stora och små fordon.
    Oljeproducerande länder överger dollarn och handlar i Euro istället. Styrningen av oljepriset tenderar därmed att hamna utanför USA:s kontroll. I takt med höjningen av oljepriset kan problemen och förfallet accelerera snabbt. Kommer vi inom överskådlig framtid att få se ännu en jätte falla ihop?
    Denna gång kan det bli i tv. Kanske t o m i direktsändning.Publicerad på www.fib.se 2006-08-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se