Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Tre artiklar
Av LARS DRAKE
fibbare i Uppsala och docent i miljöekonomi.

1) Ingen Israel-megafon i riksdagen, tack!
Cecilia Wikström är folkpartistisk riksdagsman för Uppsala län och sitt partis talesman i Mellanösternfrågor. Hon är även känd som en synnerligen ensidig pro-israelisk debattör och är bl.a. styrelseledamot Samfundet Sverige-Israel.
    CW:s engagemang har övergått i en politiskt farlig fixering vid Israel. I hennes pressmeddelanden med internationell anknytning tar hon helhjärtat ställning för Israel och udden i flertalet inlägg är riktade mot muslimska länder. Hon tar ställning för ockupanterna som med militär makt fördrivit och/eller förtrycker den befolkning som har rätt att bo i området.
    Titlar som ”Sharon är på rätt väg” återfinns i listan. I ett pressmeddelande kritiserar hon SVT för att sända ett antisemitiskt program utan att själv ha sett programmet, hennes källa är den måttligt trovärdiga tidningen Expressen. I ett annat berömmer hon en rapport om antisemitism i Sverige som sågats av vetenskaplig expertis. Även när hon rättmätigt protesterar mot diskriminering av folkgrupper, vilket tyvärr förekommer i många länder, lyckas hon hitta sina exempel just i muslimska länder. Israels omfattande förföljelse av och mord på palestinier kan hon inte se.
    Det andra området som ges plats är kritik av bl.a Kuba. Villkoren för kubaner är oerhört mycket bättre än för palestinier som befinner sig på av Israel ockuperad mark. Ändå kritiserar hon Kuba men inte Israel. Det ”råkar” vara så att hennes ståndpunkter ligger skrämmande nära USA:s nuvarande regerings. USA:s brott mot folkrätten tas inte upp, t.ex. Irakkriget, Falludja, Abu Graib, Guantanamo. Folkpartiet vägrar att klassa USA:s krig mot Irak som ett brott mot folkrätten, trots att t.o.m. den försiktige diplomaten Kofi Annan tydligt uttalat detta.
    För knappt två år sedan kritiserade jag Folkpartiet för dess mångåriga stöd till Israel. I artikeln talade jag om ett apartheidliknande system och anklagade Israel för etnisk rensning. Cecilia W svarade att jag bedrev ”grotesk agitation” och att det strider mot fakta. Nelson Mandela och Desmond Tutu, som båda är nobelpristagare med mycket ingående erfarenhet av apartheid i Sydafrika, använder ordet apartheid när de beskriver och kritiserar Israel. De flesta litar nog mer på Mandela och Tutus bedömningsförmåga än på Wikströms. Den f.d. israeliske stridspiloten Yonatan Shapira talar om förhållandena i de palestinska områdena i Israel som ”inte är bättre än i Sydafrika under apartheid” (SvD 17/8 2006). Är det också ”grotesk agitation”? 
    Hon skriver "Om rasistdiktaturen i Sydafrika hade gett afrikanerna rösträtt, pressfrihet och lika rätt inför lagen hade regimen fallit ....". Det är korrekt, men det framförs felaktigt för att visa att Israel inte är apartheidliknande. Om alla som idag bor inom det område Israel sedan 39 år har militär kontroll över, inklusive de flyktingar som har rätt att återvända, hade haft rösträtt skulle även den israeliska regimen falla. Hennes argument håller inte. Hon skriver dessutom att "medborgerliga fri- och rättigheter säkerställs för såväl judar som kristna och muslimer" vilket inte är korrekt.
    Fördrivning av över 700 000 människor, stöld av mark och vattenkällor, förstörelse av hus och olivlundar, tortyr, tusentals fängslanden utan rättegång och ännu fler dömda enligt israelisk "rättvisa", mord av politiska motståndare och byggande av en mur på palestinsk mark kan svårligen ses som annat än etnisk rensning. Den pågående israeliska terrorn i Gaza verkar syfta till att göra livet så outhärdligt att palestinierna ska känna sig tvungna att fly igen.
    Det måste vara något grundläggande fel med ett land som släpper en 1000 kg bomb mot ett bostadshus där det befaras att en politisk motståndare befinner sig. Observera att sådant sker inom det område som Israel har militär kontroll över. Israel har även fängslat ett stort antal demokratiskt valda ministrar och parlamentsledamöter inom den palestinska myndigheten. Cecilia Wikström uttalar med stolthet Folkpartiets starka stöd till Israel. Hur kan ett politiskt parti i Sverige stöda en sådan stat?
    I sitt svar på mitt kritiska inlägg skrev hon positivt om Sharons ensidiga avveckling av bosättningar i Gaza och på Västbanken, utan att nämna att den totala mängden bosättare faktiskt ökade. Hon sa att konflikten befann sig i ”ett formativt skede”. Jag var inte lika positiv till det som skedde. Vi kan idag se att de israeliska övergreppen mot den palestinska civilbefolkningen ökat och att de illegala bosättningarna byggts ut. Den humanitära situationen är fruktansvärd.
    En del hävdar att båda sidor i konflikten har lika mycket fel. Men det är en fundamental felsyn. Det är Israel som står för det primära våldet. Konflikten beror på att Israel upprättades inom ett område där över 700 000 palestinier fördrivits. Dessa har hindrats att återvända vilket är ytterligare ett brott mot folkrätten. Israel är ockupant och palestinierna försvarar sig, vilket inte betyder att varje handling av palestinierna följer internationell lag. Konflikten skulle upphöra om ockupationen upphörde. Israel kan när som helst besluta att följa de resolutioner som antagits av FN:s Säkerhetsråd och Generalförsamling. Hindren för en sådan utveckling är USA:s stöd till Israel och övriga världens flathet.
    Cecilia Wikström, som är präst i Svenska Kyrkan, tillhör en minoritet av kristna som fortfarande är starkt positiva till Israel, de övriga kanske tar sin religiöst grundade etik på allvar och/eller är bättre informerade. En delegation från Kyrkornas Världsråd som nyligen återkom efter en resa i Libanon, Palestina och Israel uttalade skarp kritik av Israel. Folkpartiet har kommenterat Libanonkriget med att lägga skulden på Hizbollah utan att ens nämna Israel, trots att de bombat bostadsområden i det månadslånga Libanonkriget vilket är en allvarlig krigsförbrytelse.
    Det finns flera mindre ensidiga partier och riksdagskandidater med bra omdöme att välja på! 

2) Folkpartiets huvudlösa Mellanösternpolitik

Tragiskt
Folkpartiets utrikespolitik är en tragisk historia, speciellt dess syn på USA och Mellanöstern. I en tid när USA bryter mot folkrätten varje dag och startar krig helt utan stöd i folkrätten sluter Folkpartiet i stort sett upp bakom USA och vill dra in Sverige i Nato. Folkpartiet stöder Israel som bedriver etnisk rensning och upprätthåller ett apartheidliknande system. Folkpartiet talar ofta om den avgörande betydelsen av demokrati men stöder Israel, som bryter mot ett flertal beslut som fattats demokratiskt i FN, och USA, som med sitt veto gång på gång blockerat åtgärder mot Israel som har stöd av en majoritet av världens länder.

Irak och terrorism
Folkpartiets utrikespolitiske talesman, Carl B Hamilton, skrev en artikel inför Irakkriget med titeln ”Sverige bör delta fullt ut i FN-aktion” (UNT 1/2 2003). Då var hans motiv till ett krig existensen av massförstörelsevapen i Irak, som många experter ifrågasatte och som FN:s inspektörer inte kunnat påvisa. Efter USA-koalitionens krig använde han humanitära skäl för att försvara den illegala insatsen. Varför har Folkpartiet så svårt att se det uppenbara, att Irakkriget syftade till att säkra tillgången på olja?
    Tack vare Frankrike, Tyskland och Ryssland, samt en stark världsopinion, blev det inget FN-stöd så Sverige slapp dras in i katastrofen i Irak. Folkpartiet har vägrat att fördöma USA för det glasklara brottet mot folkrätten. Oenigheten i Säkerhetsrådet skylls på Tyskland inte USA. Folkpartiet hänvisar ofta till demokrati när de ska motivera militära insatser. Det klingar lite falskt eftersom en majoritet av världens regeringar och de människor som deltog i opinionsundersökningar i ett flertal länder samt de flesta religiösa ledare var emot kriget. Inte ens i Säkerhetsrådet gick det att få majoritet.
    Folkpartiet jamsar med USA i dess extremt kontraproduktiva ”krig mot terrorn”. Kritikerna, däribland jag själv, som före Irakkriget sa att ett av dess resultat skulle bli ökad terrorism, hade helt rätt. Terrorismen har ökat dramatiskt under de senaste åren och det är i huvudsak USA:s politik som har gjort så att den ökat. Folkpartiet har kritiserat USA när det gäller Guantanamolägret, men det tog flera år och i stort sett alla andra hann före. Nu säger t.o.m. George Bush att det ska avvecklas.

Israel, Palestina och Libanon
Folkpartiets stöd till Israel har varit massivt under många år. Det blir allt svårare att förstå efter Israels tilltagande övergrepp och brott mot såväl folkrätten som många FN-beslut.
    I ett pressmeddelande från Folkpartiet, som kommenterar konferensen om Libanonbistånd, står det helt riktigt att ”Det mänskliga lidandet har varit enormt i Libanon” (Fp-pressmed. 15/8 2006). Utan att nämna Israels terrorbombning, som innebar ca 1200 dödsoffer varav knappt 400 barn under 12 år, skriver de ”Viktigast är att undanröja Hizbollas terrorism och laglösheten som skapat den senaste konflikten.” Folkpartisterna måste ha stora skygglappar för de vet väl inte att, enligt rapporter från FN:s representanter i Libanon, Israel brutit mot Libanons suveränitet otaliga gånger halvåret före kriget. Amnesty International fördömer Israels övergrepp men vad säger Folkpartiet? Israel har många gånger fler libanesiska fångar i sina fängelser än de två israeler Hizbollah tillfångatagit.
    I ett annat pressmeddelande klagar Folkpartiet på Göran Persson när han för en gångs skull kritiserar Israel och dessutom tar i lite. Han anses ha förolämpat Israel (vilket naturligtvis är omöjligt att undvika för var och en som försöker beskriva situationen som den är). Statsministerns ”uppträdande” hävdas det ”omöjliggör Sveriges möjligheter att genom att odla ett gott diplomatiskt förtroende hos alla parter medverka till en snabb och fredlig lösning på konflikten” (Fp-pressmed. 9/8 2006). Man får väl betrakta det som ett politiskt självmål av Folkpartiet eftersom det i samma pressmeddelande talas kritiskt om det visum som utfärdades till en Hamasföreträdare. Hur kan man tala om att odla ett ”förtroende hos alla parter” om man förvägrar en demokratiskt vald representant för ett folk att få komma till Sverige och diskutera situationen.

Framtiden
USA håller på att mobilisera internationellt stöd för hårda insatser mot Iran och har uttryckligen vägrat att utesluta militärt angrepp, som det naturligtvis inte kommer att få FN-stöd för. Hur kommer Folkpartiet att ställa sig till ett eventuellt kommande angreppskrig? Prognosen är inte god.
    Iran är intressant för att det är den mest oljerika stat som USA inte har politisk/militär kontroll över. USA arrangerade en kupp mot den demokratiskt valde Mossadeq 1953 eftersom han hade nationaliserat landets oljefyndigheter. USA stödde Irak i dess angreppskrig mot Iran 1982-90. Över en miljon människor dog. USA har attackerat flera länder under de senaste åren. Dessa historiska erfarenheter borde leda till att USA uppfattas som det aggressiva landet. Iran har väl inte angripit något annat land på över 200 år och har tydligt uttalat att det inte avser att angripa Israel, vilket det beskyllts för.
    Om kritiken mot Iran handlade om bristerna i demokrati och mänskliga rättigheter vore den berättigad, men i så fall finns det andra länder som är mer förtjänta av kritik. Hoten från USA minskar möjligheten till en positiv demokratisk utveckling i Iran. Iran som kanske i en framtid skulle kunna skaffa sig kärnvapen ses som ett hot, men de USA-vänliga länderna Israel och Pakistan som redan har sådana vapen ses inte som något hot mot Iran. Mycket märkligt.

Var står Alliansen?
Lars Leijonborg har ett stort underskott på bra rådgivare i internationella frågor. Om Folkpartiet får bestämma riskerar vi att dras in i USA:s äventyrspolitik. Moderaterna och Kristdemokraterna har uttryckt liknande ståndpunkter om USA:s och Israels brott mot folkrätten, varför risken är stor att det blir Alliansens politik. Det är lätt att förstå att Alliansen undviker att prata om utrikespolitik.

3) Bombad fp-politik
Lars Leijonborg och Birgitta Ohlsson (fp) skrev om bistånd och demokrati i SvD den 7/8. Deras tes var att demokrati är bra för utveckling och att Sverige därför bör inkludera satsningar på demokrati i sitt bistånd, vilket också görs. Så långt har jag inga invändningar. De vill dock gå längre och ersätta fattigdomsbekämpning med demokrati som övergripande mål och därmed kriterium för vilka länder som ska få svensk u-hjälp. Det är att låta det bästa bli det godas fiende.
    I stort sett alla högt utvecklade länder är demokratier. Bland de fattigaste länderna återfinns många länder som inte är demokratier. Flera fattiga länder som idag genomgår en positiv utveckling är inte demokratier. Sannolikheten att de kommer att styras demokratiskt i framtiden ökar om de utvecklas. Att demokrati är bra för utvecklingsprocesser innebär inte att det är en absolut förutsättning. Historiskt har orsakssammanhanget varit att ekonomisk utveckling, utbildning, statsbygge, marknad m.m. bidrar till demokrati snarare än motsatsen, även om de påverkar varandra ömsesidigt.
    I artikeln pekas fyra länder ut som enligt Folkpartiet inte bör få fortsatt stöd av Sverige. De är Nordkorea, Vietnam, Laos och Kambodja. Nordkorea, som är så lågt prioriterat att det inte ens finns med på SIDA:s landlista, är ett slutet land och jag har svårt att bedöma hur olika typer av bistånd påverkar landet. När det gäller de övriga tre utvecklas de positivt ekonomiskt. I Vietnam utvecklas också de politiska institutionerna och öppenheten förbättras. Mellan 1970/5 och 2000/5 ökade förväntad livslängd i Vietnam från 50,3 till 70,4 år och spädbarnsdödligheten minskade från 55 per tusen levande födda till 19 under perioden mellan 1970 och 2003, allt enligt UNDP. Det vore tragiskt för många människor om det framgångsrika biståndssamarbetet med dessa länder avbröts.
    Det råkar vara så att det USA-positiva Folkpartiet har valt ut just sådana länder som bombats av USA efter andra världskriget. Har USA:s bomber bidragit till utveckling av demokrati? Kan det vara så att USA:s aversion mot ett land smittar av sig på Folkpartiet.
    I sin klassificering som leder fram till att de fyra länderna inte blir godkända hänvisar artikeln till det ”oberoende” organisationen Freedom House. Det är nog inte så mycket bevänt med det oberoendet. Organisationen är i praktiken en förlängning av USA:s utrikespolitik. Den bildades 1941 för att propagera för USA:s deltagande i andra världskriget av bl.a. dåvarande presidentens hustru. En av tre insatser under 2006 som nämns på dess hemsida är ett möte med George W Bush. Det säger ett och annat om Folkpartiets ideologiska beroende av USA. Det visar naturligtvis inte att allt Freedom House gör är dåligt. Jag skulle dock hellre luta mig mot bedömningar som gjorts av Amnesty International eller SIDA, och jag anser att FN:s statistik utgör en mycket värdefull grund för analyser.Publicerad p www.fib.se 2006-09-18

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se