Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Tre artiklar
Av LARS DRAKE
fibbare i Uppsala och docent i miljöekonomi.

1) Ingen Israel-megafon i riksdagen, tack!
Cecilia Wikström är folkpartistisk riksdagsman för Uppsala län och sitt partis talesman i Mellanösternfrågor. Hon är även känd som en synnerligen ensidig pro-israelisk debattör och är bl.a. styrelseledamot Samfundet Sverige-Israel.
    CW:s engagemang har övergått i en politiskt farlig fixering vid Israel. I hennes pressmeddelanden med internationell anknytning tar hon helhjärtat ställning för Israel och udden i flertalet inlägg är riktade mot muslimska länder. Hon tar ställning för ockupanterna som med militär makt fördrivit och/eller förtrycker den befolkning som har rätt att bo i området.
    Titlar som ”Sharon är på rätt väg” återfinns i listan. I ett pressmeddelande kritiserar hon SVT för att sända ett antisemitiskt program utan att själv ha sett programmet, hennes källa är den måttligt trovärdiga tidningen Expressen. I ett annat berömmer hon en rapport om antisemitism i Sverige som sågats av vetenskaplig expertis. Även när hon rättmätigt protesterar mot diskriminering av folkgrupper, vilket tyvärr förekommer i många länder, lyckas hon hitta sina exempel just i muslimska länder. Israels omfattande förföljelse av och mord på palestinier kan hon inte se.
    Det andra området som ges plats är kritik av bl.a Kuba. Villkoren för kubaner är oerhört mycket bättre än för palestinier som befinner sig på av Israel ockuperad mark. Ändå kritiserar hon Kuba men inte Israel. Det ”råkar” vara så att hennes ståndpunkter ligger skrämmande nära USA:s nuvarande regerings. USA:s brott mot folkrätten tas inte upp, t.ex. Irakkriget, Falludja, Abu Graib, Guantanamo. Folkpartiet vägrar att klassa USA:s krig mot Irak som ett brott mot folkrätten, trots att t.o.m. den försiktige diplomaten Kofi Annan tydligt uttalat detta.
    För knappt två år sedan kritiserade jag Folkpartiet för dess mångåriga stöd till Israel. I artikeln talade jag om ett apartheidliknande system och anklagade Israel för etnisk rensning. Cecilia W svarade att jag bedrev ”grotesk agitation” och att det strider mot fakta. Nelson Mandela och Desmond Tutu, som båda är nobelpristagare med mycket ingående erfarenhet av apartheid i Sydafrika, använder ordet apartheid när de beskriver och kritiserar Israel. De flesta litar nog mer på Mandela och Tutus bedömningsförmåga än på Wikströms. Den f.d. israeliske stridspiloten Yonatan Shapira talar om förhållandena i de palestinska områdena i Israel som ”inte är bättre än i Sydafrika under apartheid” (SvD 17/8 2006). Är det också ”grotesk agitation”? 
    Hon skriver "Om rasistdiktaturen i Sydafrika hade gett afrikanerna rösträtt, pressfrihet och lika rätt inför lagen hade regimen fallit ....". Det är korrekt, men det framförs felaktigt för att visa att Israel inte är apartheidliknande. Om alla som idag bor inom det område Israel sedan 39 år har militär kontroll över, inklusive de flyktingar som har rätt att återvända, hade haft rösträtt skulle även den israeliska regimen falla. Hennes argument håller inte. Hon skriver dessutom att "medborgerliga fri- och rättigheter säkerställs för såväl judar som kristna och muslimer" vilket inte är korrekt.
    Fördrivning av över 700 000 människor, stöld av mark och vattenkällor, förstörelse av hus och olivlundar, tortyr, tusentals fängslanden utan rättegång och ännu fler dömda enligt israelisk "rättvisa", mord av politiska motståndare och byggande av en mur på palestinsk mark kan svårligen ses som annat än etnisk rensning. Den pågående israeliska terrorn i Gaza verkar syfta till att göra livet så outhärdligt att palestinierna ska känna sig tvungna att fly igen.
    Det måste vara något grundläggande fel med ett land som släpper en 1000 kg bomb mot ett bostadshus där det befaras att en politisk motståndare befinner sig. Observera att sådant sker inom det område som Israel har militär kontroll över. Israel har även fängslat ett stort antal demokratiskt valda ministrar och parlamentsledamöter inom den palestinska myndigheten. Cecilia Wikström uttalar med stolthet Folkpartiets starka stöd till Israel. Hur kan ett politiskt parti i Sverige stöda en sådan stat?
    I sitt svar på mitt kritiska inlägg skrev hon positivt om Sharons ensidiga avveckling av bosättningar i Gaza och på Västbanken, utan att nämna att den totala mängden bosättare faktiskt ökade. Hon sa att konflikten befann sig i ”ett formativt skede”. Jag var inte lika positiv till det som skedde. Vi kan idag se att de israeliska övergreppen mot den palestinska civilbefolkningen ökat och att de illegala bosättningarna byggts ut. Den humanitära situationen är fruktansvärd.
    En del hävdar att båda sidor i konflikten har lika mycket fel. Men det är en fundamental felsyn. Det är Israel som står för det primära våldet. Konflikten beror på att Israel upprättades inom ett område där över 700 000 palestinier fördrivits. Dessa har hindrats att återvända vilket är ytterligare ett brott mot folkrätten. Israel är ockupant och palestinierna försvarar sig, vilket inte betyder att varje handling av palestinierna följer internationell lag. Konflikten skulle upphöra om ockupationen upphörde. Israel kan när som helst besluta att följa de resolutioner som antagits av FN:s Säkerhetsråd och Generalförsamling. Hindren för en sådan utveckling är USA:s stöd till Israel och övriga världens flathet.
    Cecilia Wikström, som är präst i Svenska Kyrkan, tillhör en minoritet av kristna som fortfarande är starkt positiva till Israel, de övriga kanske tar sin religiöst grundade etik på allvar och/eller är bättre informerade. En delegation från Kyrkornas Världsråd som nyligen återkom efter en resa i Libanon, Palestina och Israel uttalade skarp kritik av Israel. Folkpartiet har kommenterat Libanonkriget med att lägga skulden på Hizbollah utan att ens nämna Israel, trots att de bombat bostadsområden i det månadslånga Libanonkriget vilket är en allvarlig krigsförbrytelse.
    Det finns flera mindre ensidiga partier och riksdagskandidater med bra omdöme att välja på! 

2) Folkpartiets huvudlösa Mellanösternpolitik

Tragiskt
Folkpartiets utrikespolitik är en tragisk historia, speciellt dess syn på USA och Mellanöstern. I en tid när USA bryter mot folkrätten varje dag och startar krig helt utan stöd i folkrätten sluter Folkpartiet i stort sett upp bakom USA och vill dra in Sverige i Nato. Folkpartiet stöder Israel som bedriver etnisk rensning och upprätthåller ett apartheidliknande system. Folkpartiet talar ofta om den avgörande betydelsen av demokrati men stöder Israel, som bryter mot ett flertal beslut som fattats demokratiskt i FN, och USA, som med sitt veto gång på gång blockerat åtgärder mot Israel som har stöd av en majoritet av världens länder.

Irak och terrorism
Folkpartiets utrikespolitiske talesman, Carl B Hamilton, skrev en artikel inför Irakkriget med titeln ”Sverige bör delta fullt ut i FN-aktion” (UNT 1/2 2003). Då var hans motiv till ett krig existensen av massförstörelsevapen i Irak, som många experter ifrågasatte och som FN:s inspektörer inte kunnat påvisa. Efter USA-koalitionens krig använde han humanitära skäl för att försvara den illegala insatsen. Varför har Folkpartiet så svårt att se det uppenbara, att Irakkriget syftade till att säkra tillgången på olja?
    Tack vare Frankrike, Tyskland och Ryssland, samt en stark världsopinion, blev det inget FN-stöd så Sverige slapp dras in i katastrofen i Irak. Folkpartiet har vägrat att fördöma USA för det glasklara brottet mot folkrätten. Oenigheten i Säkerhetsrådet skylls på Tyskland inte USA. Folkpartiet hänvisar ofta till demokrati när de ska motivera militära insatser. Det klingar lite falskt eftersom en majoritet av världens regeringar och de människor som deltog i opinionsundersökningar i ett flertal länder samt de flesta religiösa ledare var emot kriget. Inte ens i Säkerhetsrådet gick det att få majoritet.
    Folkpartiet jamsar med USA i dess extremt kontraproduktiva ”krig mot terrorn”. Kritikerna, däribland jag själv, som före Irakkriget sa att ett av dess resultat skulle bli ökad terrorism, hade helt rätt. Terrorismen har ökat dramatiskt under de senaste åren och det är i huvudsak USA:s politik som har gjort så att den ökat. Folkpartiet har kritiserat USA när det gäller Guantanamolägret, men det tog flera år och i stort sett alla andra hann före. Nu säger t.o.m. George Bush att det ska avvecklas.

Israel, Palestina och Libanon
Folkpartiets stöd till Israel har varit massivt under många år. Det blir allt svårare att förstå efter Israels tilltagande övergrepp och brott mot såväl folkrätten som många FN-beslut.
    I ett pressmeddelande från Folkpartiet, som kommenterar konferensen om Libanonbistånd, står det helt riktigt att ”Det mänskliga lidandet har varit enormt i Libanon” (Fp-pressmed. 15/8 2006). Utan att nämna Israels terrorbombning, som innebar ca 1200 dödsoffer varav knappt 400 barn under 12 år, skriver de ”Viktigast är att undanröja Hizbollas terrorism och laglösheten som skapat den senaste konflikten.” Folkpartisterna måste ha stora skygglappar för de vet väl inte att, enligt rapporter från FN:s representanter i Libanon, Israel brutit mot Libanons suveränitet otaliga gånger halvåret före kriget. Amnesty International fördömer Israels övergrepp men vad säger Folkpartiet? Israel har många gånger fler libanesiska fångar i sina fängelser än de två israeler Hizbollah tillfångatagit.
    I ett annat pressmeddelande klagar Folkpartiet på Göran Persson när han för en gångs skull kritiserar Israel och dessutom tar i lite. Han anses ha förolämpat Israel (vilket naturligtvis är omöjligt att undvika för var och en som försöker beskriva situationen som den är). Statsministerns ”uppträdande” hävdas det ”omöjliggör Sveriges möjligheter att genom att odla ett gott diplomatiskt förtroende hos alla parter medverka till en snabb och fredlig lösning på konflikten” (Fp-pressmed. 9/8 2006). Man får väl betrakta det som ett politiskt självmål av Folkpartiet eftersom det i samma pressmeddelande talas kritiskt om det visum som utfärdades till en Hamasföreträdare. Hur kan man tala om att odla ett ”förtroende hos alla parter” om man förvägrar en demokratiskt vald representant för ett folk att få komma till Sverige och diskutera situationen.

Framtiden
USA håller på att mobilisera internationellt stöd för hårda insatser mot Iran och har uttryckligen vägrat att utesluta militärt angrepp, som det naturligtvis inte kommer att få FN-stöd för. Hur kommer Folkpartiet att ställa sig till ett eventuellt kommande angreppskrig? Prognosen är inte god.
    Iran är intressant för att det är den mest oljerika stat som USA inte har politisk/militär kontroll över. USA arrangerade en kupp mot den demokratiskt valde Mossadeq 1953 eftersom han hade nationaliserat landets oljefyndigheter. USA stödde Irak i dess angreppskrig mot Iran 1982-90. Över en miljon människor dog. USA har attackerat flera länder under de senaste åren. Dessa historiska erfarenheter borde leda till att USA uppfattas som det aggressiva landet. Iran har väl inte angripit något annat land på över 200 år och har tydligt uttalat att det inte avser att angripa Israel, vilket det beskyllts för.
    Om kritiken mot Iran handlade om bristerna i demokrati och mänskliga rättigheter vore den berättigad, men i så fall finns det andra länder som är mer förtjänta av kritik. Hoten från USA minskar möjligheten till en positiv demokratisk utveckling i Iran. Iran som kanske i en framtid skulle kunna skaffa sig kärnvapen ses som ett hot, men de USA-vänliga länderna Israel och Pakistan som redan har sådana vapen ses inte som något hot mot Iran. Mycket märkligt.

Var står Alliansen?
Lars Leijonborg har ett stort underskott på bra rådgivare i internationella frågor. Om Folkpartiet får bestämma riskerar vi att dras in i USA:s äventyrspolitik. Moderaterna och Kristdemokraterna har uttryckt liknande ståndpunkter om USA:s och Israels brott mot folkrätten, varför risken är stor att det blir Alliansens politik. Det är lätt att förstå att Alliansen undviker att prata om utrikespolitik.

3) Bombad fp-politik
Lars Leijonborg och Birgitta Ohlsson (fp) skrev om bistånd och demokrati i SvD den 7/8. Deras tes var att demokrati är bra för utveckling och att Sverige därför bör inkludera satsningar på demokrati i sitt bistånd, vilket också görs. Så långt har jag inga invändningar. De vill dock gå längre och ersätta fattigdomsbekämpning med demokrati som övergripande mål och därmed kriterium för vilka länder som ska få svensk u-hjälp. Det är att låta det bästa bli det godas fiende.
    I stort sett alla högt utvecklade länder är demokratier. Bland de fattigaste länderna återfinns många länder som inte är demokratier. Flera fattiga länder som idag genomgår en positiv utveckling är inte demokratier. Sannolikheten att de kommer att styras demokratiskt i framtiden ökar om de utvecklas. Att demokrati är bra för utvecklingsprocesser innebär inte att det är en absolut förutsättning. Historiskt har orsakssammanhanget varit att ekonomisk utveckling, utbildning, statsbygge, marknad m.m. bidrar till demokrati snarare än motsatsen, även om de påverkar varandra ömsesidigt.
    I artikeln pekas fyra länder ut som enligt Folkpartiet inte bör få fortsatt stöd av Sverige. De är Nordkorea, Vietnam, Laos och Kambodja. Nordkorea, som är så lågt prioriterat att det inte ens finns med på SIDA:s landlista, är ett slutet land och jag har svårt att bedöma hur olika typer av bistånd påverkar landet. När det gäller de övriga tre utvecklas de positivt ekonomiskt. I Vietnam utvecklas också de politiska institutionerna och öppenheten förbättras. Mellan 1970/5 och 2000/5 ökade förväntad livslängd i Vietnam från 50,3 till 70,4 år och spädbarnsdödligheten minskade från 55 per tusen levande födda till 19 under perioden mellan 1970 och 2003, allt enligt UNDP. Det vore tragiskt för många människor om det framgångsrika biståndssamarbetet med dessa länder avbröts.
    Det råkar vara så att det USA-positiva Folkpartiet har valt ut just sådana länder som bombats av USA efter andra världskriget. Har USA:s bomber bidragit till utveckling av demokrati? Kan det vara så att USA:s aversion mot ett land smittar av sig på Folkpartiet.
    I sin klassificering som leder fram till att de fyra länderna inte blir godkända hänvisar artikeln till det ”oberoende” organisationen Freedom House. Det är nog inte så mycket bevänt med det oberoendet. Organisationen är i praktiken en förlängning av USA:s utrikespolitik. Den bildades 1941 för att propagera för USA:s deltagande i andra världskriget av bl.a. dåvarande presidentens hustru. En av tre insatser under 2006 som nämns på dess hemsida är ett möte med George W Bush. Det säger ett och annat om Folkpartiets ideologiska beroende av USA. Det visar naturligtvis inte att allt Freedom House gör är dåligt. Jag skulle dock hellre luta mig mot bedömningar som gjorts av Amnesty International eller SIDA, och jag anser att FN:s statistik utgör en mycket värdefull grund för analyser.Publicerad på www.fib.se 2006-09-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se