Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

11:e september ifrågasatt

Av LEIF ERLINGSSON, CAMILLA INGMAN-FULTON och LASSE WILHELMSSON

Montage: K LindelöfVi publicerar denna artikel som SvD, DN, Aftonbladet och Expressen i tur och ordning har refuserat. Flamman hade en förkortad version i veckan.

Terrordådet den 11:e september 2001 när tre byggnader i World Trade Center (WTC) fullständigt kollapsade och Pentagon skadades blev en vändpunkt i amerikansk utrikespolitik. Som på beställning gavs en förevändning för att sjösätta doktrinen "Kampen mot terrorismen med preventiva krig" - i strid med folkrätten - som ny täckmantel för USA:s imperieambitioner. Afghanistan blev första målet och Irak det andra. Nu står eventuellt Iran på tur. 

Historien visar liknande exempel på vändpunkter. Japans angrepp på Pearl Harbor, som blev en förevändning för USA att gå med i andra världskriget och senare atombomba Hiroshima och Nagasaki. Eller mordbranden av riksdagshuset i Tyskland, som blev Nazitysklands förevändning för att avskaffa demokratin och terrorisera för nazismen olämpliga medborgare.
    "Kampen mot terrorismen" har redan fått långtgående konsekvenser, även för oss i Sverige. Omläggningen av det svenska försvaret har påskyndats från att vara ett "sega gubben försvar", till att alltmer bli en yrkesarmé för internationella insatser inom ramen för USA:s dominans. Ett Storebrorssamhälle växer snabbt fram för kontroll av medborgarna och traditionellt solidaritetsarbete med folk som försvarar sig mot ockupation kan idag klassas som terrorism. Det finns alltså goda skäl att diskutera 11:e september. I synnerhet här i Sverige, där seriös kritik av Bush-administrationens officiella version hittills har varit obefintlig.
    I USA däremot finns det en brokig och växande folkrörelse som ifrågasätter vad som egentligen hände den 11:e september. Den består bland annat av släktingar till omkomna, krigsveteraner, kongressledamöter, vetenskapsmän och tidigare anställda inom underrättelsetjänsten. Artiklar och böcker skrivs, filmer produceras och runt om i landet hålls seminarier och konferenser där 11:e september kritiskt analyseras och diskuteras. Flera opinionsundersökningar visar också på en grundläggande misstro mot den officiella versionen hos den amerikanska befolkningen. Den senaste, gjord av Ohio University och publicerad i augusti 2006, visar att 36% av amerikanerna anser det vara troligt att personer i USA:s regering antingen deltog i attackerna själva eller lät bli att ingripa för att de ville att USA skulle gå i krig i Mellanöstern.
    Det bör också påpekas att det framförallt var krav från familjemedlemmar till omkomna som ledde till att en officiell utredningskommission överhuvudtaget tillsattes. Speciellt drivande var the Family Steering Committee. Efter cirka ett års hård kamp med mycket motstånd från Bush-administrationen, tillsattes den så kallade Kean-kommissionen. I slutändan tog den dock bara upp cirka 30 procent av de frågor the Family Steering Committee ställde.
    Det mest centrala i de kritiska diskussionerna handlar om WTC-kollapserna och de krigs- och luftförsvarsövningar som pågick dagarna innan och under 11:e september och vilken effekt det senare hade på misslyckandet att ingripa mot de kapade planen. Utöver det diskuteras bland annat omständigheterna kring ramningen av Pentagon, de utpekade flygkaparnas pilotutbildning i USA och den stora ökningen av viss handel på börsen dagarna innan. Och så förstås: cui bono? - 11:e september i vems intresse? Av utrymmesskäl redovisas här ett begränsat urval av de viktigaste invändningarna mot den officiella versionen av vad som hände den där dagen för fem år sedan.

Varför ingrep inte luftförsvaret?
Kean-kommissionen påstår att brister i samarbetet mellan olika myndigheter var orsaken till att luftförsvaret misslyckades.
    Kritikerna menar att det sedan länge fanns väl utarbetade rutiner och erfarenhet av avvisning eller oskadliggörande av "vilsekomna" flygplan som skulle ha kunnat förhindra attentaten.
    Men just denna dag var inget normalt. Luftförsvaret hos världens mäktigaste militärmakt lyckades inte ingripa när landet angreps. Enligt kritikerna troligast på grund av minst fyra pågående krigs- och luftförsvarsövningar, bland annat med simulerade kapningar. Under de första 100 minuterna av attacken orsakade mängden av felinformation att North East Air Defense Sector (NEADS) - som ansvarar för det drabbade området - "jagade" över ett dussin "kapade" plan. Kean-kommissionen avfärdar denna omständighet som ett betydelselöst sammanträffande. 

Hur kunde tvillingtornen kollapsa totalt?
Att det påminde om kontrollerade demoleringar, var det många som tänkte och yttrade när de såg WTC-tornen kollapsa. Något som också TV- och radioreportrar spontant kommenterade i direktsändningarna. Det bör påpekas att tornens kollapser kom som en total överraskning, inte minst för brandförsvaret som därför led stora förluster.
    Den officiella förklaringen till dessa demoleringslika kollapser var så kallade pannkaksteorier, som dock inte tar hänsyn till de bärande centrala stålpelarna. Senare officiella versioner hävdar att skadorna från flygplanen och värmen från bränderna försvagade de centrala stålpelarna så mycket att de totalt förlorade sin bärighet.
    Frågan om hur den officiella förklaringen skulle kunna vara möjlig med hänsyn till tornens stålkonstruktion och den åverkan som de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna åstadkom har utretts av bland andra fysikprofessor Steven E. Jones. Flera omständigheter framhålls av honom och andra kritiker som viktiga skäl till deras slutsats att tornen inte kunde kollapsa, eller kollapsa som de gjorde, enbart på grund av de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna. Professor Jones med flera påpekar bland annat att den brand tornen utsattes för inte kan åstadkomma den höga temperatur som krävs för kollaps av stålkonstruktionen och att den smälta metallen, som flera veckor efteråt grävdes fram ur marken, därför måste ha åstadkommits på annat sätt än genom bränderna. Dessutom finns det mängder med vittnesmål som hävdar att en serie sprängningar skett under de delar av tornen som rammats. Sprängningar som kritikerna hävdar är en förutsättning för att tornen kunde kollapsa så snabbt.

Varför rasade en tredje byggnad?
Sju timmar efter att de två tvillingtornen kollapsat, rasade en tredje byggnad (WTC-7) - som inte blev rammad - på liknande sätt som de två tornen. Den var 47 våningar hög och hade en annan byggnad mellan sig och det närmaste tornet. Om de skador WTC-7 ådrog sig när tornen kollapsade - ett relativt stort "hål" nära marken i ena kortsidans hörn - var orsaken till att byggnaden rasade, så borde den rimligen ha tiltat. Istället för att - som den gjorde - kollapsa i ett närmast perfekt symmetriskt fritt fall, precis som när byggnader medvetet imploderar genom professionellt och omsorgsfullt utplacerade sprängladdningar. Byggnaden innehöll viktiga finansiella institutioner och myndighetsorgan, bland annat den amerikanska säkerhetstjänsten och borgmästarens ledningscentral för krisberedskap. Kean-kommissionen behandlar överhuvudtaget inte WTC-7, medan andra officiella utredningar påstår att byggnaden kollapsade på grund av skadorna den fick när tornen kollapsade. Kritikerna hävdar att det är en omöjlighet och att WTC-7 är toppen på isberget av händelser vilka kräver genuint oberoende utredningar.
    I USA skämtar man om att de som tror på den officiella versionen om 11:e september måste vara så kallade slumpteoretiker, eftersom så många sammanträffanden och till synes oförklarliga händelser inträffade just den dagen.

Leif Erlingsson - Samtidsbloggare, Botkyrka
Camilla Ingman-Fulton - Mediekritiker, Umeå
Lasse Wilhelmson - Mellanösterndebattör, Täby 

Svar på artikeln »Publicerad på www.fib.se 2006-10-02

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se