Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Blair har närmare till Gud än till Marx

Här en reflex på Olle Svenning i
Aftonbladet 2007-05-13

Montage K LindelöfDet verkar som om Olle Svennig har sett huvudet på spiken och försöker slå, men det är ändå inte som att han träffar...
    "det nya Jerusalem" uppträdde uttalat ofta som politiskt och ekonomiskt projekt i det brittiska imperiets historia... både hemma och i kolonierna. Det är fråga om ett 'Utopia' där det "nya förbundet med Gud" manifesteras av att bokstavligen kristna (även de då och då judiska affärsmännen) företagare och finansmän leder ogudaktiga arbetare och/eller hedniska infödingar in i den ordnade produktionen av mervärde... välvilligt handledda men aldrig fördömda av kyrkans och statens män enligt evangeliet som det framfördes i 'bergspredikan'.
    Denna ideologi växte fram ur brittiska kronans misslyckande med det renodlat gammeltestamentliga koloniseringsprojektet i nuvarande Förenta Staterna före "amerikanska revolutionen" 1775-83. Det projekt som lärde ut att hedningar och deras avföda var bättre döda än levande... ity att det projektet i första hand riktade in sig på att "erövra" land till en ekonomi grundad på jordbruk. I den brittiska 1800-talsimperialismen med dess råvarujakt för industrin dröjde det gamla testamentets folkmordstanke naturligtvis kvar i militärt och ideologiskt avseende i de fall då "hedningar" och "okristna"... ibland t.o.m. papistiska som på Irland... arbetare inte ville anpassa sig till "det nya Jerusalem".
    Det finns ett ofta förbisett faktum när vi här i Sverige diskuterar det vi kallar USA-imperialismen. Vi betonar motsättningen mellan Storbritannien och Förenta Staterna därför att vi förutsätter att från 1770-tal och till 1917... kanske ända till 1941... så var de tu allt som oftast i luven på varandra. Det finns en annan sida också som måste betonas därför att så många betonar de "judiska pengarna" i Förenta Staterna. Det är att en stor del av mervärdet och andra vinster från det brittiska imperiet investerades i Förenta Staternas industri, jordbruk och handel under 1800-talet... och ända fram till 1920-tal när penningströmmen vände åt andra hållet. Det var Förenta Staternas isolationism som var den historiska parentesen och i storfinansens öron en vulgarisering av Monroedoktrinen. Syftet med verksamheten som storfinansen uppfattade det... med några få undantag som t.ex. irländaren Joseph Kennedy... i ideologiskt avseende var att ta över det ansvar... 'den vite mannens börda'... som uppenbart var allt för betungande för administrationerna i London.
    Men där finns också en för normalmänniskan (ickeimperialisten) nästan obegriplig anknytning till den vise kung Salomo och hur han hade ordnat samhällsorganisationen bland israeliterna med en centralmakt i bokstavlig bemärkelse med utgångspunkt från sitt tempel i "det gamla Jerusalem". Denna anknytning förstärktes genom publicerandet av bästsäljande litterära texter om korstågen, Robin Hood och den som "platonisk" bög redan då kände Richard Lejonhjärta.
    På den tiden... 1800-talet... var det förvisso inte imperiet Rom utan fortfarande judarna som hade mördat Jesus ettusenåttahundra år tidigare. Men ändå... att "det gamla Jerusalem" var i händerna på muslimer... i "Storturkens" händer... var ett verkligt ideologiskt problem... i synnerhet som stormakten Turkiet under andra halvan av 1800-talet och fram till det första världskriget valde att se sina intressen som gemensamma med Tysklands... ett okristet svek av den som fick brittisk hjälp under Krimkriget.
    På den tiden var oljepolitiken knappt märkbar men Suezkanalens ekonomiska betydelse för det brittiska imperiet var enorm. Vem som hade makten i "det gamla Jerusalem" på den östra flanken var lika väsentligt för kontrollen av kanalen som vem som hade makten i Kairo på den västra flanken. När allt kom omkring... det var ideologiskt och politiskt och ekonomiskt självklart att avtalet som Sykes och Picot slöt med sharif Husein av Mecka bara var till för att i ett trängt läge i världskriget mobilisera araberna till motstånd mot Turkiet. Att detta avtal skulle brytas var en självklarhet så snart som man bl. a. med hjälp av 'Lawrence av Arabien' hade identifierat de panarabiska drömmarna om en förenad nationalstat.
    Det är värt att komma ihåg att det var Churchill ... imperiets främste försvarare ("most gallant knight") sen Wellingtons dagar... som styrde och ställde i koloniala frågor. Balfourdeklarationen var utsagd med samma avsikt som ovan men under de fyrtio år som gick från 1916 till 1956 så hade kanalen blivit en bagatell jämfört med oljan. Och via kriget 1956... mot Nassers panarabiska drömmar... när Eisenhoweradministrationen hade upptäckt att Förenta Staterna var beroende av oljeimport... så tog Vita Huset över tanken på både "det nya" och "det gamla Jerusalem".
    Sionismen var från början en splitterbomb att släppa i panarabismen... ibland som 1956 en farlig blindgångare... men oftast det perfekta spelkortet mot de reaktionäraste regimerna i "arabländerna". Ja det var t.o.m. ideologiskt gångbart hos "hemmaopinionen" oavsett om man var jude, grek eller romare. Särskilt efter att Israel hade visat 1967 att det inte bara var "synd om judarna".
    Ja, det var lite om "det nya Jerusalem"; begreppet som enligt min mening är den ideologiska kärnan i både den brittiska imperialismen och Förenta Staternas imperialism och som i många avseenden förklarar sambandet med sionismen. Begreppet ligger också till grund för att jag hellre kallar USA-imperialismen för $-imperialism och ser den som en självklar fortsättning på £-imperialismen. På något sätt är det som att tanken på guld... bokstavligen på guld... har skapat relationen mellan de två valutorna likaväl som alla dessa ideologiska "gator av guld i det nya Jerusalem".

Hans B Johansson  Publicerad på www.fib.se 2007-05-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se