Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Terroristjakt och rättssäkerhet

Offentligt möte, Rinkeby Folkets Hus.
Måndag den 17 mars kl 19.00

Två Rinkebybor sitter häktade, enligt uppgift för att de har skickat pengar till Somalia. Men den organisation som Säpo påstår har tagit emot pengar är ingen terroristorganisation och inte med på EUs eller FNs listor. Godtyckliga svartlistningar har redan en gång drabbat tre oskyldiga somalier. Likhet inför lagen måste gälla alla — oavsett hudfärg och religion. Humanitärt stöd till civila i krigshärjade länder eller att försvara sitt land mot en ockupationsmakt är inte terrorism.
    Många känner djup oro över den inriktning terroristjakten tagit. Jakten på terrorister får inte urarta till att indirekt misstänkliggöra hela folkgrupper, som nu senast somalier. Den svenska terroristjakten får inte bli en del av USAs globala ”krig mot terrorismen”.

Inbjudna: Media och representanter för samtliga riksdagspartier

Arrangörer: Charta 2008 och Svensk-somaliska freds- och utvecklingsorganisationen, SFU

Upprop för Charta 2008

Magna Charta är sedan århundraden en symbol för vårt rättssamhälle. Den säger att ingen får gripas godtyckligt och hållas frihetsberövad på lösa grunder och utan en rättvis rättegång. I USAs ”krig mot terrorismen” har rättssäkerheten kränkts — även i Sverige och mot svenska medborgare.
    Mer eller mindre godtyckliga listor över organisationer och enskilda med svartlistningar och gripanden har redan drabbat oskyldiga. Med terroristjakten som skäl genomdrivs nu hemlig telefonavlyssning, buggning och trafikdatalagring. FRA vill bygga hemliga datarum, där superdatorer övervakar all mejltrafik till utlandet.
    Charta 2008 är ett medborgarinitiativ som vill försvara rättsäkerheten och allas likhet inför lagen. Vi känner djup oro över det övervakningssamhälle som växer fram och den inriktning som SÄPOs terroristjakt tagit sig. Jakten på terrorister får inte urarta till att indirekt misstänkliggöra hela folkgrupper, som nu senast somalier. Terroristjakten i Sverige får inte bli en del av USAs globala ”krig mot terrorismen”. Fallet med de två egyptierna är ett exempel på att Säpo på USAs begäran skickat ”misstänkta terrorister” till tortyr. Det får inte upprepas.
    Mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter, yttrande- och tryckfrihet är universella och okränkbara. Terroristhotet får inte användas för att stärka myndigheternas kontrollmakt. Övervakningssystemen hotar rättsamhället och allas rätt till integritet.
    Terrorister är bara de som utövar terror mot oskyldiga civila. 2003 års terroristlag skiljer inte klart på terror mot civila, väpnat motstånd mot en ockupation och humanitärt stöd till civila i krigshärjade länder. Den urholkar rättsäkerheten genom att rubba oskuldspresumtionen och kravet på uppsåt. Terroristlagens listning av organisationer och enskilda sker ibland ensidigt och på oklara grunder och utan offentlig genomlysning. Säpo måste ställas under demokratisk kontroll och får inte bli en stat i staten, som motverkar och undergräver rättssäkerheten och arbetet för mänskliga rättigheter.
    Charta 2008 vill genom opinionsbildning verka för ovanstående program.

Kontaktperson Amina Said - 073 932 06 25Publicerad på www.fib.se 2008-01-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  KINAS TERRAKOTTAARMÉ I STOCKHOLM - NU SLÄPPER VI BILJETTERNA!
  UNDER YTTRANDEFRIHETS-GRUNDLAGEN
  Bloggar-vänner sida
  Filmvisning: Patent Absurdity 20/5
  18/4 Sveriges relation till NATO
  21/4 - VIETNAM VAR NÄRA ÅKE KILANDER I JÖNKÖPING
  fotograf Hillevi Nagel
  Svenska kollektivatal gäller i Sverige!
  NEJ TILL OCKUPATION!
  UNIK FILMVISNING OM GAZA 18/1 ÖVER HALVA VÄRLDEN
  Seminarium om Afghanistan i Norberg
  Mänsklig sköld i Palestina
  Post-kritiken – vad säger nästa generation?
  GAZA GRAFFITI
  7 år av Irak-ockupation
  GODA NYHETER FRÅN UNDERJORDEN!
  Krönikörerna och deras krönikor
  Jan Frykholm - Målningar
  Jorddagen
  FiB-stämma 19/4
  Ulla Wennberg
  USA UT UR IRAK 15/3 i Helsingborg.
  Terroristjakt på svenska!
  Palestina - teater och debatt
  Demo Uppsala 19/1  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se