Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Handlingsförlamning eller solidaritet

På pingstdagen handlade Filosofiska rummet i P1 om
”Handlingsförlamning”. Belysande exempel var krisen i Darfur och diskussionen utgick från frågor som: Varför stoppar vi inte dödandet? Varför är det så svårt att gå från ord till handling?
    Nog så viktiga frågor, kan det tyckas, men framförda som om det fanns en enkel och självklar lösning som alla borde kunna enas om.
    Kruxet är bara att det inte finns någon sådan lösning. Därför går det heller inte att göra Darfur-krisen till föremål för filosofisk exercis och behandla den som ett ”allmänmänskligt” problem. Vill man diskutera Darfur måste man faktiskt utgå från den konkreta situationen i just detta specifika fall.
    I senaste numret av tidskriften Clarté finns en artikel som skulle kunna tjäna som utgångspunkt för en sådan diskussion. Där beskriver frilansjournalisten Manne Granqvist Darfur-krisens komplexa orsaker och snåriga historiska bakgrund. Han ställer frågan varför just Darfur fått så stort utrymme i media medan andra jämförbara kris- och krigshärdar i Afrika (med minst lika mycket mänskligt lidande) omgärdas med tystnad. Han granskar kampanjen ”Save Darfur”, finansierad av amerikanska högerkristna och proisraeliska grupper som står president Bush nära, och skildrar hur denna kampanj påverkat mediernas rapportering och därigenom underblåst ropen på militärt ingripande. Han utpekar också det som sällan brukar nämnas i rapporteringen, nämligen Sudans rika råvaruresurser som själva källan till Bushs engagemang. USA, som framför allt vill åt Afrikas olja och därvid ser Kina som en störande konkurrent, har länge underblåst ”balkaniseringen” av Sudan för att därigenom stärka sina egna imperialistiska intressen.
    Manne Granqvist påstår inte att detta är den enda förklaringen till krisen. Men det är en avgörande och viktig faktor. Och det är därför, menar han, närmast kontraproduktivt att bara ropa på ännu mer västlig inblandning när den västliga närvaron i Afrika redan nu snarare är ett hinder för utvecklingen än ett stöd, ja kanske rentav själva krisens motor.
    Men även om nu Filosofiska rummet valde en mindre lyckad infallsvinkel är sådana fenomen som politisk handlingsförlamning och bristande solidaritet självklart värda att diskutera. Varför är vi, i vårt lugna hörn av Europa, exempelvis så okänsliga för palestiniernas lidanden? Varför hör vi inte deras rop på nationella rättigheter? Eller tag vår handlingsförlamning i fråga om Afghanistan och Irak! Vi vet alla att folkrätten och FN-stadgan förbjuder anfallskrig och att de verkliga motiven till USA:s aggression var andra än de som framfördes offentligt. Ändå är vi märkligt passiva och tysta i fråga om dessa krig och de gigantiska lidanden de medfört för civilbefolkningen. Hur kan vi tillåta att dödandet bara fortsätter? Varför inser vi inte att själva kriget och ockupationen är den avgörande orsaken till det ständigt upptrappade våldet och den växande terrorismen?
    Men det vore troligen ännu mer fruktbart att lyfta fram motsatsen, alltså diskutera vad som händer inuti en människa som besegrar sin egen handlingsförlamning och börjar följa sitt samvete. Jag tänker på Vietnamkriget då massor av, främst unga, människor världen över plötsligt sade stopp, vi kan inte längre passivt åse hur supermakten USA bekrigar små fattiga länder i tredje världen, vi vill i stället uttrycka vår solidaritet i praktisk handling, vi stöder de angripna folkens motståndskamp och kräver att de amerikanska trupperna drar sig tillbaka.
    Vad skilde Vietnamkriget från dagens krig? Hur kunde det få så många människor i världen att engagera sig?
    I Åke Kilanders bok ”Vietnam var nära. En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975” (nyligen utgiven av förlaget Leopard) finns rikligt med stoff för en sådan diskussion. Och den bör föras överallt, både i och utanför Filosofiska rummet, och med jämförelser mellan då och nu. Idag är ju den allt överskuggande frågan: Hur länge skall vi stillatigande åse supermakten USA:s folkrättsvidriga krig och ockupationer? När skall vi börja kräva att FN-stadga, folkrätt och internationella konventioner gäller lika för alla stater? När skall vår handlingsförlamning avlösas av solidaritet?

Margareta Zetterström
Artikeln först publicerad i tidskriften KULTUREN. Publicerad på www.fib.se 2007-07-11

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se