Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Behåll Tryckfrihetsförordningen

Den svenska tryckfriheten är en omistlig del av den svenska demokratin. Sedan 1766 har den bidragit till utvecklingen av hela samhällslivet, ekonomiskt och demokratiskt.
   
Trots att tryckfriheten i hårda tider trängs tillbaka har den grundstruktur som antogs av riksdagen visat sig stryktålig. Den har samtidigt visat sig vara levande och utvecklingsbar. En medborgare som så önskar kan få grundlagsskydd, enligt förebild från TF, även för sina yttranden i stenciler och på webbsidor. Med yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, tillämpas TF:s principer så långt det går även för de mer svårskyddade, nya medierna - som radio, TV och många typer av Internet-publiceringar. 
    Dessa grundlagar, som i detalj reglerar och säkrar den fria åsiktsbildningen, är unika i världen. "En ögnasten" i ett fritt rike som grundlagsstiftarna uttryckte det.

    Detta unikum står nu inför en ny prövning. Den förra regeringen tillsatte en stående beredning med uppdrag att bland annat se om det är nödvändigt och möjligt att ersätta tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen med en lagstiftning som är teknikoberoende. Beredningen skisserar tre alternativ. Det mest långtgående skulle innebära att yttrandefriheten bara skrivs in i regeringsformen. I en annan modell slås tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samman till en lag. Den som läser betänkandet noggrant finner \natt utredaren på punkt efter punkt i sak argumenterar för ett fjärde alternativ, den nuvarande ordningen. Det finns enligt utredningen inga påtagliga skäl för att Sverige måste ha en med övriga EU-länder harmonierande lagstiftning på området. Utredaren konstaterar också att de frågor som behöver lösas kan lösas genom ändringar av gällande regler. En stark tryckfrihet är förutsättningen för att vi som samhällsmedborgare skall få veta vad som händer och motverka likriktning. Den står också som garant för att den som inte har möjlighet att \nsända radio eller starta tv-sändningar har möjlighet att ge ut en tryckt skrift. Yttrandefrihetsgrundlagen ger också möjlighet för personer med enkla hemsidor på internet att få samma skydd som de traditionella medierna. 
    Vi undertecknade är övertygade om att de skisserade alternativen till dagens två grundlagar tunnar ut skyddet för yttrandefriheten. Vi uppmanar därför alla tryckfrihetens vänner att ta del av beredningens förslag (SOU 2006:96, www.sou.se) och ge sig in i debatten så att tryckfriheten utvecklas, inte avvecklas.

Per Fagerström, ordförande Tidningsutgivarna
Lars Norén, dramatiker
Annette Carnhede, ordf i Fackförbundet ST
Eva Nordmark, ordf i SKTF
Peter Danowsky, advokat
Sverker Gustavsson, prof i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Mats Söderlund, ordf i Sveriges Författarförbund
Tomas Bolme, skådespelare
Thure Jadestig, fd riksdagsman (s)
Jan Myrdal, författare
Olof Kleberg, tidigare chefred Västerbottens Kuriren
Claes Eriksson, regissör
Kjell Carnbro, chefredaktör Sundsvalls Tidning
Jan Strid, universitetslektor Göteborg
Anders R Olsson, författare och journalist
Kenth Andreasson, bitr redaktionschef Göteborgs-Posten
Nils Funcke, chefredaktör Riksdag & Departement
Lennart Palm, professor i historia vid Göteborgs universitet
Christer Winberg, professor i historia vid Göteborgs universitet
Jan Hjärpe, professor i islamologi vid Lunds Universitet
Sigrid Kahle, författare
Anders Björnsson, publicist
Per Nygren, reporter
Anders Ehnmark, författare
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Rickard Falkvinge, ordf Piratpartiet
Ingemar Folke, advokat
Stig Fredrikson, ordförande i Publicistklubben
Per Gröndahl-Linder, advokat
Anders Eklund, politisk chefredaktör Hälsinge tidningar
Pär Ström, integritetsombudsman, Den Nya Välfärden
Erik Göthe, jurist
Hans Larsson, ordf Sveriges Tidskrifter


Publicerad på www.fib.se 2007-08-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se