Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En angelägen appell för att rädda Iraks akademiker

En föga omtalad sida av den tragedi som hemsöker Irak är den systematiska likvideringen av landets akademiker. Till och med enligt de mest försiktiga uppskattningarna har över 250 pedagoger och lärare mördats och flera hundra har försvunnit. När tusentals flyr landet i fruktan för sina liv innebär detta inte bara att en betydande del av de utbildade försvinner — den sekulära medelklassen, som aldrig stött USA:s ockupation, har decimerats med långtgående följder för Iraks framtid.

Redan den 14 juli 2004 rapporterade den erfarne korrespondenten Robert Fisk från Irak att ”Personal på universitet misstänker att det pågår en kampanj för att beröva Irak dess akademiker för att därmed fullfölja den förstörelse av Iraks kulturella identitet som startades då den amerikanska armén gick in i Bagdad.”

Vågen av mord tycks inte göra skillnad på offrens politiska eller religiösa hemvist. Den drabbar kvinnor såväl som män och försiggår i hela landet. Den gör heller ingen skillnad på kompetensområde: Bland de döda finns lärare i geografi, historia och arabisk litteratur, såväl som naturvetenskapsmän. Ingen enda har gripits i samband dessa mord.

Enligt Förenta Nationerna har omkring 84 procent av Iraks institutioner för högre utbildning redan bränts, plundrats eller förstörts. Iraks undervisningssystem var en gång bland de främsta i regionen. En av landets främsta tillgångar var dess välutbildade folk.

Situationen speglar ockupationen i dess helhet — en katastrof av svindlande proportioner utvecklas i ett klimat av brottslig nonchalans. Det är ockupationsmakten USA som i sista hand bär ansvaret för internationell rätt och har skyldigheten att skydda Iraks medborgare, inklusive dess akademiker.

Vi vill med denna petition bryta tystnaden.

1. Vi vädjar till de organisationer som verkar för att tillämpa och försvara internationella människorättslagar att de för upp dessa brott på dagordningen.

2. Vi kräver att man omedelbart startar en oberoende internationell undersökning av detta rättvidriga dödande. Denna undersökning bör också pröva frågan om ansvar, för att klart påvisa vem som är ansvarig för denna situation. Vi vädjar till den speciella rapportören för summariska avrättningar vid UNHCHR i Genève.

Denna petition startades av BRussells Tribunal och stöds redan av CEOSI (Spanien), the Portuguese hearing of the WTI, Iraktribunal.de (Tyskland), Swedish Antiwar committee (ItakSolidaritet), the IAC (USA), the International Association of Middle East Studies (IAMES), the German Middle East Studies Association (DAVO) och the European Association for Middle Eastern Studies (EURAMES), och därtill kända personer som Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pilger, Michael Parenti (se vidare nedan!).

Maning till handling för att rädda Iraks akademiker

1. Vi uppmanar alla människor, i synnerhet akademiker och studenter, att hjälpa till att bryta den tystnad som omger det pågående mördandet av de irakiska akademikerna, liksom förstörelsen av Iraks utbildningsväsende. Vi uppmanar till stöd för de irakiska akademikernas rättigheter och förhoppningar om att få leva i ett oberoende demokratiskt Irak, fritt från utländsk ockupation och hegemoni.

2. Vi uppmanar akademiska institutioner och organisationer att tillkännage sin solidaritet med sina irakiska kollegor.

3. Vi uppmanar akademiker att utveckla förbindelser med irakiska pedagoger och lärare, såväl i exil som i Irak och vid universitet i hela världen.

4. Vi uppmanar studentorganisationer att utveckla band med irakiska studentorganisationer.

5. Vi uppmanar lärare och pedagoger att mobilisera kollegor och engagerade medborgare att ta upp frågan om att rädda Iraks intellektuella rikedom genom att organisera seminarier, seminarier och möten om den svåra situation Iraks akademiker befinner sig i.

Världens akademiker och intellektuella måste handla nu, för att rädda livet för sina kollegor i Irak.

Man kan ansluta sig till appellen via epost till: info@brussellstribunal.org. Uppge namn, titel, land och e-postadress eller mycket enkelt skriva på petition online.
Se: Action alert: sign petition online på: www.brussellstribunal.org. Fungerar snabbt och enkelt.
OBS! Använd inte å, ä, ö.

Brysseltribunalens hemsida: www.brussellstribunal.org

[The BRussells Tribunal har i samarbete med andra organisationer börjat bygga ett kontaktnätverk för att öka allmänhetens uppmärksamhet och kan tillhandhålla information och stöd åt individer och grupper som vill ägna sig åt denna fråga. Vi kan agera informationsbank och nav för kampanjen.]

PS. Med det speciella sättet att skriva sitt namn, The BRussells Tribunal, vill Brysseltribunalen anknyta till Russelltribunalen, eller Internationella krigsförbrytartribunalen vars första sammanträde hölls i Stockholm 1967. Initiativtagare var den brittiske filosofen, matematikern och fredsaktivisten Bertrand Russell. Andra medlemmar var Jean-Paul Sartre, Vladimir Dedijer, Wolfgang Abendroth. Svenska medlemmar var författarna Sara Lidman och Peter Weiss. Avsikten var att pröva USAs krigsförbrytelser i Vietnam, Laos och Kambodja.

Undertecknare:
Noam Chomsky , Professor of Linguistics, Philosophy of Language, Massachusetts Institute of Technology, Department of Linguistics & Philosophy, USA
Tony Benn , President of the STOP THE WAR COALITION, Former MP, Cabinet Minister and Chairman of the British Labour Party, UK
John M. Coetzee , Nobel Prize in Literature 2003, South Africa
Harold Pinter , Nobel Prize in Literature 2005, UK
Eduardo Galeano, essayist, journalist, historian, and activist, Uruguay.
Denis J. Halliday , former UN Assistant Secretary-General 1994-98
Hans von Sponeck , former UN Assistant Secretary General, U.N. Humanitarian Coordinator for Iraq 1998-2000, Germany
Howard Zinn , professor, writer, educator, and leader in nonviolent social protest, USA
John Pilger , journalist and documentary film-maker, UK/Australia
Michael Parenti , author, USA
Antonio Negri , moral and political philosopher, Italy
Robert A. Dahl , Political Theorist, Yale University
Curtis F.J. Doebbler , Dr., International Human Rights Lawyer.
François Houtart , Prof. Em., Director of the Tricontinental Center — Cetri, Belgium
Samir Amin , author, director of the Third World Forum in Dakar - Senegal / Egypt
Immanuel Wallerstein , Prof. Yale University, USA.
Richard Falk , Prof. Em. of International Law and Practice at Princeton University and Visiting Distinguished Professor of Global Studies at the University of California, Santa Barbara. Chair of the Nuclear Age Peace Foundation, recipient of the UNESCO Peace Education Prize, USA
Craig Calhoun , president of the Social Science Research Council and university professor of social sciences, New York University, USA
Naomi Klein , award-winning journalist and author, Canada
Susan George , author of A Fate Worse Than Debt and Another World Is Possible If ..., France
Bianca Jagger , Council of Europe Goodwill Ambassador and member of the Executive Director's Leadership Council of Amnesty International, USA
Gabriel Kolko , author and historian.
Dennis Brutus , professor emeritus dept of africana studies univ of pittsburgh, USA
Norman Paech , Prof. Dr., Professor für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Politik, member Deutscher Bundestag, Germany
Juan R. I. Cole , Professor of Modern Middle East and South Asian History at the History Department of the University of Michigan, USA
Michael Mann , Professor of Sociology, UCLA, USA
Jean Bricmont , scientist, Prof. specialist in theoretical physics, U.C. Louvain-La-Neuve, Belgium
Richard J. Bernstein , professor of philosophy, New School University
Pierre Klein , Professor International Law, U.L. Bruxelles, Belgium
Paul Kennedy , professor of history, Yale University, author of The Rise and Decline of Great Powers, USA
Saskia Sassen , Professor of Sociology, The University of Chicago, USA
Tareq Ismael , Prof. of Political Science, University of Calgary.
Mohammed Aref , Science writer based in Surrey, UK Former advisor to Arab Science and Technology Foundation in United Arab Emirates (2000-2003) and science editor for Al Hayat newspaper in London (1988-2000).
Raymond William Baker , President of IAMES (International Association of Middle East Studies) and President of the Administrative Board of a transnational initiative to build an international university in Iraq, Global Partners for the International University of Iraq GP-IUI).
Guenter Meyer , Prof. Dr., Centre for Research on the Arab World (CERAW), University of Mainz , Germany
Helen Caldicott , president, Nuclear Policy Research Institute
Francis A. Boyle , professor of law, University of Illinois
Mark Lewis Taylor , Professor of Theology & Culture, Princeton Theological Seminary, USA
David Cromwell , editor Medialens, researcher University of Southampton UK
Michel Chossudovsky , Professor of Economics, University of Ottawa, director Centre for Research on Globalization, Canada
Jean Leca , Professor (emeritus) at the Institut d' Etudes Politiques de Paris
Lieven De Cauter , philosopher, Prof. Dr. K.U. Leuven / Rits, initiator of the BRussells Tribunal
Anthony Arnove , editor, writer, USA
Jim Harding , Dr., Past Director and retired Professor, School of Human Justice , University of Regina, Canada
Saadalla Al Fathi , former head of the Energy Studies' Department at the OPEC secretariat
John Saxe-Fernández , Professor, National Autonomous University of México
Azmi Ashour , managing editor of Al Ahram Al Democratia magazine in Egypt
Michael J. Shapiro , political theorist, University of Hawai'i, USA
Paul Patton , professor of philosophy, University of New South Wales
Stephen Eric Bronner , professor of political science, Rutgers University
Raymond Bradley , Emeritus Professor of Philosophy, New Zealand
Ian Douglas , Dr., Visiting Professor Political Science Department An-Najah National University Nablus, Palestine
Abdul Ilah Al-Bayaty (Writer - Iraq / France)
Leslie Sklair , emeritus professor of sociology, London School of Economics, UK
Olle Josephson , Professor in Scandinavian Languages, Director of Swedish language Council, Co-editor of the Swedish socialist quarterly Clarté
Dirk Berg-Schlosser , Ph.D., Prof. Dr., Institute of Political Science, Philipps-University, Marburg/Germany
Herman De Ley , Prof. Em. Rijksuniversiteit Gent, Belgium
Haifa Zangana (Novelist - Iraq / UK)
Sabah Al-Mukhtar (President of the Arab Lawyers Association - Iraq / UK)
Mujbil Al-Marsumi , University professor, IRAQ, Applied Science University, Amman, Jordan
Imad Khadduri (Nuclear scientist - Iraq / Canada)
Sami Ramadani (Senior lecturer in sociology at London Metropolitan University - Iraq / UK)
Truth Teller , Doctor, Directorate of health, Ninevah, Iraq
N.D.Kharrufa , Physician, Ministry of health, Iraq
Talat al Mukhtar , academic doctor, Baghdad University College of Medicine, Iraq
Mundher Al-Adhami (Research Fellow at Kings College London - Iraq / UK)
Amir Al Ani (Sociologist - Iraq / France)
Ghali Hassan (Science and Mathematics Education Centre, Curtin University - Perth, Australia)
Niloufer Bhagwat (Vice President of Indian Lawyers Association - Mumbai / India)
Karen Parker (Attorney , Association of Humanitarian Lawyers, partners of the BRussells Tribunal - USA)
Thomas McCarthy , professor of philosophy, Northwestern University, USA
Haideh Moghissi , Ph.D, Professor, Director, MCRI Diaspora, Islam, Gender Project, Atkinson Faculty, York University, UK
Jan Fermon (Lawyer of Court case against General Tommy Franks in Brussels, Progress Lawyers Network - Belgium)
Amy Bartholomew (Law professor - Canada)
James C. Faris , Prof., Director Emeritus, University of Connecticut Program in Middle East Languages and Area Studies, USA
Ayse Gul Altinay , Assistant Professor of Cultural Anthropology, Sabanci University, Turkey
Dr Martha Mundy , Reader in Anthropology, London School of Economics
Michael Hardt , Professor of Literature, Duke University, USA, co-author of Empire
Arturo Escobar , Professor of Anthropology, University of North Carolina, USA
Thomas Fasy , Associate Professor of Pathology, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA
William E. Connolly , Political Theorist and Krieger-Eisenhower Professor, Johns Hopkins University, USA
Diana Judit Milstein , Universidad Nacional del Comahue. Argentina
Habib Ajroud , University of Manouba, Tunesia
Gabriele Zamparini (independent filmmaker - Italy/UK)
Paola Pisi , professor religious sciences, Italy
Jeffrey Blankfort (Former editor of the Middle East Labor Bulletin and currently hosts radio programs - USA)
Jeff Archer/Malcom Lagauche (Journalist - USA)
Corinne Kumar (Secretary General of El Taller International - Tunesia / India)
Dahr Jamail , independent journalist, USA.
Carlos Varea (coordinator of SCOSI - Spanish Campaign against Occupation and for the Sovereignty of Iraq - Spain)
Joachim Guilliard (Journalist, Anti-war movement - Germany)
Sigyn Meder (Anti-war movement - Sweden)
Manuel Raposo (Anti-war movement - Portugal)
John Catalinotto (International Action Center - USA)
Charles Jenks (Chair of Advisory Board and Web Manager, Traprock Peace Center, USA)
Dahlia Wasfi M.D. (Anti-war activist, speaker, Global Exchange, Iraq / USA)
Larry Everest (Author / Journalist - USA)
Patrick Deboosere , demographer, VUB, Belgium
Hana Al Bayaty , filmmaker / journalist - Iraq / Egypt / France
Dirk Adriaensens , coordinator SOS Iraq, executive committee BRussells Tribunal
Inge Van De Merlen , BRussells Tribunal, Belgium
Bernard Genet (Comaguer, Anti-war Committee Marseille - France)
Bert De Belder M.D . (Coordinator Intal & Medical Aid For The Third World - Belgium)
Pol De Vos (Stop USA - Belgium)
Ludo De Brabander (Vrede - Belgium)
Dr. Nada M. Shabout , Assistant Professor of Art History, School of Visual Arts, University of North Texas, USA
Paola Manduca , Prof. Genetics, University of Genua, Italy
Ayse Berktay , World Tribunal Organiser, Turkey
Salah Almukhtar , Author , journalist and Chairman Of friendship, peace and solidarity Organisation, Iraq
Mohammed Al-Obaidi , Prof. U.K., Spokesman and Deputy General Secretary, The People's Struggle Movement - IRAQ
Fouad Elhage , Dr., Editor in Chief, Al-Moharer
Ibrahim Ebeid , Co-Editor , Al-Moharer
Amir Alfarge , president of l'Association of Iraqi of France
Lori R. Price , journalist and managing editor, Citizens For Legitimate Government, USA
Ernst-Peter Rührnschopf , mathematician, Erlangen, Germany,
Siegrun Dewald-Rührnschopf , Erlangen, Germany.
Hashim Al-Tawil , Ph.D. Art History, Henry Ford Community College, Dearborn, MI, USA
Andy Griggs , Board Member, United Teachers Los Angeles; Steering Committee Member, US Labor Against the War; Executive Ctte Member, National Education, Association Peace and Justice Caucus, USA
Dan Kaplan , Executive Secretary San Mateo (CA) Community College Federation of Teachers, USA
Barzan Ali A. Aziz , Senior Process Engineer, UAE
Michael Rectenwald , Ph.D., Lecturer in Literary and Cultural Studies, CLG (legitgov.org) Founder and Chair, USA
Natasa Tucev , PhD candidate, English Department, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, Yugoslavia
Garbis Altinoglu, writer and activist, Turkey
Yildiz Aydin , Prof. Dr., Turkey
Analia Diana Matas Lic. en Ciencias de la Educación Docente Universitaria Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina
Chana Bloch, Professor Emerita, poet and translator Mills College USA
Karen Brodkin , Professor UCLA USA
Michael McKinley , Senior Lecturer, International Relations and Strategy, Australian National University, Australia
Dr Ismail Jalili , Consultant Surgeon, Chairman National Association of British Arabs, Past President British Arab Medical Association UK
Sherna Berger Gluck , Professor Emerita, USA
Daizo Kutsuzawa , secretary general ICTI(Internatiomal Criminal Tribunal for Iraq), Japan
May Muzaffar , poet-writer, Iraq
S. Subramanian , Professor, Madras Institute of Development Studies, India
Ruth Laila Schmidt , Professor, University of Oslo, Norway
Radwa Ashour , Writer and Academic, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Egyptian Association against Torture, Egyptian NGO, Egypt
El Nadim Center, Egyptian NGO, Egypt
Aida Seif El Dawla , Professor of Psychiatry, Ain Shams University, Egypt
Thora Reynolds , Artist, Academic & Activist, National Writer's Union (USA)
Daniel J Guilfoil , professor of philosophy-emeritus, USA
Sami Rasouli , Muslim Peacemaker Team, Najaf, Iraq
Carol Adler , President Dandelion Books, LLC, Arizona, USA
Alessandro Duranti , Professor Dept of Anthropology, UCLA, USA
www.countercurrents.org supports this campaign
Rashad Salim , Artist, cultural researcher/writer, iNCiA International Network of Contemporary Iraqi Artists, UK
Joe Emersberger - Engineer, Windsor, Canada
Sarah Meyer , researcher, Sussex, UK
Dr. Adrienne Kochman , Asst. Professor of Art History, Dept. of Fine Arts, Indiana University Northwest, USA
Bruce S. Cooper , professor, Fordham University, Graduate School of Education, USA
Rosalyn Baxandall , Distinguished Teaching Prof at SUNY Old Westbury, American Studies, Chair, USA
Marc Vandepitte , philosopher and author, Belgium
Paresh Chattopadhyay , Professor of Political Economy, University of Quebec at Montreal, Canada
Baskin Oran , Prof. International Relations, Faculty of Political Sciences Ankara
Ilhan Berktay , Prof. Civil Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul
Nadje Al-Ali , Dr. Social Anthropology, University of Exeter, Institute of Arab and Islamic Studies, UK
Paul Vanden Bavière (former journalist De Standaard, publicist and editor of webzine Uitpers - Belgium 
 Publicerad på www.fib.se 2006-01-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se