Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester

Om FSC samt konflikter mellan lokalbefolkning och skogsbolag i Sverige om social skog. Artikel 1 av 3.

Artikeln är den första i en serie på tre. Den är skriven av Erik Emanuelsson som examensarbete på utbildningen i Kulturjournalistik vid Umeå universitet.

Det är en viktig punkt att vi äger marken. Sånt är ägandet, säger Lars Johansson, distriktchef på Holmens skog. 

    Vi befinner oss ute på ett kalhygge, en handmålad banderoll med texten "Ume fältbiologer" hänger på den nyss stoppade avverkningsmaskinen. En lugn men allt mer kylig debatt pågår mellan distriktschefen och den lilla skaran fältbiologer som blockerar avverkningen.
    För två år sen så beslutade Holmen skog, Sveriges största skogsbolag, att de skulle hugga ner sju hektar av den skog som fanns i Kassjöbornas närmiljö. Avverkningen skulle ske på ett omtyckt område som byborna ofta promenerade i, där de även hade ett populärt skidspår. Därför försöker Fältbiologerna övertala Lars Johansson att ta upp förhandlingarna med byborna igen. Men han vill inte lyssna på det örat. Något samförstånd uppstår aldrig och varje meningsutbyte mynnar ut i att Johansson säger att han har fått tillstånd av FSC* att hugga ner skogen.
    Efter att diskussionen gått runt runt på detta vis, i vad som i den Norrländska februarikylan känns som en evighet, anländer polisen till kalhygget och tar våra personuppgifter. På grund av att större delen av naturområdet redan är avverkat så blir det inge mer civil olydnad för fältbiologerna denna gång, utan de beslutar sig istället för att lämna kalhygget.
    Samråd mellan företaget och Kassjöborna har sen två år tillbaka pågått utan att man har kunnat komma fram till en lösning som båda parterna är villiga att acceptera. Därför rekommenderade FSC-styrelsen den anlitade certifieraren Björn Österlöv att samråd görs med en oberoende nedtecknare av mötesprotokollet (något han själv medger och som också finns dokumenterat i FSC mötesprotokoll). Eftersom detta bara var en rekommendation så fick Österlöv själv besluta vad som bör göras. Österlövs slutsats blev att det inte var värt att föra en fortsatt diskussion med byborna. Som FSC-certifierare är man dock i en position där det är svårt att vara ojävig. Det är nämligen skogsbolagen som själva väljer vilket av de konkurrerande certifieringsföretag de vill anlita och det är också skogsbolagen som betalar den certifierare som de av ett eller annat skäl väljer att anlita.
- Det är inte särskilt stor risk att markägaren skulle anlita ett certifieringsföretag som är känt för att ha utredare som tidigare har dömt strängt men rättvist, på ett sätt som gynnar lokalbefolkningen, säger Lars Axelsson från fältbiologerna. Trots att FSC har samma stadgar runtom i världen så verkar svenska FSC vara extra partiska (i jämförelse med t ex den tyska avdelningen). I Sverige så har certifieringsföretagen nämligen aldrig dömt till lokalbefolkningens förmån när en intressekonflikt har uppstått med skogsindustrin. Att knyta sitt företag till FSC har därför varit en möjlighet för ett företag att visa på socialt ansvar, utan att rent praktiskt behöva ta något. FSC;s Paragraf 4 ("förankring i samhällets och arbetarnas rättigheter") låter fint i teorin, men har i dylika konflikter aldrig omsatts i praktiken.
    I Holmen och omvärlden 2006 så skriver Holmen skog om den "tre-enighet" som deras företags verksamhet ska bygga på, där det sociala ansvaret är en av delarna. I samma blad kan man också läsa om deras riktlinje som går ut på att "etiska och sociala normer respekteras". Ändå säger Lars Klingström, informationschef att hela Holmen skog står bakom distriktchef Lars Johanssons hantering av konflikten. Klingström säger sig också ha fått ett anonymt brev, signerat "frågande Kassjöbor" som han menar bevisar att ett flertal bybor i själva verket är för en avverkning av skidspåret.
    Nästa dag protesterar fältbiologerna utanför Holmens kontor i Umeå. Området är vid det här laget avverkat, men två representanter för byn har ändå valt att delta, för att föra fram sina åsikter om Holmen Skog:s agerande till media. För någon brist på mediauppmärksamhet har det inte varit. Lokaltidningar, Expressen och Sveriges radio har alla följt händelseförloppet.
    Journalister från Sveriges television var till och med nere vid kalhygget och regisserade några scener med fältbiologerna, där de "suckande skulle gå och blicka utöver kallhygget". Vid manifestationens slut är byborna bittra, men inte uppgivna. De påpekar att det kommer att dröja 150 år till innan de kan kämpa om sitt fritidsområde igen och de känner sig överkörda. Att just deras friluftsområde skulle huggas ner av de 1,3 miljoner hektar som Holmen skog har att välja mellan gör dem ännu mer sorgsna över utvecklingen. Men de anser ändå att deras och fältbiologernas kampanjande, tillsammans med liknande aktiviteter runtom i Sverige, kan leda till att - hur väl FSC paragraf 4 följs kan komma att granskas.
- Historien kommer att visa att vi har rätt, säger den ena bybon avslutningsvis, utan ett spår av osäkerhet i sin röst.

Erik Emanuelsson

* En internationell organisation vars tänkta funktion är att se till att avverkning av skog hos de företag som väljer att arbeta ihop med dem sker på ett etiskt vis i förhållande till miljön, utrotningshotade arter och människor. Ett FSC-certifikat är en fjäder i hatten för företag på samma sätt som en fair-trade eller svanen-stämpel.

Du kan läsa mer om den svenska avdelningen på: www.fsc-sverige.org  

Till artikel 2 »Publicerad på www.fib.se 2007-08-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se