Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Inför FN:s säkerhetsrådets beslut om resolution i Irakfrågan skriver Jan Myrdal i Aftonbladet 8 juni 2004 följande:

Nu har Irak fått regering. Med president och statsminister och ministrar. Snart skall ambassadör Negroponte från Förenta staterna i en högtidlig statsakt förklara Irak fritt och självständigt och själv som Förenta staternas presidents representant installera sig i dess ambassad i Bagdad. Det blir en stor dag.

Detta påminner mig om vad Aftonbladets norska presskollega Aftenposten skrev i sin ledare den 2 februari 1942 om en annan stor dag. Söndagen den förste februari år 1942:

'... denne störste dagen i Norges historie. Större en 17. mai 1814,. Större en 7. juni 1905 /.../ nu får vi vor egen regering med Vidkun Quisling som ministerpresident.'

Ty i en högtidlig statsakt på Akershus hade då det fria och självständiga Norges nya regering getts den fulla makten i landet. Ockupationstiden var över. Endast skyddsmaktens av rådande omständigheter tvunget kvarstående militära befogenheter att till den norska befolkningens säkerhet ingripa mot utifrån landsatta diversanter och inhemska terrorister skulle under kortare tid kvarstå.

Det var en laglig regering. Det hade Höisterett i plenum den 30 januari enhälligt fastslagit:

'Höisterett finner under den statsrettlige og politiske situasjon ingen avgjörende statsrettslig betenkelighet ved at Nasjonal Samlings förer, Vidkun Quisling, på ministrernes hemstillning danner en norsk nasjonal riksregjering til overtagelse av regjeringsmakten.
Oslo i Höisterett, den 31. januar 1942.
Andreas Mohr (sign.)
kst. justitiarius
R. Konstad (sign.). A.M Dahl (sign.). Arvid Vassbotten (sign). Christian Selmer (sign.). A. Aslaksen (sign.). Nikolai Helseth (sign.). Wilhelm, Hofgaard (sign.). E. Reichborn-Kjennerud (sign.). Birger Motzfeldt (sign.).'

Det fria Norge intog då sin plats bland andra år 1942 fria och självständiga mindre stater i det enade Europa som Bulgarien, Finland, Frankrike, Kroatien, Rumänien, Slovakien, Ungern.

Det om det nya Iraks självständighet och legitimitet.

Men denna gång är det Förenta Nationernas Säkerhetsråd som för denna nya regering skall rösta fram det slags legitimitetshandling som i Efterkrigstyskland under avnazifieringen kallades 'Persilschein' - 'rentvättsbevis'; intyg om politisk oförvitlighet.

Bild: från nätetSäkerhetsrådet har fem permanenta medlemmar: Förenta staterna, Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien. Om en ena bland dem röstar däremot får den nya irakiska regeringen inte sitt godkännande.

Det nuvarande kriget har liksom alla tidigare krig i historien draperats med stora ideal och ädla syften. Men intresset styr nu som förr och intresset i krigen kring Mesopotamien/Irak under det senaste seklet kan sammanfattas i två ord; olja och geopolitik. Det är inga hemligheter. Dokumenten är tillgängliga. Jag kan lägga fram dem om så behövs.

De fem makter vilka som permanenta medlemmar av Förenta Nationernas Säkerhetsråd har att besluta om internationell sanning och rätt och stifta för andra stater bindande folkrätt pryder sig också i denna verksamhet med de skönaste ord. Men styrs också de i sitt handlande av intressen vilka är likartade men inte samma och därför ofta i konflikt. Oljeintresset är för dem alla ett allt överskuggande. Dock inte på samma sätt.

Den permanenta rådsmedlemmen Förenta staterna bygger sin världsmakt på en av dess klientstater accepterad underfinansiering. På andras pengar upprätthålls dess dominerande ekonomi och vetenskapsproduktion samt dess världsbehärskande militärmakt. Så länge Förenta staterna besitter denna dominerande makt kan den trycka sedlar utan egen täckning och med dem bekosta sin politik. Men detta hålls gående på olja den inte själv har inom sina gränser. Utan oljeimport stannar maskineriet, och Förenta staterna störtar i gruset. Då faller inte bara två skyskrapor! Därav nödvändigheten behärska oljekällornas stater. Det styr dess politik; bestämmer vilka militärbaser den upprättar och vilka väpnade konflikter den inleder.

Storbritannien är inte bara beroende av oljeimport; ända sedan Förenta staterna under två världskrig lade beslag på dess tillgångar är det ingen världsmakt längre, blott en subaltern imperialistmakt, ett litet England i speciellt beroendeförhållande till den engelskspråkiga huvudmakten på andra sidan havet. Sista gången det sökte sprattla själv var 1956.

Frankrike kan sägas representera EU. Också den unionens ekonomi är oljeberoende (när det var Tyskland som sökte leda Europas enande styrdes dess politik av strävan efter kontroll över olja - såväl inriktningen på syntetproduktion som militäräventyret till Stalingrad, Grozny mot Batu). EU och Förenta staterna befinner sig därmed på kollisionskurs. Men EU är ekonomiskt och militärt långt svagare än Förenta staterna och trots de stora franska oljeintressena i Irak beter sig det av Frankrike/Tyskland dominerade EU nu inför Förenta staternas aggressiva politik på samma undflyende sätt som Daladier och Chamberlain för snart sjuttio år sedan inför dåtidens aggressiva makt.

Ryssland är oljeberoende på annat sätt. Det lever på oljeexport. Det har därtill stora intressen i Irak. Efter att mot slutet av det kalla kriget i terrorbalans varit militärt jämnbördigt med Förenta staterna och haft en BNP motsvarande 65% av Förenta staternas är den nu nere i 15% av Förenta staternas. Befolkningen har minskat, medellivslängden gått ner, det sociala säkerhetsnätet har upphört, armodet utbrett, armén är försvagad, flottan skrotad, flyget haltar, i rymdforskningen har Ryssland blivit en Förenta staternas tjänande klientmakt men några gamla partifunktionärer har blivit omåttligt rika, en ny prålsjuk övre medelklass dominerar storstäderna, konstnärerna målar som MOMA bestämt och många intellektuella av nytt och ädelt slag hyllar frihet tidigt och sent. Putin vill visserligen inte som oligarkerna göra Ryssland till amerikansk unionsrepublik men de krafter han stöder sig på vågar heller inte söka upprätta en skyddsallians mot Förenta staternas inflytande med Indien, Kina och - Iran. Också han gör som Daladier. Kanske hoppas han att Förenta staterna om han håller sig snäll skall låta bli Ryssland och gå mot Kina. Så som Daladier hoppades att Tyskland skulle slå mot Sovjet och inte Frankrike.

Kina reser sig snabbt ut ur fattigdom. Det återtar - i enlighet med det alla patriotiska kinesiska statsmän särskilt från Sun Yat Sen över Mao Zedong till Deng Xiaoping strävat efter - sin historiskt traditionella roll sedan årtusenden som kulturellt, vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt ledande världsmakt. Dock inte under förhållanden någorlunda likvärdiga för alla. Några blir mycket rika snabbt; andra lever i armod. Dess stridskrafter moderniseras. Dess kärnvapen, dess rymdprogram och därmed dess interkontinentala raketvapen utvecklas snabbt. I konflikten med Förenta staterna kring Taiwan har Kina också påpekat att det finns en röd linje Förenta staterna inte kan passera utan ett nytt Stillahavskrig i vilket Förenta staternas städer dock denna gång inte skulle vara skonade. För femtio år sedan fann Kinas politiker det möjligt på gränsen till troligt att Förenta staterna kunde gå till angrepp mot Kina först. Nu finner de - till skillnad från Chirac och Putin - detta mindre troligt. Den ekonomiska uppbyggnaden har pågått sedan 1949 men nu genomförs detta program inte som Mao Zedong krävde på egen kraft utan med importerad olja. Om oljeimporten stryptes då skulle Deng Xiaopings system gå i konkurs. För tillfället har Kina därför ekonomiskt intresse av att Irak inte får annan självständighet än den Kroatien, Slovakien och Norge hade år 1942. Detta är också skälet till att Kinas ledning inte bestämt sig för en politik - kalla den maoistisk om man vill - av allians med de självständighetssträvande i de s.k. oljestaterna mot den dominerande hegemoniska makten. Inte för närvarande åtminstone. Men kanske när konflikten mellan Förenta staterna och Ryssland/EU skärpts.


Så ser läget ut i Säkerhetsrådet. Folken har där inget annat än ont att vänta.

Skall jag uttrycka det på annat sätt? Krigen pågår. Det väntar nya krig. På vänsterkanten kallades Nationernas förbund för åttio år sedan med rätta Kanonernas förbund. Något skäl att delta i den allmänna hyllningskören till Förenta nationerna och dess säkerhetsråd finns inte heller nu. Man bör se lika kallt på den som på Heliga alliansen. Intresset styr men detta styrande intresse är lika litet nu som förr ett folkens intresse.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se