Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Konfrontation till varje pris

Av HENRIK LINDE

När FN:s Generalförsamling den 11 maj 1949 medgav Israel medlemskap i Förenta Nationerna noterade Generalförsamlingen "att, enligt säkerhetsrådets bedömning, Israel är en fredsälskande stat samt är i stånd att och villig att iaktta de förpliktelser som ingår i stadgan". Ett märkligt orwellskt nyspråk för att beskriva den stat som just hade skapats på ruinerna av mer än fyrahundra palestinska byar och på mark som tillhör mer än sjuhundratusen fördrivna palestinier.
    För den som följt staten Israels göranden och låtanden under årens lopp är de senaste veckornas händelser inte förvånande men som alltid förskräckande. Israels ledarskap har nämligen alltid valt krig, inte enligt Clauzewitz principer som fortsättning på politiken med andra medel, utan som grunden för sin politik. Att uppnå fred och säkerhet genom att ständigt terrorisera sin omvärld är givetvis dömt att misslyckas. Det är i Israels eget samhällssystem det krävs en genomgripande förändring. Inte i omvärlden.
    Den förändring som först och främst krävs är då vad Israel fruktar allra mest. Att enligt FN:s resolutioner låta de palestinska flyktingarna återvända till sina hem. En helt självklar åtgärd som har sitt stöd i de principer och värderingar som folkrätten kommit fram till från att de första deklarationerna och konventionerna antogs i slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.
    Palestinakonflikten framställs ofta som resultatet av en olycklig slump där två folk med rätt till samma landområde har hamnat i en så gott som olöslig konflikt. Men det är inte fråga om två parter med samma rättigheter. Utan
en part som har rätten på sin sida och en som representerar orätten. Det tragiska ligger inte i att två intressen står mot varandra utan att den förfördelade är svag och kan utsättas för godtyckliga övergrepp och grymheter från den starkare partens sida.
    Den rätt som Israel åberopar för sin existens i nuvarande form, baserad på ett mytiskt löfte av en gudom och en kartbild som existerade för tvåtusen år sedan, har givetvis ingen folkrättslig verkan i vår tid. Vilket också bekräftas av de resolutioner som antagits av FN. Några folkfördrivningar har FN aldrig sanktionerat. I delningsplanen för Palestina från 1947 regleras endast rätten till frivilliga förflyttningar mellan de två tilltänkta områdena och när Israel medgavs medlemskap i FN 1949 betonades särskilt flyktingarnas rätt att återvända.
    Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser upprepas som ett mantra i debatten men de flesta tycks lyckligt omedvetna om vad som egentligen utgör förutsättningen för denna existens. När man hävdar Israels
rätt att vara en judisk stat, reserverad för de som enligt judisk tradition räknas som judar, accepterar man nämligen etnisk rensning som metod för att skapa en ny statsbildning. Israels karaktär av judisk stat har bara kunnat uppkomma och vidmaktshållas på basis av den storskaliga etniska rensning som inleddes 1948 och som fortfarande pågår. Klart i strid med vad som såväl i det allmänna rättsmedvetandet som i den formella folkrätten anses tillåtet.
    Det finns ett politiskt föredöme där en konfliktfylld statsbildning, baserad på rasdiskriminering, kunnat ändra sin karaktär med fredliga medel. Det är staten Sydafrika där boerna, med rötter i landet sedan mitten av 1600-talet, valde att gå in i en dialog med afrikanerna och därigenom skapa förutsättning för ett verkligt demokratiskt, ickediskriminerande statsskick. En klokt utformad försoningspolitik möjliggjorde denna förändring.
    Israel har i stället valt grymmast tänkbara konfrontationspolitik på samma sätt som en gång de franska kolonisatörerna i Algeriet. En politik som skapade olösliga motsättningar mellan folkgrupperna och ledde till att europeerna hals över huvud lämnade landet vid algerietkrigets slut år 1962. Efter hundra år av kolonisation.
    När Israels bomber nu ödelägger Libanon lyser medierapporterna om utvecklingen i Gaza helt med sin frånvaro. Men redan för flera veckor sedan larmades om att Israels bombningar av kraftverken skulle drabba vattenförsörjning och avloppssystem. Att sjukhusen bara hade olja till sina reservkraftverk för ytterligare en vecka. Nu dör människorna i detta världens största fångläger i medieskuggan av bombmattorna över Libanon.

Publicering är artigen avböjd av SvDPublicerad på www.fib.se 2006-12-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se