Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Myrdal är själv en del av problemet

Jan Myrdal tecknar i SvD den 23/10 sin syn på samkönade äktenskap. Sina åsikter i ämnet sammanfattar han i att det strider mot ”förnuft och känsla”. I mina ögon påminner detta om någon typ av moralbegrepp, med smått religiösa undertoner. Jag vill inte helt frankt påstå att det är fel att argumentera på detta vis, vi är känslomänniskor, det kommer vi aldrig ifrån. De flesta av våra handlingar och kommentarer kommer mer av hur vi känner spontant än av väl genomtänkta orsaker.
    Inte sällan kan detta skapa problem för oss, i det att vi försöker förklara varför vi handlat på ett visst sätt, eller varför vi argumenterar som vi gör. Oftast kan vi förstås — förhoppningsvis - förklara oss, men ibland kolliderar vår känsla för vad som är rätt och riktigt med fakta, eller för den delen, med åsikter som ligger i tiden. Många är vi, undertecknad inte minst, som fallit i den grop som bildas av denna motsättning; i det att vi försöker legitimera vår känsla eller vår moral, frestas vi att skriva om verkligheten, eller — för att använda ett begrepp som är lite på modet — göra oss skyldiga intellektuell ohederlighet. 
    Innan jag bemöter Myrdal i sak vill jag poängtera den historiska betydelsen av argument som baserar sig på vad som är allmänt vedertaget, och hur nya påfund påståtts strida mot det förnuftiga eller känslomässiga. Det är inte svårt att sätta sig in i hur sådan argumentation måste ha använts flitigt då friheter och rättigheter getts. Inte minst av kyrkans män då den heliocentriska världsuppfattningen skulle till att vinna fotfäste i vårt samhälle; den första rejäla sprickan i kyrkans makt över människorna kunde där skönjas. Det syns ju att jorden är platt! Hela västvärldens mörka historia av kvinnoförtryck är ett annat område där argumentationen använts. Den förutfattade synen på kvinnans intelligens i kombination med hennes klenare fysik byggde en rejäl grund för att kunna hänvisa till att det stred mot ”förnuft och känsla” att ge henne några som helst rättigheter i samhället. Det har också en gång i tiden stridit mot ”förnuft och känsla” att ge slavarna frihet i de amerikanska sydstaterna. Ur kapitalets synvinkel har det stridit mot ”förnuft och känsla” att ge de obildade arbetarna något att säga till om. Exemplen är otaliga, även om man inte har något emot Jane Austen. 
    Vart och ett av dessa skeenden bär dock på ett gemensamt: de har bidragit till att människor kunnat må bättre. De har bidragit till människors frihet att leva som de vill, utan att någon annan part skall sätta sig till doms över dem, eller rentutav slå dem i järn. Under nittonhundratalet växte individens frihet i hög grad, det som var otänkbart under den Viktorianska eran kom att bli allmänt accepterat, och juridiskt stadfäst. Stegen togs från kvinnlig rösträtt, via fri aborträtt, åtminstone i vårt samhälle, till fastställande av homosexuellas rättigheter. 
    Någonstans når vi emellertid en gräns för vilka fri- och rättigheter samhället kan ge. Fundamentalt är att vi inte kan ge en part i samhället en frihet, om den kan skada någon annan. Jan Myrdal menar att denna gräns nås i det att samkönade äktenskap vinner laglig kraft. Hur då kan man undra? Vilka skulle Peter och Karl skada om de fick formalisera sin kärlek? Ingen förstås.
    Vi lever redan i dag i ett samhälle där samkönade par har barn. För dessa barn gäller samma villkor som för alla andra. Som Myrdal skriver är föräldrarnas ansvar stort, även om alla har den grundläggande rättigheten att sätta dem till världen. För att tillse att barn inte far illa har samhället en tämligen långt driven kontrollfunktion, som till och med i något fall kan ifrågasättas som alltför ingripande. Det första steget i den långvariga kontroll av hur föräldrarna tar hand om de sina är besöket från barnavårdscentralen strax efter förlossningen. Sedan fortsätter den, ända tills barnet är myndigt, framför allt genom skolans försorg. 
    Denna kontroll gör ingen åtskillnad på familjekonstellationen; barnet skall må bra oavsett alla yttre attribut. Ingenting talar för att samkönade par på något vis skulle vara sämre föräldrar än andra, snarare tvärtom. Genom det utanförskap de själva känt är de förstås synnerligen lyhörda för de problem som kan uppstå genom omgivningens eventuella avståndstagande. Av detta avståndstagande tycks Jan Myrdal vilja vara en del. Det är det som är problemet, inte samkönade äktenskap. 

Magnus Bredelius
KlöverönPublicerad på www.fib.se 2007-10-30

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se