Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Vapen med utarmat uran (depleted uranium, DU) som ammunition utvecklades av USA vid sjuttiotalets slut för att stå emot sovjetiska pansaranfall i Europa. Men det var först i Gulfkriget vid nittiotalets början och på Balkan vid nittiotalets mitt, fast då i en senare version, som de började användas i stor skala. Fördelen med dessa vapen — ur militär synvinkel — är deras enastående effektivitet, nackdelen — ur humanitär synvinkel — långsiktiga hälso- och miljörisker.

Bild: från nätetRedan vid nittiotalets mitt började det komma rapporter om en kraftig ökning av antalet fosterskador och cancerfall (speciellt bland barn) i södra Irak. Samtidigt inträffade en rad gåtfulla sjukdoms- och dödsfall bland de militärer som deltagit i operation Ökenstorm. Många bedömare såg ett samband mellan dessa fenomen och användningen av DU-vapen. 1996 klassade därför FN:s kommission för mänskliga rättigheter sådana vapen som massförstörelsevapen och krävde ett förbud.

Nästa gång frågan om det utarmade uranet åter blev högaktuell var i början av 2000-talet. Då började nämligen flera av de soldater som tjänstgjort i Bosnien vid nittiotalets mitt att insjukna i olika tumörsjukdomar, i vissa fall med dödlig utgång. Sedan Nato officiellt bekräftat att man under kriget i Bosnien verkligen använt projektiler bemantlade med utarmat uran blev denna fråga en het potatis i de länder som deltagit i dessa operationer. I Italien, som är det Nato-land jag bäst känner till, uppgavs åtta (eller tio) unga soldater ha dött i cancerformer som enligt medicinsk expertis är mycket sällsynta hos personer under fyrtio. Upprördheten blev extra stor när det framkom att den italienska styrkan helt saknat skyddsutrustning och information om vilken sorts ammunition det rörde sig om.

I den offentliga debatt som då uppstod påpekades — med rätta — att uppmärksamheten inte får begränsas till de militära styrkorna. Man måste naturligtvis också undersöka följderna för civilbefolkningens hälsa och den yttre miljön (vattnet, jorden etc.).

Men från officiellt håll duggade dementierna tätt. USA, Storbritannien och Nato förnekade bestämt alla risker med DU-vapen och gjorde allt för att lägga locket på. Finska Strålsäkerhetsinstitutet avfärdade hånfullt hela debatten som en “absurd nyhetsanka”. Och i Sverige drog myndigheterna (försvaret likaväl som Strålskyddsinstitutet och Socialstyrelsen) sitt strå till stacken för att dämpa oron. Det gällde ju, enligt dåvarande ÖB Johan Hederstedt, att inte försvåra rekryteringen av frivilliga till internationella insatsstyrkan.

Samtidigt har enskilda journalister och oberoende medier fortsatt att rapportera om läkare som tystats när de försökt presentera nya uppgifter om DU-vapnens skadeverkningar och om forskarrön som det politiska och militära etablissemanget sopat under mattan — allt i syfte att stoppa skadeståndskrav från sjuka och döda soldaters familjer och slå vakt om möjligheten att även i fortsättningen kunna använda dessa supervapen.

Exponeringen för utarmat uran sker framför allt genom inandning av det damm som bildas vid explosionen. Men sedan dröjer det en tid innan eventuella symtom börjar visa sig, vilket möjligen kan förklara svårigheten att fastställa ett orsakssamband. Att bevakningen av denna fråga hittills varit så motsägelsefull och förvirrande beror säkert också på att många vetenskapsmän och politiker okritiskt accepterat de amerikanska försäkringarna om att DU-ammunitionen ”endast” innehåller utarmat uran och inte någon form av ”rikare” uran eller plutonium.

För några år sedan började det dock sippra fram uppgifter om att man funnit rester av sådana, betydligt farligare, ämnen på vissa håll i Bosnien. Nu rapporteras samma sak från Afghanistan och Irak.

Därtill kommer att flera militärer som tjänstgjorde i Kosovo 1999 nu börjat insjukna. I Italien rapporteras om en rad nya sjukdoms- och dödsfall bland f.d. Balkan-soldater, unga friska män som oförklarligt drabbas av lymfcancer. Den italienska organisation, som arbetar med att stödja de militärer som skadas under tjänstgöring, hävdar dessutom att området runt de italienska skjutfält som används för test av DU-vapen uppvisar onormalt många tumörsjukdomar bland de boende.

Var och varannan dag rapporterar även amerikanska tidningar om nya sjukdomsfall bland soldater som nyligen kommit tillbaka från Irak. Exempelvis uppgav tidningen New York Daily News för en kort tid sedan att fyra amerikanska militärpoliser, som förra våren tjänstgjorde i Irak men inte deltog i direkta strider, nu insjuknat och att man funnit höga halter av uran i deras urin. En specialist på kärnvapenrelaterade sjukdomar anser det ”så gott som säkert” att dessa sjukdomsfall orsakats av amerikanska DU-bomber.

Saken är alltså troligen inte fullt så enkel som man från officiellt håll ville göra gällande då frågan senast debatterades. Ju mer oroväckande uppgifter som framkommer, desto mer angeläget är det därför att frågan tas upp på nytt och ges en vetenskaplig och opartisk belysning. Det gäller ju inte bara de västerländska soldaternas hälsa. Det gäller också — och kanske framför allt — den civilbefolkning som drabbas först av de omedelbara skadeverkningarna av dessa massförstörelsevapen, därefter av de långsiktiga hälso- och miljörisker som är förbundna med denna “skammens metall”.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se