Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Ladda ner MYGLAREN gratis

Upphovsrättsinnehavarna Jan Myrdal och Rune Hassners änka, Birgitta Forsell, har givit FiB/K, satirarkivet och Jan Myrdal-sällskapet tillåtelse att tillhandahålla filmen MYGLAREN för kostnadsfri nedladdning (för personligt bruk).

Jan Myrdal och Rune Hassners MYGLAREN med Christer Strömholm i huvudrollen hade premiär 1966 och var den första svenska långfilm som producerades direkt för TV. Filmen väckte enormt uppseende på flera plan. Den presenterade en modern samhällssatir med en skärpa som knappast funnits i någon tidigare svensk film. Den nådde sannolikt, genom sex visningar i TV en större publik än någon annan svensk film haft. Begreppet "myglare" och "mygleri" blev aktuella talesätt i debatten, både på det politiska och sociala planet.

I filmens spår uppstod även en kulturpolitisk diskusssion om skillnaden mellan biograffilm och TV-film. Här stod Svenska Filminstitutets verksamhet i centrum: var MYGLAREN enligt dess statuter för kvalitetsbedömningar överhuvudtaget en film? Var dessa statuter i så fall rimliga? 

_________________________
Filmfilen ligger i ett ZIP-arkiv (765 MB). Med en snabb internetuppkoppling tar den ändå flera minuter att ladda ner.

Instruktioner för nedladdning:
När du klickar på länken 
Ladda ner MYGLAREN » 
kommer ett fönster att öppnas med en fråga om hur du vill hantera filen. Välj "spara".

Spara filen på en lämplig plats i din dator. Efter nedladdningen kan du zippa upp filen, antingen direkt i Windows Utforskaren eller motsvarande i Mac. Du kan också använda gratisprogrammet 7-Zip (Windows) eller Stuffit (Mac).

Filmen är kodad i s.k. DivX-format. För att kunna se filmen på din dator behöver du ett tillägg till din dators mediaspelare. Om du inte redan har tillägget installerat kan du ladda ned det och installera det. Sedan kan du se filmen. Publicerad på www.fib.se 2009-05-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Myglaren
  FiB-stadga
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se