Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Krigsmotstånd eller krigskritik?
En kritisk granskning av en skendiskussion

Av ANDERS PÜSCHEL

USA:s demokratiska parti vann kongressvalet i november på missnöjet med den republikanska Bush-regeringens krig i Irak. Man ska dock inte tro att varesig det demokratiska partiet eller de flesta som röstade på dem är principiella motståndare till den kränkning av Iraks oberoende som ockupationen innebär, och de krigsförbrytelser som den har medfört. De folkliga kraven i USA på att landets trupper ska tas hem bottnar i omsorgen om de amerikanska soldaternas liv och lem mer än i några hänsyn till Iraks folk och dess rätt att bestämma själv i sitt eget land.
    När nu det ena förslaget på trupptillbakadragande efter det andra läggs fram i USA, är de ändå glädjande som symptom på att befolkningen håller på att tröttna på det krig som vid sin inledning för tre år och nio månader sedan hade majoritetens stöd. Men den svenska och internationella solidaritetsrörelsen bör inte oreflekterat göra amerikanska argument till våra. Vår inställning bör grunda sig på rätten till självbestämmande och stödet till den väpnade motståndskampen, som uttrycker den stora irakiska folkmajoritetens legitima önskan att befria sitt land från ockupationen.
    Låt oss från den utgångspunkten syna de olika förslagen i den amerikanska debatten lite närmare. Flera av dem bygger på att USA ska styra, kontrollera eller övervaka och kunna slå till mot Iraks folk även efter att de egna trupperna har lämnat landet. Det nu mer än ett år gamla förslaget från den demokratiskere presentanthusmedlemmen John Murtha innefattade att en snabbinsatsstyrka och marinkårstrupper i regionen skulle ersätta trupperna i Irak, samt att USA skulle utöva inflytande över Irak med diplomatiska medel istället. Det förslag som George McGovern, tidigare demokratisk presidentkandidat, och William Polk, mellanösternexpert och utrikespolitisk rådgivare, har lagt fram — bland annat inför USA:s kongress och i en uppmärksammad artikel i Harper's Magazine — innebär att USA:s trupper ska ersättas av USA-finansierade FN-trupper, det vill säga att ockupationen ska övertas av den organisation som bär ansvaret för en till två miljoner irakiers död genom sanktionerna mellan 1990 och 2003, och som också, genom säkerhetsrådets resolution 1546 (8 juni 2004), har godkänt USA:s pågående ockupation, som har lett till ytterligare ett antal hundratusen döda.
    Vidare innebär de senaste förslagen från demokrater i kongressen (Carl Levin, Jack Reed) inte ens att trupperna ska tas hem, utan bara att truppstyrkan ska minska med ett icke närmare specificerat antal. Och de före detta militära ledare som tidigare väckte sådan uppmärksamhet
för sin kritik mot den numera sparkade försvarsministern Donald Rumsfelds hantering av ockupationen lägger nu istället fram förslag om att truppernas antal tvärtom ska öka — om än tillfälligt — för att, som de uttrycker det, "stabilisera Irak".
    Inte heller den så kallade Bakerkommissionen, som på uppdrag av USA:s kongress den 6 december lade fram en rapport med förslag på förändringar i USA:s krigsföring, föreslår egentligen något fullständigt tillbakadragande av USA:s trupper. Istället talar den om att USA:s närvaro i Irak ska omdefinieras, så att den del av trupperna som idag deltar i direkta stridshandlingar ska kunna tas hem på ett "ansvarsfullt" sätt, medan kvarvarande trupper bland annat ska utbilda den irakiska lydregimens styrkor. Kommissionens rapport syftar till att ögonskenligen tillfredsställa en växande krigskritisk opinion, samtidigt som den förordar att insatsen i Irak ska fortsätta.
    Från det principiella krigsmotståndets utgångspunkt är hela denna omfattande debatt en skendiskussion. Den har till funktion att dölja att det inte finns några krafter av betydelse i USA, varesig inom dess nomenklatura eller bland dess (mycket svaga) folkliga rörelser, som vill och verkar för att irakierna själva får bestämma i sitt eget land. Varför? För att det innebär att den av USA installerade
lydregimen faller och att USA förlorar både den makt man har i Irak idag och de investeringar — mänskliga och materiella — som man hittills har gjort i ockupationen. Nomenklaturan vill inte detta, och folkrörelserna vågar inte stå för det. I den offentliga debatten i USA är det därför så gott som alltid underförstått att bibehållen amerikansk kontroll över Irak, om än med mer eller mindre förändrade
medel, är rätt och riktig.
    Den uppfattningen delar inte den irakiska motståndsrörelsen, som är det irakiska folkets enda legitima representant. Tvärtom hävdar den klart och tydligt att en förutsättning för förhandlingar mellan den och ockupationsmakten är att USA först klart, tydligt och offentligt lovar att lämna Irak, fullständigt och villkorslöst. Eftersom USA inte accepterar detta, pågår det inte heller några förhandlingar. Därför fortsätter också motståndsrörelsen sin kamp. Dess våld ökar stadigt.
    Enligt USA:s egen statistik ökade de attacker i Irak som utförs av andra än USA och dess irakiska kollaboratörer i lydregimens armé — det vill säga huvudsakligen av motståndsrörelsen — från januari till oktober i år med mer än 150 procent. Motståndsrörelsen är dock nu som förr villig att förhandla med ockupationsmakten så fort den erkänner att förhandlingarna ska gälla hur — inte om — ockupationen ska upphöra. Det är denna fredsrörelse som solidaritetsrörelsen i Sverige och andra länder bör sätta sin tilltro till, inte valframgångar i USA för det demokratiska partiet.  Publicerad på www.fib.se 2006-12-12

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se