Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Reflexioner efter Seminarium om Kambodja

Titeln var "Rättegång mot de röda khmerernas främsta ledare." — Arrangörer: "Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja", Palmecentret och ABF Sthlm

I panelen:
Youk Chhang - Documentation center of Cambodja
Maud Sundqvist - Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja
Hans Corell - f d rättschef för FN
Thomas Hammarberg - Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
Moderator: Viola Furubjelke - Palmecentret

Rättegången ska behandla åren 1975 - 79 i Kampuchea och enligt seminariets A4-affisch dog 1,7 miljoner människor under perioden — ”--det värsta folkmordet sedan Förintelsen.” enligt samma affisch.
    Youk Chhang redogjorde för sin oerhört omfattande dokumentation av folkets ofattbara lidande - en dokumentation som, uppfattar jag, blir ett viktigt underlag i den kommande rättegången.
    Thomas Hammarberg m fl påpekade vikten av att rättegången blir trovärdig och ej utsätts för politiska påtryckningar. Att det blir som han hoppas framstår som verklighetsfrämmande - av flera skäl

- dels utifrån det faktum att rättegången ej tillåts behandla tidsperioden före 1975 då landet bombades till nästan stenåldern av USA. Flera i panelen påpekade att rättegången troligen ej blivit av om det krävts att den skulle få omfatta denna så känsliga period. Alltså fick USA styra och ställa!
    Nästan patetiskt, menar jag, att inte kalla detta politisk påtryckning.

- dels utifrån det faktum att rättegången ej finansieras från den gemensamma FN-kassan utan med frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Vilket innebär att det kan bli så att USA med allierade står de mesta av pengarna och därmed blir det trovärdighetsproblem.
    Att rättegången även av detta skäl inte kan bli neutral är enligt min mening uppenbart.
    På min fråga till Maud Sundqvist och Viola Furubjelke om deras organisationer protesterat mot att rättegången inte omfattar USA:s bombningar svarade de nej och hänvisade bland annat till att den troligen ej blivit av om det kravet ställts. Det finns ej heller någon kritik eller något påpekande om USA:s roll i arrangörernas skriftliga presentation av seminariet och ingen i panelen nämnde över huvud taget något om sambandet mellan skeendet före och efter 1975 - om helheten - i sina inledningar.
    Thomas Hammarberg nämnde den sydafrikanska försoningsprocessen, men såg ej den modellen som realistiskt alternativ för Kampuchea annat än möjligen i mindre skala.
    På min fråga om rättegången kan bli legitim och rättvis svarade Hans Corell ja - utifrån den uppgift och tidsperiod som beslutats. Han ansåg dessutom att händelserna 1975 — 79 inte kan benämnas folkmord.
    För övrigt nämndes att Forum för Levande Historia även ska behandla skeendet i Kampuchea (ej perioden före -75 gissar jag) i projektet ”kommunismens brott”.

Jan-Erik Romson
StockholmPublicerad på www.fib.se 2007-11-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se