Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Hur tänker socialdemokrater om den nya skolan?

Den frågan går ännu inte att svara på. Men det kan möjligen i någon mån illustreras av nedanstående debatt. Två illojala socialdemokrater Stig-Björn Ljunggren (känd proffstyckare från diverse TV-soffor och debattspalter) och Knut Lindelöf (förbrukad folkskolevän, skoldebattör och weredaktör för denna sajt) debatterar här om vad som hänt och vad som kanske kan/bör komma.
    Debatten utspann sig under ett dygn på FiBforum och läggs nu ut här i något redigerat skick.

Det började med att SBL puffade för sin nyligen publicerade krönika i Piteå-Tidningen:

Den nya (s)kolpolitiken — glöm inte exit-möjligheten!
SBL på sin bloggSocialdemokraterna har nu påbörjat processen med att skaffa sig en modern skolpolitik som svarar mot kunskapssamhällets krav på såväl en gedigen kunskapsbas som förmåga till flexibelt lärande.
    Det innebär nationella prov och betyg. Förvisso är målet för socialdemokratin — som alltid — en skola där rätten till kunskap inte blir en klassfråga och där social bakgrund avgör livschanserna. Alla ska få förutsättningar att förverkliga sina möjligheter. Men vägen dit går inte längre genom en kravfri skola på lösa boliner. Utan genom arbetsro och ambitioner.
    Den här utvecklingen har vi fått tack vare kommunalisering och friskolor. Föräldrar, elever, pedagoger och entreprenörer har tagit makten över skolan och lämnat alltmer desperata politiker bakom sig. De som behandlat skolan styvmoderligt har nu upptäckt att de sätts offside.
    Länge kunde politikerna styra skolan efter sitt eget huvud. Och därför gick det också inget vidare. Detta var ett av de få områden där socialdemokratins vänsterpolitiker hade störst kontroll över utvecklingen — och det var där som de misslyckades mest.
    Utbildningssystemet sågs som ett instrument att anpassa medborgarna till den rådande samhälls- och produktionsordningen. Det blev ett kollektiviserande, uppfostrande instrument som skulle passa såväl till industrins krav på arbetskraft som den politiska maktens längtan efter välanpassade medborgare.
    Skolan formades därför också till en fabriksliknande verksamhet där ivriga pedagoger fick flumma runt med betygsfrihet, mängdlära och grupparbetesterapi. Istället för en pekpinne som berättade var världens huvudstäder låg fick vi moraliska pekpinnar om anpassning till kollektivet. Istället för kungalängden fick vi Jantelagen.
    Men med friskolorna öppnades möjligheten att vända detta system ryggen. Vi fick en "exitmekanism" i utbildningssystemet.
    "Exit" är rätten att rösta med fötterna. Tack vare det har elevinflytandet ökat enormt genom att eleverna — tillsammans med föräldrarna — har möjlighet att flytta på sig om galoscherna inte passar.
    Exitmekanismen är central för ett fungerande samhälle. Det är vår rätt att ge fingret åt en dålig livsmedelshandlare, säga upp äktenskapskontraktet och flytta från en skitkommun som gör samhället dynamiskt och rikt.
    Men i den socialdemokratiska skolförkunnelsen verkar denna insikt inte finnas, i varje fall inte öppet. Det gör mig lite misstänksam.
    Kan det vara så att flumpedagogerna i partiet — som nu förlorat såväl kampen mot kunskapsskolan som friskolan — försöker sig på en kringgående rörelse, där de säger sig acceptera kunskaper för att få möjligheten att täppa till rätten att göra exit?
    Jag blir lite misstänksam mot en del formuleringar i de socialdemokratiska texter som partiet nu spottar ur sig. Jag kan se undertexten. Med en djup suck accepteras kunskapsskolan, men med möjligheterna att åter få kontroll över skolornas etablering finns en lätt entusiastisk vibration.
    Och när den kontrollen väl är etablerad kan den gamla flumpedagogiska trallen återupptas.
    Detta härmed sagt som ett tips såväl till alla inom (s) som nu är glada över att partiet närmat sig sina väljare som till major Björklund och andra borgerliga skolpolitiker.
    Kom ihåg att utan exitmekanismen blir det heller ingen kunskapsskola.

Stig-Björn Ljunggren

__________________
Svar av Knut Lindelöf:

Tack för den. Den visar hur en skicklig opportunist svänger till det för att inte bli uträknad. Segregering med ekonomiska och sociala spärrar verkar författaren okänt, eller i alla fall ointressant i dessa tider. Nå, jag har givit min syn på skolpolitiken just i dessa dagar i en refucerad UNT-artikel. 

Den urspårade skolpolitiken
I motvindJan Björklund har gjort en fantastisk insats för de borgerliga med sin konsekventa kritik av 30 års vänsterflum i skolfrågan. Nu är vänsterns parlamentariska företrädare helt tillintetgjorda i skoldebatten. Vi har kommit dithän att både Vänstern och Socialdemokraterna trängs i den trånga öppningen in till värmen med Jan Björklund. De har inget eget att komma med.
    Socialdemokraterna erkänner öppet sina misstag, men kan inte enas om något som strider mot tidigare kongressbeslut. Först verkade det som de skulle tillåta en demokratisk process, men Mona fick visst fria händer att förhandla med Björklund om centrala prov. Det var nog inte så klokt. Bättre hade det varit att låta den nya regeringen ta ansvar för skolan ett tag till. Politik ska diskuteras fram i demokratiska former. För att Socialdemokrater ska återfå någon trovärdighet måste de skynda lite långsamt nu. Inte som Moderaterna alltså, som blev "det nya arbetarepartiet" på ett par månader. Det finns inga enkla vägar för ett folkligt parti annat än att söka sig till gräsrötterna och se till att befria sig från det arroganta medelklassperspektivet som så länge tillåtits dominera i skolpolitiken.
    Nu kommer också Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly med en helomvändning (DN 2007-11-10). Deras skolpolitik beskrivs som "misslyckad och förlegad". Han ordar mycket om behovet av kunskap, men försöker framför allt distansera sig från Jan Björklunds succépolitik. Det fungerar dock inte att hålla med genom att kritisera. Vänsterpartiet har under många år varit ännu mera uppfyllda av liberala medelklassperspektiv än Socialdemokraterna. Vänstern har en ännu längre väg att vandra. Men det kanske kan gå lite fortare om man kör över de dominerande i socionomskiktet.
    De båda partierna har liksom Jan Björklund en stor blind fläck. De tror att det viktigaste fortfarande är att återupprätta kunskapens ställning i skolan. Men den tiden är förbi. Den stod i centrum så länge vi hade en sammanhållen grundskola, men har nu sjunkit in i bakgrunden. 
    Dessa tre politiska krafter nosar alla lite ängsligt på den stora frågan, men ingen vågar tala klarspråk och kräva det självklara: Återförstatliga grundskolan och avskaffa statsbidrag till friskolor. Det är enda vägen till en anständigt likvärdig grundskola. Att försiktigt mumla om att införa restriktioner för religiösa eller sekteristiska friskolor blir bara ännu en odemokratisk strukturell diskrimineringsfaktor. Sektskolor kan inte stoppas inom nuvarande skolsystem. 
    Det krävs alltså en radikal strukturreform för att återuppbyggnad av vår likvärdiga grundskola skall vara möjlig. I en framtid när det är avklarat får de pedagogiska skolfrågorna åter sin betydelse för en nationell skoldebatt. Att diskutera dem nu är helt poänglöst. Skolor gör som de vill i alla fall. Ingen har koll, vilket är själva poängen i det liberala medelklassperspektivet.

Därpå följde följande meningsutbyte:

SBL: OM du tror att det är opportunism att inom socialdemokratin tala för kunskaper och fria val i skolans värld så vet du mindre än jag trodde och hade hoppats. Det har varit lättare att tala för restriktioner på invandring än betyg!
    Visst kan man försöka skapa jämlikhet genom att låsa in alla i en kommunalt genomfört statlig skola som inte ger möjlighet för dem som vantrivs i systemet att söka sig därifrån. Men då blir det också den där karrikatyren på jämlighet som borgerliga älskar att håna vänstern med.
    Och Björklund blir det rätta alternativet....

SBL/tror inte på staten som den välsignande kraften i samhället

KL: Nej, du tror inte på politik heller. Du talar bara om det som för tillfället är "möjligt". Glöm inte att politik också är att vilja. Att tala emot fritt val i grundskolan klarar du inte, fast det är enda möjligheten. Det var det vi klarade efter kriget, men som få andra gjorde. För 30 år sedan var det inte möjligt att tala för kärnkraft. Nu är snart även miljöpartiet med på det tåget. Grundskolan hör till vår infrastruktur. Värnpliktsförsvaret likaså. Men det är inte heller möjligt att hävda - om man vill hänga kvar i sofforna.
    Lite djärvhet krävs även av SBL.

Knut Lindelöf (utkastad från grundskolan för att han inte ville kasta
ut grundskolan)

SBL: Om jag förklarar för dig hur flummisarna nu försöker lura skjortan av Björklund och alla som ivrar för en skola baserad på kunskap, ordning och reda etc, så är det inte för att jag inte tror på politik utan för att jag tror att politik är det möjligas konst.
    Att politik är att vilja är dock idealistiskt nonsens. Politik är att kunna. Det är att undersöka vilja förändringsmöjligheter som finns och sedan driva detta så långt det är möjligt.
    Visioner om att det i framtiden kan finnas en värld helt befriad från dagens bekymmer och besvär tror jag inte på. Men jag vet att kyrkan värvar mycket folk på den idén. Kanske är det där politikerviljorna ändå hämnar, när världen skapas av kallhamrade strateger. Politisk makt växer ur gevärspipor var det någon som sade.
    Och även om den "mjuka makten" har stor betydelse så är det ändå ytterst det som det handlar om. De stora käpparna vinner över de små käpparna. Så låt dig inte luras med nu Lindelöf, för nu har vi att göra med troll.
    Det djärva ligger i att försöka medverka till ett samhälle som inte bygger på tron att staten ska ställa allt tillrätta och att det finns en offentlig politisk lösning på allt. Att folk faktiskt kan ta ett bärande ansvar för sig själv och de sina.
    Och din sista släng om att det inte går att hävda värnpliktsförsvaret för då får man inte sitta kvar i soffarna är struntprat. Det visar att du svävar helt i det blå. Jag skulle säga att det snarare är tvärtom. Den motvallsidén gör att du blir mer säker i soffan än om du jamsar med. Att lära sig mediedramaturgin är en förutsättning för att inte bli en tvär och bitter liten man i en tid som sprungit förbi det som var möjligt "efter kriget".....

mvh
SBL/är också nostaligisk över Hylands Hörna men tror att finns en framtid även efter att Erlander multnat

KL: Du (SBL) missar poängen med en sammanhållen likvärdig grundskola (obs! inte gymnasieskola). Grundskolan är obligatorisk och ska därför vara anständigt likvärdig. När kvalitén sjönk på 90-talet krävde de kräsnaste egna gratisskolor. Detta var ett socialdemokratiskt svaghetstecken (för små käppar) och ett stort svek. De största käpparna vann.
    Varför hjälper inga åtgärder mot segregation? Varför blir det bara värre? Svaret är bland annat grundskolans sönderfall, men också annat. Att inte se detta, utan svamla med i valfrihetsfundamentalismen, är försoffat. Frihet är inte bara frihet. Eller hur?

Knut

SBL: Det du säger är att alla ska gå i mediokra skolor eller till och med skitskolor hellre än att några ska räddas av alternativ. Hellre likvärdigt vid sumpmarknivå än konturer mot en blå himmel. Med den inställningen blir också jämlikhetskravet motsvarigt borgerlighetens nidbild av nivellerarna som tror att fattigdomen kan fördras om den delas lika av alla.
    Göran Persson lyckades sätta in lite dynamik i skolan. Det var också det som räddade projektet gemensam skola, men med konsekvens att det blev en del nya driftsformer vid sidan om de kommunala tegelkåkarna. Det ska vi vara glada för. Det finns ingen väg tillbaka.
    Och du glömmer en annan sak, som bara kan förträngas om man inte försöker ta politiskt ansvar inför en väljarkår, nämligen att (s) permanent sätter sig i opposition på den politik som du förespråkar. Dig rör det förstås inte, men för dem som vill ha politisk makt och påverka samtiden, de som VERKLIGEN tror på politik, är maktinnehavet ganska viktigt.

mvh

KL: Vad SBL säger att jag säger är förstås bara vad han önskar läsa. En sammanhållen grundskola för alla kan endast motiveras om den är av hög kvalité. Att en sådan skola gynnar en dynamisk och mindre krigisk utveckling är själva poängen. Knäfallet för dårfriheten är ett av problemen. Dessutom förstår SBL inte mycket om pedagogik. Läs dagens UNT där man skildrar medelklassens flykt till friskolorna och den pedagogik som man tror passar deras barn. Men det kommer att straffa sig även för dem. De kommer att bli dummare i den så kallade "Kunskapsskolan". Det är helt enkelt en bondfångaridé. Som SBL går på.


SBL: Och för att kunna vara säker på att skolan har en hög kvalité så måste det finnas en exitmöjlighet. Som går att utnyttja om den inte upprätthåller anständiga krav.
    Jag utesluter inte alls att mycket av det som görs nu är bondfångeri, eller i vart fall utanpåverk. Jag har nyligen varit på en "gymnasiemässa" och tycker att det är lite överdrivet. Men jag tycker samtidigt att det är en fördel med en skola där de som har idéer har en chans att testa dem, och att en del misslyckanden kan vara värt priset när alternativet är en gråmelerad flumskola utan flyktvägar.
    Och på vilket sätt är det ett problem om skolorna vill profilera sig en smula, typ ett par timmar fotboll extra per vecka? Eller lägga sig vägg i vägg med Sandvik för att få dynamiken med näringslivet? Vilken bra avläsning det är på det ordinarie skolväsendets kvalité är det finns skolor som Katarinaskolan i Uppsala. Eller montessori. Eller vad tusan det är frågan om.
    Fatta att statens monopol på utbildning inte längre går att upprätthålla. Det var en kort sekvens i historien. Nu handlar det om en kamp om utbildningen som produktivkraft och den deltar folket i. Konkret och med betydelse för framtiden.

mvh 

KL: Att låta skattepengar flyta in i denna nya bondfångarbransch utan att man uppfinner några nya hjul ser jag som resursslöseri. Att istället ta ett socialt ansvar och behålla en gemensam grundskola för alla barn och därmed motverka segregation och dessutom uppnå bättre kunskaper ser jag som klar och enkel politik.
    Monopol är det inte fråga om, endast att styra skattepengar bort från bondfångare. Att ha frihet för frivilliga skolformer som gymnasieskolor ser jag som självklart, även barnomsorg förresten.
    Vill du även avskaffa skolplikten?

~~~~~~
Den frågan blev alltså hängande i luften. Kanske någon vill ta vid? Skriv till webmaster@fib.se.

 

 Publicerad på www.fib.se 2007-11-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se