Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Var finns folkrättsexperterna i debatten?

Av HENRIK LINDE

Denna artikel var införd i Eskilstunakuriren 17 september 2002.

I många år har de stått olästa i min bokhylla. Två tjocka band med titeln Nürnbergprocessen 1 respektive 2. Utgivna av Utrikespolitiska Institutet 1946 och 1947 på Kooperativa förbundets bokförlag. Men några av de hetaste sommardagarna läste jag igenom dem. De officiella dokumenten från processen mot krigsförbrytarna efter det andra världskriget. En process som resulterade i att tolv personer dömdes till döden genom hängning och vars första anklagelsepunkt definierades på följande sätt i artikel 6a i stadgan för den internationella militärdomstolen: "Brott mot freden: nämligen planering, förberedelse, igångsättande eller förande av ett anfallskrig eller av ett krig i strid med internationella fördrag, överenskommelser eller försäkringar, eller deltagande i en gemensam plan eller sammansvärjning för åstadkommande av det ovan nämnda".

Efteråt har man ifrågasatt domstolens legitimitet. Dömde man efter lagar som ännu ej var stiftade när brotten begicks? Den amerikanske åklagaren Robert H. Jackson diskuterar ingående denna fråga i sitt inledningsanförande. Han menar att anfallskrig kriminaliserades redan år 1928 genom Briand-Kellog-pakten i vilken Tyskland, tillsammans med praktiskt taget alla världens stater, avstod från att begagna krig som ett medel för nationell politik, förband sig att lösa eventuella konflikter endast med fredliga medel och förkastade tillgripande av krig för att lösa internationella tvister. Denna pakt förändrade anfallskrigets rättsliga status. Som Henry Stimson, Förenta staternas utrikesminister uttryckte det år 1932:  "är ett sådant krig inte längre förenat med några rättigheter. Det skall inte längre vara den princip, kring vilket nationernas skyldigheter, handlande och rättigheter kretsa. Krig har blivit olagligt".

Robert H. Jackson diskuterade också frågan om individens ansvar och kom fram till följande slutsats: "Men det sista avgörande steget för att undvika periodiska krig, som är oundvikliga under ett system av internationell rättslöshet, är att göra statsmän ansvariga inför lagen. Och låt mig göra det klart, att även om denna lag först tillämpas mot tyska angripare, den även innefattar och, om den skall tjäna ett nyttigt ändamål, måste fördöma angrepp från varje annan stat, inbegripet dem som nu sitta här som domare".

Nu läser jag i tidningsartiklar och ser experter framträda i televisionens nyhetssändningar och "sakligt" bedöma när och hur USA skall inleda sitt krig mot Irak. Man diskuterar snusförnuftigt om angreppet månne kommer redan i höst eller kanske först framåt våren. Spekulerar kring hur många hundratusen man som måste sättas in och risken för att operationen trots allt inte blir framgångsrik.

Militära och utrikespolitiska experter i all ära. Men var håller folkrättsexperterna hus i dag? Och varför tiger de svenska politiker och ämbetsmän från statsministern och nedåt som rimligen bör äga kännedom om vad folkrätten stadgar? När George W. Bush, Donald Rumsfeld och Dick Cheney, med Tony Blair tätt i hälarna, uppenbarligen planerar aktiviteter som enligt principerna från Nürnbergprocessen leder fram till en snara om halsen. Hukar de i kulisserna inför de alltför starka makthavarna likt riksdagsmännen i Västerås år 1527 om vilka Gustav Vasa sade: "För all vår omak hava vi ingen annan lön att vänta, än att I gärna sågen yxan sitta i huvudet på oss, fast ingen törs hålla i skaftet".

Nu kring årsdagen för förra årets händelser den 11 september, vars datum förmodligen helt tillfälligtvis sammanfaller med dagen för den CIA-stödda kuppen mot president Allende i Chile, finns det också anledning fundera över innebörden av det helt riktiga konstaterandet att världen inte längre är sig lik efter detta datum.

Att enskilda personer och organisationer går utanför lagens råmärken och utför terrorattacker är dock inte något nytt i historien. Björn Kumm presenterar i sin bok "Terrorismens historia" exempel från vitt skilda tider och platser. Det nya och skrämmande är snarare att många, som känt sig trygga, nu kan uppleva sig som en del av terrorismens målgrupp och att den tekniska utvecklingen gör att terrorns konsekvenser kan bli så mycket större. Men fortfarande rör det sig inte om krigshandlingar utan om kriminella aktiviteter, förbjudna i alla länders lagstiftning.

Betydligt allvarligare är att världens enda supermakt inte längre anser sig bunden av internationella förpliktelser och internationell rätt. Att statsterrorism nu också blivit ett begrepp. Vi får gå tillbaka till nazityskland för att se en stormakt som på samma sätt agerar helt laglöst, enbart utgående från vad den anser främja dess egna intressen. Ett krig har man redan hunnit starta, det mot Afghanistan, med ett antal civila dödsoffer som sägs uppgå till minst det dubbla av vad som skördades i World Trade Center. Planeringen inför nästa krig, det mot Irak, pågår för fullt och inget tyder på att det skall bli det sista.

De omfattande inskränkningar i enskilda individers demokratiska fri- och rättigheter, som tagit dådet mot WTC som förevändning, har också drabbat svenska medborgare. I nära ett år har tre svenska medborgares ekonomiska tillgångar varit spärrade och de själva belagda med reseförbud. Vid förfrågningar om orsaken till detta blir de amerikanska myndigheternas svar att det kan vara i förebyggande syfte. Alltså androm till skräck och varnagel. Ett för såväl den enskilde individen som vår rättstradition förödmjukande svar.

Sedan snart ett år sitter också en svensk medborgare, tillsammans med uppemot sexhundra medborgare från andra länder, inspärrad i ett amerikanskt koncentrationsläger på Kuba. Utan laglig grund och på obestämd tid så som det plägar vara med dylika läger. Så anser sig den stormakt, som av många anses som ett demokratiskt föredöme, ha rätt att behandla andra länders medborgare. Samtidigt som man motarbetar tillkomsten av en internationell domstol. En domstol som under strikt lagliga former skulle kunna rannsaka alla länders medborgare, inklusive de amerikanska. Att ha en sådan stormakt som världspolis är i sanning att ha fått bocken till trädgårdsmästare.

Strängnäs den 17 september 2002
Henrik LindePublicerad på www.fib.se 2006-12-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se