Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Folket Bild/ Kulturfront Stockholmsavdelningen

Styrelsens Verksamhetsberättelse år 2006

Verksamhetsåret inleddes med ordinarie årsmöte den 22 februari.

Styrelse m.m.
Enligt årsmötets beslut har avdelningens styrelse därefter bestått av följande personer:

Ordförande: Hashim AL-Malki
Kassör: Stig Djerf
Ledamot: Dan Kotka
Ledamot: Jan-Erik Romson
Ledamot: Hans Söderling
Ledamot: Claes Engelbrand
Ledamot: Snorre Lindquist
Ledamot: Eva Ehrstedt
Ledamot: Jan Frykholm

Som revisorer valde årsmötet Olof Rydström och Jan-Erik Romson

Och som valberedning utsågs Eva Myrdal

Antalet medlemmar
Den 31 december 2006 var antal medlemmar i avdelningen 142 st.

Verksamhet under år 2006

Offentliga möten
Avdelningen har arrangerat offentliga möten, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organisationer under verksamhetsåret 2006. FiB/K Stockholmsavdelningen arrangerade/deltog följande aktiviteter:

18/3 deltog vi på 3:e årsdagen av Irakkriget, vi sålde tidningen och Irak-märket.

2/4 deltog vi i offentliga mötet " Massförstörelse av irakiska städer" i samarbete med ABF och Iraksolidaritet. Vi hade bokbord och tidningsförsäljning.

7-9/4 inbjöd vi av arrangörerna av " Street Ord&Text" att delta på bokbazar. Vi hade bokbord och tidningsförsäljning.

22/4 bidrog avdelningen till organiseringen av utförsäljningen av gamla böcker på föreningens stämma.

29/5 var avdelningen arrangör- med ABF- av seminariet" Sveriges förhöllningssätt till anfallskrig och ockupation : Palestina, Afghanistan och Irak, bakgrund och diskussion".Inbjudna föreläsare var : Stefan Lindgren, Mariam Sherifay(s) riksdagsledamot, Allan Widman (fp) riksdagsledamot,Zermin Özürküt(v) riksdagsledamot, Lasse Wilhelmsson, Marianne Lanatza (universitetslektor och sakkunnig) och Eva Myrdal var seminariets moderator.

1/5 deltog vi på 1:a maj tågen, vi sålde tidningen och Irak-märket.

1/7 var avdelningen medarrangör av Palestinamanifestation på Medborgarplatsen, vi sålde tidningen.

4/7 var avdelningen medarrangör av Guantanamo manifestationen vid amerikanska ambassaden och manifestationen " Alla folks lika rätt" på Stortorget i Gamla stan, vi sålde tidningen och Irak-märket.

6/8 var avdelningen medarrangör av demonstrationen mot kriget i Palestina och Libanon, vi sålde tidningen.

13/8 hade vi bokbord och tidningförsäljning i Vackerby hage, Gnesta Folkets park.

3/9 var avdelningen medarrangör av manifestation för Palestina och Libanon på Segels torg, vi sålde tidningen

11/9 var vi med på manifestationen "Till mänsklighetens försvar mot USAs krigspolitik" på Sergels torg, vi sålde tidningen.

19-24/9 bidrog vi till arrangeringen och ordningen av böcker och material från FiBs lokal till Bokmässan i Göteborg.

11/11 var avdelningen medarrangör av manifestationen " Riv Muren" vi sålde tidningen och Irak-märket.

15/11 var avdelningen medarrangör- med ABF och Iraksolidaritet- av filmvisningen och seminariet : " Ett folk försvarar sitt land", vi hade bokbord och tidningsförsäljning.
18/11 deltog vi på Socialistisk forum, vi hade bokbord och tidningsförsäljning.

7/12 var avdelningen medarrangör -med ABF- av seminariet " Irak-Vietnam samma historia då som nu?". Daniel Ellsberg deltog med Lars Drake och Martin Schibbye.

11/12 bjöd vi och annoserade genom mail avdelningens medlemmar till föreläsning om Ivar LO Johansson . Dan Melin föreläste. Dock kom bara styrelsemedlemmarna och FiBs ordförande Eva Myrdal.

2007-01-20 deltog vi på Palestinamanifestation på Medborgarplatsen trots försök att utsluta FiB; vi sålde tidningen och Al-Intiqad broschyren.

2007-03-18 arrangerar vi i samarbete med ABF seminariet: " Afghanistan, Irak och Palestina - samma ockupation" med svenska och utlänska föreläsare.Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 (nio) protokollförda styrelsemöten år 2006: 9/3, 3/4, 10/5, 19/6, 24/8, 5/10, 23/11, 19/12 och 17 januari 2007.

Kontakt med medlemmar, prenumeranter m fl.
Varje medlem och prenumerant med känd e-post-adress, dessutom ett antal "vänner", har fått inbjudan till olika aktiviteter.

Styrelsens kommentarer till verksamheten under året
Föreningen hade år 2006 gjort ett effektivt arbete med opinionsbildande, offentliga möten inom aktuella områden.

Effektiva styrelsemöten och realistiska planeringar.

Föreningsarbetet ofta genomfördes kollektivt.

Det har ofta funnits ideer, förslag och initiativ till verksamhet.

Ett fungerande uppdragsfördelning.

Vi har haft ett gott samarbete med andra föreningar. Vi var den 10 juli med andra föreningar och bildade "Aktion gruppen för Palestin" som arrangerade möten och demonstrationer under kriget mot Libanon. Claes Engelbrand, Jan-Erik Romson, Lisa Forsberg, Eva Myrdal och Hashim Al-Malki representerade FiB under planeringsmöten som denna grupp hade haft.

Det är viktigt att i framtiden få fler av avdelningens medlemmar att delta i föreningsarbete.

Vår kontakt med och information till avdelningens medlemmar om avdelningens aktiviteter sköttes av Henrik Linde via E-mail.

Mycket av föreningens arbete gjordes av styrelseledamöterna, dock deltog några av avdelningens medlemmar på en del aktiviteter så som bokbord, tidningsförsäljning och onsdagsjouren, här bör nämnas: Olof Rydström, Eva Myrdal, Pie Blume, Lars-Ivar juntti, Eva Dahlman, Eva Wernlid, Solveig Giambanco, Tom Carlson, m fl.

Avdelningen planerade ett offentligt möte med Sanna Westin som inte genomfördes pga att hon var upptagen med andra offentliga möten.


Publicerad på www.fib.se 2007-04-09

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Verksamhetsberättelse Sthlm 2007
  Verksamhetsberättelse Sthlm 2006
  Kontaktpersoner i landet
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se