Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Ekonominyheternas världsbild

Varför somnar jag alltid under A-ekonomi? Först lyssnar jag förstrött, sedan börjar tankarna liksom glida bort och jag kommer på mig med att sitta och dagdrömma om helt andra saker. Jag tror det beror på att jag inte tillhör målgruppen för denna journalistik — eller kanske är det just det jag gör? Är syftet med ekonomijournalistiken att granska, sprida kunskap och skapa debatt om ekonomiska frågor, eller är syftet att skapa en image av tråkig objektivitet?
    Varje dag redovisar teves ekonominyheter börskurserna. Men arbetslöshetsstatistiken redovisas bara någon gång i månaden. Ekonomijournalistiken på teve har sin grund i de privata ekonomitidningarnas världsbild — där de rikas synvinkel är allenarådande. Men även för en upplyst aktieägare måste ekonominyheternas nyheter vara tämligen ointressanta. De har redan kännedom om aktiekurser via Internet. Och för oss andra blir kunskaperna lösryckta ur sina sammanhang. En enskild aktiekurs en enstaka dag ger inget ekonomiskt sammanhang. Istället för kunskap om ekonomin; skapar ekonominyheterna en stämning av objektivitet kring aktieägandet. Genom sifferexercisen framstår det som en exakt vetenskap. Arbetslöshetens faktorer framställs däremot som många och röriga. En företagsledning anses vara direkt ansvarig för aktiekursen, men ingen direktör avskedas p g a att företaget sparkat för många.
    En politik som gynnar aktiekurserna behöver inte nödvändigtvis gynna de arbetslösa. Inom nationalekonomin finns det ett begrepp som heter NAIRU; NonAccelerating Inflation Rate of Unemployment. På svenska ungefär: den nivå av arbetslöshet där inflationen inte ökar. Att bekämpa inflation kan, i en marknadsekonomi, innebära att man tvingas acceptera en hög arbetslöshet. Men har Du någonsin hört någon på ekonominyheterna ställa frågan om de arbetslösa verkligen tjänar på nyliberalismen?
    Ekonominyheternas flum är särskilt utbrett när det gäller själva aktieägandet. I själva verket innebär aktieägandet en enorm ansvarsbefrielse. Man kan ha aktier i företag som har barnarbetare, dumpar giftiga kemikalier eller struntar i fackliga rättigheter. Men en sak är säker: Ingen enskild aktieägare kommer någonsin att hamna i fängelse för sitt sätt att tjäna pengar. Det är nämligen så att aktieägande befriar de enskilda aktieägarna från ansvar. Ordet "ägande" betyder inte samma sak när det gäller aktieägande som det gör i normalt språkbruk. Om Du äger en hund och Din lilla vovve biter en förbipasserande, kan Du ställas till svars. Men om en enskild aktieägare tjänat ihop en förmögenhet på barnarbetare i fattiga länder, behöver denna inte oroa sig för några polisiära konsekvenser.
    Men den kanske största myten är ändå att man bara kan påverka ekonomin genom sin plånbok. Ibland kan man se inslag om etiska fonder eller miljöorganisationer som uppmanar till köpbojkott mot någon produkt. Jag är inte principiell motståndare till detta, men man kan ändå fråga sig varför man alls bör tillåta oetiska fonder eller farliga produkter? Borde man inte börja med att ifrågasätta en ekonomisk modell som tillåter att man så flagrant bryter mot etik och mänskliga rättigheter? Men frågorna om den nyliberala ekonomins moraliska brister leder inte till att modellen ifrågasätts.
    Det journalistiska perspektivet är dessutom extremt individfokuserat. Man utgår från att det finns ett fåtal kreativa personer som vi alla är beroende av och som vi andra därför måste stödja och se som förebilder. Denna modell ifrågasätts aldrig. En alternativ modell där alla kan bli kreativa om de får rätt uppmuntran skulle leda till andra slutsatser om vilken ekonomisk politik som bäst tjänar samhället. Men för journalisterna på A-ekonomi är det hjältedyrkan som gäller. Någon gång kan de ställa olika makthavare mot varandra i en enstaka fråga, men aldrig i grunden ifrågasätta idén om att kreativitet bara gäller ett fåtal. Därmed är det möjligt att upprätthålla skenet av vetenskaplig objektivitet. Därmed kan ekonominyheterna aldrig bli folkliga.

Olof RydströmPublicerad på www.fib.se 2007-11-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se