Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Jag läser med växande häpnad Rasmus Fleischers text om nationalvänstern (Arena, februari). Om jag förstår honom rätt rasar en väns-terns strid mellan å ena sidan anhängare av Negri/Hardt och å den andra vänner av Hirst/Thompson. De förstnämnda bekänner sig till globaliseringen, de andra är nationalister. Man anar stora ideologiska slag som mellan Stalin och Trotskij.

Namn dräller det av i Fleischers artikel men den politiska analysen överlämnas i huvudsak åt läsarna.

Varför, kunde man fråga Fleischer, uppstår konflikter om vänsterns strategi? För honom beror det på enstaka individer, från ledare av vänsterns ungdomsförbund till Carl Tham.

En annan sida hos Fleischer är moraliserandet. LO är inskränkt nationalistisk i synen på invandrare, FiB/Kulturfront har en svärmisk syn på folket och nationen. Fleischer själv förefaller representera det som fransmännen kallar 'angelism', att inta alla goda, humana åsikter och aldrig diskutera dess komplikationer.

Då och då snubblar han på fakta. Mot LO:s nationalistiska kamp mot invandrare ställer han det spanska facket, 'som inte tar hänsyn till arbetares legala status'. De båda spanska landsorganisationerna kritiserar, på exakt samma grund som LO, sin regerings invand-rarpolitik. I ett upprop kräver de, som sina svenska kamrater, 'ordning och reda på arbetsmarknaden'. De är upprörda över den väldiga illegala invandringen, beräknad till 800 000. Arbetsgivarna exploaterar dessa helt groteskt, särskilt inom jordbrukssektorn.

UGT och CCOO är, i likhet med LO, öppna för invandring men vill att den 'legala statusen' ska vara densamma som för alla andra på arbetsmarknaden.

Fleischer påstår att den svenska vänstern motsatte sig Irakkriget därför att det kränkte nationens självbestämmande. Kritiken mot kriget gick annars ut på att det ensidigt deklarerades och styrdes av USA-Storbritannien, mot FN-systemet. Kritiken, i varje fall den helt dominerande, hade alltså en internationalistisk karaktär, inte en nationalistisk.

Jag håller med Fleischer om att det finns en klyfta inom vänstern i synen på globaliseringen och uppfattningen om den nationella demokratins räckvidd. Problemet kan prövas utifrån politiskt sociologiska perspektiv, ofta mer givande än att sortera in folk i goda och onda.

På två decennier har procentandelen arbetarröster inom den franska vänstern mins-kat från 75 till 55. I arbetarstadsdelarna i Liverpool och Manchester var valdeltagandet vid senaste valet under 30 procent. Danskt folkeparti har gjort massiva inbrytningar bland arbetarväljarna. Ett mönster som lånats från Nationella fronten i Frankrike och under en period från Jörg Haiders parti. I Italien gör Berlusconi lysande val bland lågutbildade, särskilt kvinnor.

Däremot har vänstern haft lysande framgångar i centrala delar av Paris, London och Rom. Storstäderna har erövrats med hjälp av en välutbildad medelklass, engagerad i miljöfrågor, mänskliga fri- och rättigheter och internationell solidaritet. Valsociologin är på väg att skrivas om på ett för vänstern alarmerande vis. Dess traditionella bas orienteras mot och lockas av mer eller mindre högerextrema partier, dess offentlighet blir alltmer det som kallas Bobos, den bohemiska borgerligheten.

Man kan naturligtvis, som borgerliga ledarsidor gör dag efter dag, läxa upp fackets medlemmar som lågtstående, moraliskt förkastliga individer, inskränkt upptagna av att bevara sina egna privilegier, vilka de nu är.

Med den allra mest basala marxistiska ansats vågar man dock föreställa sig att denna dramatiska politiska förändring i Europa har en materiell förklaring. Globaliseringens svarta sida berättar om växande sociala och ekonomiska klyftor, sönderfall av sociala välfärdssystem, social exklusion och stenhård maktkoncentration. Konfliktnivån skärps mellan olika skikt inom arbetarklassen och då riskerar den klassiska motsättningen arbete och kapital ersättas med rasism.

Jag upptäckte, när jag skrev min bok om Europavänstern, att de stora vänsterpartierna ideologiskt orienterats mot ett slags human socialliberalism. Utmärkt progressiva förslag om sexuella minoriteters rättigheter, feminism, mänskliga fri- och rättigheter. Däremot tomt på kritik mot kapitalismen. Ja, den skulle möjligen ges ett mänskligt ansikte.

Den politiska strategin ledde Europavänstern, som från 1997 styrde EU, till väldiga valförluster, ibland till gradvis implodering som i Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland.

Vänsterns strategiska drivkraft, alliansen mellan medelklass och arbetarklass, slogs sönder. Förmågan att på en gång skapa tillväxt och bygga ut välfärdssystem sköljdes bort av den ekonomiska liberalismens tvingande krav.

Jag har en bestämd känsla av att Fleischer inte ens anar djupet av vänsterns kris. Han sjunger med änglarna och han läser debattböcker.

Jag tror inte för ett ögonblick på ett slags nationell väg för socialismen. Däremot behövs det, för att citera Nordal Åkermans sorgligt försummade bok, mer av friktion. Motstånd mot den kapitalistiska organisationen på global nivå. Eftertänksamhet mot ett europeiskt bygge som saknar demokratisk författning och demokratisk offentlighet. Frågor till dem som aningslöst ropar efter högutbildad arbetskraft från tredje världen, en gigantisk subvention av den rika världen från den fattiga.

En vanlig och rimlig föreställning inom vänstern är att traditionell arbetarrörelse och den alternativa globaliseringsrörelsen skulle kunna samarbeta om program och strategier som förenar öppenhet med social rättvisa.

Fleischers text och reflektioner försvårar den sortens allianser.

Publicerad i Aftonbladet 2004-03-06

Rasmus Fleischers artikel i ARENA


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se