Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Den offentliga lögnen om EU-fördraget

Gör ett experiment: Fråga mannen på gatan om Sverige är en demokrati. Han blir nog närmast förvånad över frågan och svarar självklart ja. Fråga sedan om Sverige styrs av folket. Mannen på gatan kommer då att titta underligt på dig och sedan svara lika självklart nej.
    Och ändå betyder demokrati ordagrant folkstyre. Men det har "gått troll i ordet". Med demokrati är det idag som med de religiösa besvärjelserna förr. Det åkallas i tid och otid, men föga relaterat till fakticiteter.
    Demokrati, som ordet mestadels används idag, är en av alla de abstraktioner varmed överheten präglar folks föreställningsvärld, sättet att tänka, för att därigenom lättare kunna styra. Eller som August Strindberg skrev (1910): "Men allt hvad de tänka, sjelfva tankelagarna äro stiftade deruppe".
    Den förre tyske presidenten Roman Herzog ifrågasatte nyligen att Tyskland längre kan kalla sig en parlamentarisk demokrati, då mer än 80 procent av lagarna som införs i Tyskland kommer från EU (Welt am Sonntag, 14 januari 2007). En generad tystnad spred sig i det tyska etablissemanget och inom EU-kratin. Herzogs uppriktighet förde tankarna till HC Andersens välkända fabel "Kejsarens nya kläder".
    Vad hjälper nämligen allmän rösträtt till parlamentet om makten ligger någon annanstans? Om makten ligger fjärran från folkets kontroll i EU:s överstatliga maktstrukturer, påverkbara endast för storkapitalets välorganiserade lobbyister?
    Den 19 oktober enades EU:s regeringschefer i Lissabon om ett nytt EU-fördrag. Att detta fördrag i grunden är samma EU-konstitution som de franska och holländska väljarna tidigare har avvisat i folkomröstningar låtsas EU-etablissemangen inte om. De vill att denna konstitution ska godkännas (ratificeras) i medlemsländerna utan riskabla folkomröstningar. Detta trots att fördraget innebär en betydande ytterligare överföring av makt från de folkvalda parlamenten till EU:s institutioner.
    Därför torgför man den offentliga lögnen att Lissabonfördraget bara innehåller smärre förändringar gentemot de tidigare gällande fördragen.
    Så illa ställt är det alltså med folkstyrelseandan hos vår överhet. Mot detta bör vi protestera. Kräv folkomröstning om EU:s nya konstitution, Lissabonfördraget!

Ulf Bjerén
KarlskronaPublicerad på www.fib.se 2007-12-10

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se