Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Ett ideal som inte går att förverkliga

Av HENRIK LINDE
Styrelsemedlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront

Några vackra vårdagar under första världskriget besökte litteraturforskaren Fredrik Böök Tyskland och de ockuperade områdena i öster. Han har redovisat sina intryck i ”Resa till Tyskland och Polen 1916”, Norstedts förlag 1916. Som genuin tysklandsvän blir hans bild av förhållandena, i det sedan två år krigförande landet, lika skimrande ljus som våren själv. Hos de tyskar han träffar ser han ”en inre andlig kraft ur det tyska väsendets djupaste källsprång”. Två år tidigare hade forskningsresanden Sven Hedin besökt de västra delarna av Tyskland och de ockuperade områdena i Frankrike. I ”Från fronten i väster”, Bonniers 1915, gav han en lika oreserverat beundrande bild av det tyska som han såg det.
    Dessa två betydande svenska kulturpersonligheter skulle sedan aldrig klart kunna ta ställning mot den nazistiska politiken. Varken vad gällde nazisternas övergrepp mot sina politiska motståndare och den judiska befolkningsgruppen eller vad gällde anfallskrigen. Böök och Hedin förblev hela livet trogna sin beundran av allt tyskt, oavsett de gärningar som utfördes i det tyska folkets namn.
    För Fredrik Böök blev det en omtumlande upplevelse att komma till Warszawas ghetto. ”Det första intrycket är häpnad: på en halv timme såg jag fler judar än jag förut sett i hela mitt liv” skriver han. Så beskriver han det djupa elände under vilket ghettots invånare lever. Utan försörjningsmöjligheter och sammanträngda på minsta möjliga yta lever de i djupaste misär.
    För mig, som en nutida läsare, ger Bööks skildring anledning till två starka reaktioner. Den ena beror på att hans skildring, samtidigt som den avslöjar det bottenlösa eländet, är djupt antisemitisk. ”Man kan inte värja sig för det ohyggliga intrycket: det är ett folk av lättingar och dagdrivare, ett folk som inte känner det hårda arbetet — det hela verkar ohyra, meningslöst krälande ohyra” skriver Böök om ghettots invånare. Ansvaret för misären skulle alltså ligga hos offren själva. De har bara fått sina gärningars lön.
    Den andra kommer av en form av déjà vu-upplevelse. Den här misären har jag redan tidigare sett beskriven. På en annan plats och i en annan tid. Vår egen nutid. Under samma förhållanden lever palestinierna idag. I flyktingläger sedan över femtio år. I städer och byar, som lika gärna kan kallas ghetton. Som mer och mer utvecklas till spegelbilder av Warszawas ghetto. Men nu med ombytta roller. Den folkgrupp som en gång var ghettonas invånare är nu dess administratörer.
    En förvandling som kan tyckas omöjlig för den som menar att människor lär av historien och att denna lärdom leder till att tidigare generationers misstag inte behöver upprepas. Men historien är inte så rätlinjig. När det under algerietkriget avslöjades att fransmän praktiserade tortyr, samtidigt som de själva under den tyska ockupationen blott tiotalet år tidigare varit tortyrens offer, skrev Jean-Paul Sartre: ”Bestörta upptäcker fransmännen denna fruktansvärda sanning: Om inget skyddar en nation mot den själv, varken dess förflutna, dess troheter eller dess lagar, om det räcker med femton år att förvandla offer till bödlar, så är det därför att omständigheterna ensamt avgör; alltefter omständigheterna kommer vem som helst att när som helst bli offer eller bödel”.
    Genom staten Israel försöker den sionistiska rörelsen realisera en utopi. En utopi i ordets egentliga betydelse. ”Ett ideal som inte går att förverkliga, ofta ett samhällsideal” (Nationalencyklopedin). Skälet till att försöket är dömt att misslyckas är mycket enkelt. En av förutsättningarna var fel. Det ”land utan folk för ett folk utan land” som hägrade för de hängivna sionisterna fanns inte i sinnevärlden. Där fanns redan ett folk i ”det förlovade landet” och större delen av landets innebyggare måste fördrivas skoningslöst för att ge plats åt den sionistiska utopin. Ur drömmen om den judiska staten uppstod vad Israel förskönande kallar ett demografiskt problem. Problemet med den arabiska restbefolkningens höga nativitet. Konflikten med de fördrivna. De ständiga krigen, som har sin rot i ambitionen att gång på gång flytta fram gränsmarkeringarna från de av FN en gång föreslagna i 1947 års delningsplan.
    Nu formas generation efter generation av israeliska ungdomar av tjänstgöringen i en krigsmakt där de tvingas att agera som rasister. Där omständigheterna tvingar dem att handla mot andra på ett sådant sätt som skapandet av den judiska staten skulle skydda dem själva från att bli behandlade. Av drömmen om frihet har blivit en rå verklighet och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?
    Många svenskar har, likt en gång Fredrik Böök och Sven Hedin, fortfarande kvar en idealbild av en stat vars verklighet och gärningar är helt andra än vad idealbilden utmålar. En stat vars handlingar gång på gång förtjänar att jämföras med de mer avskyvärda i historien. Samtidigt sätter man sitt hopp till en fredsprocess med USA som förment opartisk medlare. Det USA som varje år stöder Israel med 3 miljarder dollar varav merparten går till Israels krigsmakt. En medlare med målsättningen, att med så små eftergifter som möjligt från Israels sida, sopa alla motsättningar under mattan. De motsättningar som vid varje Intifada åter tränger upp till ytan, för var gång med allt större kraft.
    Ibland når politiska processer fram till ett tillstånd som kan kallas vägs ände. Där utvecklingen gått in i en nedåtgående spiral för båda sidor i konflikten. Det har funnits statsmän som haft styrkan att bryta en sådan utveckling. Charles de Gaulle gjorde det under algerietkriget och Frederik Wilhelm de Klerk i apartheidpolitikens Sydafrika. När skall en statsman med motsvarande resning komma fram i Israel och initiera en möjlig lösning på konflikten? Ett flernationellt Palestina — med lika rättigheter för alla medborgare — inom det ursprungliga Palestinamandatets gränser. Det innebär givetvis att utopin Israel förvandlas till en parentes i historien. Men som varande ett ”ideal som inte går att förverkliga” innebär det bara att utopin upplöser sig själv, liksom varje dröm utan verklighetsförankring, och ersätts av en statsbildning som kan utveckla sig enligt principen om alla medborgares lika värde.Publicerad på www.fib.se 2006-12-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se