Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Östra Björkviken 040228

Till
Utrikesdepartementet
Attention:
Utrikesminister Laila Freivalds
Kabinettssekreterare Hans Dahlgren

Detta är naturligtvis inget privatbrev. Jag skriver också ut denna text på papper och sänder den med ordinarie post.

I Aftonbladet publicerar jag på måndag (1/3 -04) en kort text (se bilaga 1 nedan) med anledning av Utrikesdepartementets pressmeddelande 2004-02-19 (se bilaga 2 nedan) om 'Ny ambassadör för Sveriges förbindelser med Irak.'.

Det jag skriver i Aftonbladet är kort och - med tanke på betydelsen - både hovsamt och mjukt formulerat. Men frågan är allvarlig. Jag vill därför göra några ytterligare förtydliganden.

Att Utrikesdepartementet bevakar skeendet i Irak och att någon är ansvarig för detta är självklart. (Ansvarig för the Iraq Desk skulle det heta i det stora landet däröver.)

Att vederbörande befordras till ambassadör för detta finner jag dock mindre lyckat; det ger helt fel signal till omvärlden.

Att regeringen därtill meddelar att den förbereder återbemanning av den svenska ambassaden i Bagdad när 'säkerhetsläget i Irak förbättras' är dock inte bara mindre lyckat utan direkt farligt för såväl Sveriges nationella säkerhet som för tilltron till Sveriges utrikespolitik. Det ordvalet innebär att regeringen med små steg nu söker förbereda ett erkännande av den olagliga ockupation av Irak som genomförs av de villiga allierade under Förenta staternas ledning.

Ett sådant erkännande innebure ett direkt hot också mot vår egen nationella existens. Om Utrikesminister Laila Freivalds och regeringen önskar kan jag med exempel visa den fara ett sådant erkännande innebär.

Men regeringens pressmeddelande reser ytterligare allvarliga frågor. Till vilket statsöverhuvud avser regeringen att denna ambassadör skall överlämna sina kreditivbrev? Eller för att vara tydlig; till vilket i någon folkrättslig mening legitimt statsöverhuvud.

Att Förenta staterna och dess 'villiga' allierade utövar påtryckning på Sverige och att mäktiga svenska kapitalintressen stödjer denna påtryckning (nu så som de gjorde 1940 - 1943 när det gällde att få regeringen följsammare mot Tyska riket) i avsikt att söka få Sverige att i praktiken erkänna ockupationen och den/de lydregring/ar som tillsätts under vidaregående ockupation kan visserligen förklara regeringens handlande men utgör inte godtagbara skäl.

Sveriges regering är alltid följsam gentemot stormaktspåtryckning. Det är också med hänsyn till rikets geopolitiska situation oundvikligt. Man kan även säga att detta nu i hundrasjuttio år varit formulerad svensk utrikesdoktrin. Men frågan är hur denna följsamhet utformas.

Att Sverige med hänsyn till såväl det militära läget som vårt behov av kol och andra varor tvangs göra eftergifter mot Tyskland under det kriget var vi alla överens om. Jag kände ingen - vare sig kommunist eller annan antifascist - som menade att Sverige skulle uppträda som ståndaktig tennsoldat och låta smälta ned sig. Men vi menade att regeringen gick längre än som var nödvändigt. Den min offentliga kritik mot Christian Günther (och andra) som fick Per Albin att kräva av Gunnar Myrdal att han tystade mig står jag dock kvar vid då den visade sig korrekt. Nu är belagt att Christian Günther gick längre i följsamhet än nödvändigt. Han gick så långt i vissa fall att eftergifterna blev ett hot mot vår säkerhet.

Men vad jag vet kom Christian Günther inte på tanken att tillsätta en ambassadör i Warszawa som skulle tillträda såfort säkerheten i Generalguvernementet det tillät.

I bästa fall har regeringen blandat samman situationen i Frankrike 1940 - 1944 med situationen i Irak i dag. Det var den gången formellt korrekt att envoyé Hennings fortsatte att representera Sverige i Vichy som tidigare i Paris. Det trots att Frankrike ockuperades av tyska trupper. Ty marskalk Pétains regering var legitim och ockupationstrupperna befann sig på franskt territorium i enlighet med ett giltigt fördrag - vapenstilleståndet.

Att jag och de jag då umgicks med fann det väpnade motståndet från sinsemellan olika grupper mot denna legitima regering och mot de på fransk mark fördragsenligt närvarande tyska styrkorna riktigt och korrekt och i mån av möjligheter med råd och dåd bistod detta motstånd var något som den dåvarande regeringens säkerhetsorgan visserligen kände till men mot slutet av kriget helt undvek att ingripa mot. Vilket var klokt av regeringen Per Albin.

Regeringen - och i detta fall det ansvariga statsrådet Laila Freivalds - har med sitt nuvarande beslut att utse departementsrådet Karin Roxman till ambassadör med särskilt ansvar för Sveriges förbindelser med Irak och återbemanna ambassaden i Bagdad när 'säkerhetsläget i Irak förbättras' inte bara gjort ett mycket allvarligt avsteg från det protokollskorrekta och riskerat tilltron till svensk utrikespolitik utan även öppnat för Förenta staterna att ställa nya krav.

Så till exempel att den nuvarande regeringen skall göra det som regeringen Per Albin den gången inte gjorde - trots Tyska rikets påtryckning och bl.a. följsamma försök från dåvarande högerledare, militärledning och vissa polismyndigheter samt justitieminister Westman och utrikesminister Günther - att kriminalisera det aktiva arbetet att med råd och dåd bistå motståndsrörelserna - i nuvarande fall att med råd och dåd stödja olika gruppers legitima väpnade motstånd mot en icke legitim regim upprättad under en folkrättsstridig ockupation.

Regeringen har slagit in på en mycket farlig väg. Och även om regeringen inte aktivt önskat ge Förenta staternas regering en signal om följsamhet utan närmast handlat av oskicklighet kan det få allvarliga konsekvenser.

Utrikesdepartementet bör i sina arkiv kunna läsa om de samtal Gustaf V hade med företrädare för det Tyska riket och Österrike-Ungern inför krigsutbrottet 1914. De drog av vad Gustaf V då sade slutsatsen att Sverige skulle vara villig allierad. Detta bidrog till att utlösa kriget. Gustav V - som den Bernadotte han var - hade dock egentligen uttryckt sig försiktigare. Vilket också visade sig när Sverige efter slaget vid Marne drog sig för den modiga uppslutningen på Tysklands sida och nöjde sig med att - som 1940 till c. 1943 - vara neutral på gränsen till icke-krigförande. Men liksom det varit bättre för oss alla i Europa om Gustav V uttryckt sig lite tydligare 1914 vore det bättre för oss om den svenska regeringen nu inte slirade så som i detta beslut.

Jan Myrdal

_____________________________________
Bilaga 1

Protokollets mysterier.

I tidningen står det att Sverige utsett en ambassadör till Bagdad. Det förvånar mig. Någon regering finns inte. Skulle Sverige i tysthet ha accepterat ockupationsmakten som laglig myndighet?
Jag ringer Utrikesdepartementet på torsdag och frågar hur och hos vem vederbörande ackrediteras. Skickas från den ene till den andra. Ingen vet. Vederbörande själv är den enda som kan svara. Hon är upptagen. Jag ber att hon skriver eller ringer mig. Något mail får jag inte men på fredagen sägs mig att hon skall ha ringt och återkommer till arbetet på onsdag. Fortfarande kan man inte på Utrikesdepartementet svara på frågan om vilken myndighet som tar emot denna svenska ambassadör i Bagdad och hur hon på flygplatsen i Bagdad skall förklara sin ankomst till immigrationskontrollen.

Jan Myrdal

__________________________________
Bilaga 2

Ny ambassadör för Sveriges förbindelser med Irak

Regeringen har i dag utsett departementsrådet Karin Roxman till ambassadör med särskilt ansvar för Sveriges förbindelser med Irak.

Förberedelser pågår för att återbemanna den svenska ambassaden i Bagdad. I avvaktan på att så kan ske kommer Karin Roxman tills vidare att ha sin bas i Stockholm. När en återbemanning kan ske beror ytterst på hur säkerhetsläget i Irak förbättras.

Karin Roxman är för närvarande biträdande enhetschef på Mellanöstern- och Nordafrikaenheten. Hon har tidigare varit generalkonsul i Jerusalem samt tjänstgjort vid EU:s ministerråd. Roxman har också varit stationerad i Mocambique, Lesotho och Belgien.Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se