Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

'Sluta strunta i EU!' uppmanar riksdagspartiernas EU2004-kommitt i en reklamliknande s kallad 'upplysningskampanj'.

Varfr? Jo, nu gller fr verhet och alla karrirsugna politiker frn hger till (vad som kallar sig) 'vnster' att f valen till EU-parlamentet 13 juni att pminna om ett demokratiskt riksdagsval.


Del 1
Vljarna har genomskdat denna cirkus frr. I valet till EU-parlamentet 1999 ndde valdeltagandet bara upp till 33,8 procent. verheten vill bryta trenden och drfr rullar miljonerna. Med elva miljoner i s kallad 'demokratisatsning' och tjugo miljoner extra till riksdagspartierna ska vljarna lockas att med sina rster legitimera EU-parlamentet.

Fr det r precis vad det handlar om. Varje rst, oavsett vem du rstar p, tar EU-parlamentet som en intkt fr att det fretrder oss. Ett ofrndrat lgt eller minskande valdeltagande r dremot ett svidande nederlag fr hela EU-systemet.

Sjlva ordet EU-parlament r en bluff som ska fra tankarna till det brittiska underhuset, frebilden fr modern representativ demokrati. Enligt Norstedts svenska ordbok r 'parlament = hgsta beslutande organ, som ska representera hela folket och tnks uttrycka folkets vilja'. Det stmmer inte alls med EU-parlamentets roll.

I dagslget r EU:s institutioner inte i ngot avseende demokratiska. Beslutsmakt, som tidigare tillkommit folkvalda, har lagts i en EU-byrkratis hnder, vilket statsrttsligt innebr ett kliv bakt till tiden fre det demokratiska genombrottet.

Redan i Parisfrdraget 1951 finns EU:s odemokratiska grundid representerad. Medlemslndernas politik betrffande kol- och stlindustrin lyftes bort frn politiker med ansvar infr vljare till en nyinrttad 'hg myndighet' med verstatliga befogenheter. Allt idealiserande prat om 'fredsprojekt' till trots r det denna formel fr avveckling av representativ demokrati till frmn fr verstatligt mbetsmannastyre som r det vsentliga med EU-projektet.

andra sidan: Om det direktvalda EU-parlamentets makt kar frvandlas de nationella parlamenten i motsvarande grad till maktlsa sockenstmmor och stormakternas dominans i EU kar ytterligare.

EU kan nmligen inte reformeras till en representativ demokrati dr folken i allmnna och direkta val efter en gemensam offentlig debatt kan utse eller avstta de styrande. I ett Europa med skilda sprk, kulturer och medier fungerar inte den allmnna debatt som ska freg ett demokratiskt val. Drfr r EU konstitutionellt ofrenligt med demokrati ven om EU-parlamentet frsgs med kad lagstiftningsmakt. Folkvldet frutstter nationalstaten.

Att EU drivits fram som odemokratiskt verhetsprojekt har medfrt att det inte ens i unionens krnlnder Tyskland och Frankrike finns ngot starkt folkligt std fr integrationen. Det har visat sig i valen trots att etablissemangen gtt ihop och utnyttjat sina stora resurser och sitt, nra nog, monopol p massmedier.

Bristen p folkligt std r det svraste hindret fr fortsatt integration. Just drfr har EU-parlamentet blivit s viktigt. Makteliten satsar drfr allt p att hja valdeltagandet i EU-parlamentsvalen. Genom att alla inrttar sig i denna EU-institution, svl anhngare som motstndare, legitimeras EU. Det ger ett sken av folkligt std.

Pongen r att svenska folket ska iklda sig unionsmedborgarskapet. I frdragstexten artikel 191 str: 'Politiska partier p europeisk niv r viktiga som en integrationsfaktor inom unionen. De bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande' Var och en som deltar i valen manifesterar unionsmedborgarskapet framfr sitt nationella medborgarskap, vilket underlttar fr de styrande i EU att sudda ut resterna av nationell suvernitet.

EU-motstndarna ska inte av karrirsugna politiker lockas att legitimera den odemokratiska unionen. Den politiska klassen kommer att i en flod av propaganda ska frm oss att delta i valen till ett skenparlament. De kommer exempelvis att beropa den folkligt demokratiska moralen 'att inte ligga p sofflocket'. Men i detta bluffval r sofflocket hedervrt. Fr i en demokrati kan folket stlla lagstiftarna till ansvar. Men det gr inte och kommer aldrig att g i EU.

Europaparlamentet r en fasad och EU r odemokratiskt. Lt oss drfr visa herrarna att vi inte r ngon valboskap fr vilken valhandlingen r ett ritualiserat beteende utan mening.

Vi ska istllet, drfr att vi vill folkstyre, uppmana till bojkott av valen till EU-parlamentet. Vi ska arbeta fr att den nationella suverniteten och den representativa demokratin terupprttas. - Sverige ut ur EU!

Del 2
Behovet av den nysprkliga omdefinition av demokratibegreppet som jag gav ett par exempel p i frsta delen av denna artikel (Sydstran 04-02-28) frklaras utifrn frndringar i den politiska verkligheten, srskilt EU-anslutningen.

Efter andra vrldskriget frdes en debatt kring vad som knnetecknar den typ av liberal demokrati som prglade Sverige och liknande lnder. Alf Ross skrev i standardverket 'Varfr demokrati?'1946: 'Demokratin r till sin krna en statsform, det vill sga en form fr statens organisation, en politisk metod.'

I debatten nddes enighet kring vissa statsrttsliga kriterier fr denna formella demokrati. Enligt dessa kriterier frutstter representativ parlamentarisk demokrati att folket efter en fri debatt i ett gemensamt offentligt rum genom direkta, allmnna och hemliga val kan stlla de styrande/lagstiftande till ansvar.

EU uppfyller inte kravet p samlat ansvarsutkrvande: Kommissionen utnmns av regeringarna. Dess ledamter behver inte vara folkvalda, arbetar under sekretess och kan inte stllas till ansvar. Domstolen r helt sjlvstndig, men har politisk makt i sin lagtolkande roll. Ministerrdet, som r lagstiftande, har en beslutsordning som r en diplomatisk process under sekretess. ECB styrs av oavsttliga bankdirektrer otkomliga fr demokratiskt kontroll och styrning. Parlamentet saknar lagstiftningsmakt.

Det hvdas frn federalister att EU:s, vad de med orwellskt nysprk kallar 'demokratiska underskott', kan frminskas genom att Europaparlamentet ges mer makt. Detta fresls ocks i det bordlagda frslaget till konstitution fr EU. Men mer makt till det direktvalda parlamentet minskar i motsvarande grad de nationella parlamentens maktutvning, det vill sga den resterande nationalstatliga demokratin.

Och i ett Europa med skilda sprk, kulturer och medier fungerar inte den allmnna debatt som, fr att ett ansvarsutkrvande ska kunna f genomslag, frutstts ga rum innan parlamentsvalen. Det innebr att mer makt t det direktvalda EU-parlamentet i realiteten kar stormaktsdominansen, det nationella frtrycket, inom EU.

Av ovannmnda resonemang framgr att inget ansvarsutkrvande r mjligt inom dagens EU och att EU inte kan reformeras s att ett ansvarsutkrvande kan ske. Folkstyret, ocks i denna liberala, formellt demokratiska tappning, frutstter nationalstaten.

Ett sreget drag i EU:s rttsordning r att kapitalismen r inskriven i grundlagen. I Romfrdragets artikel 3a, mom. 1, stadgas 'principen om en ppen marknadsekonomi med fri konkurrens'.

Jan Myrdal sammanfattade frgan i Aftonbladet 9 november 1994: 'Men denna Europaunion stnger inte bara vgen till en demokrati bortom kapitalismen. Dess struktur innebr en tergng till det bankirernas och storbourgeoisins styrsystem som fregick de stora folkligt demokratiska segrarna frn 1800-tal till ren efter andra vrldskriget. Samtidigt som Sveriges statliga suvernitet inskrnks frlorar det svenska folket den kontroll ver staten det tillkmpat sig under de borgerligt demokratiska omvandlingarna och stlls ter under den okontrollerade byrkratiska verhetsstaten.'

De EU-kritiker som nu lter sig nomineras till valet till EU:s ltsasparlament bidrar inte till uppgiften att klargra unionsuppbyggets odemokratiska karaktr. De sprider illusioner om att EU kan reformeras till en demokrati. De talar med kluvna tungor.

Samma Miljparti som sger nej till en EU-stat p hemmaplan r organiserade i European Green Party, vilket i den gemensamma valplattformen fr EU-parlamentsvalen betecknar det bordlagda konstitutionsfrslaget som ett 'historiskt dokument i rtt riktning'. Samma Vnsterparti som i sitt nyligen antagna partiprogram korrekt skriver att 'det r en illusion att tro att EU i avgrande delar kan reformeras inifrn tills den omvandlas till ett demokratiskt samarbete' presenterar i sitt valmanifest fina lften om att gra EU mer demokratiskt.

Frklaringen till detta agerande r de hgrande prestigefyllda platserna i ltsasparlamentet i Strasbourg. Prestigefyllda fr vem frresten? Vanligt folk tycker illa om denna odemokratiska EU-institution med dess system av egenbeviljade privilegier. Men hur ltt vger inte solidariteten med folket jmfrt med utsikten att f agera 'radikal opposition' inom EU-nomenklaturan? Och hur vl behvs inte 'vnsteralibin' nr den EU-dikterade hgerpolitiken ska genomdrivas.

Inledningen p mitt anfrande vid seminariet 'Sista spiken i folkstyrets kista - Om EU:s nya frfattning' publicerades idag (040228) i Sydstran.

Demokrati, liksom frihet, vetenskap och framtskridande, r ord som vi alla r s bekanta med att vi sllan bryr oss om att frga vad vi menar med dem.

Demokrati betyder folkstyre, av grekiskan demos, folk och kratein, hrska.

Aristoteles skrev i sin 'Politika': 'Nrhelst mnniskor regerar p grund av rikedom freligger...en oligarki; dr de fattiga regerar rder demokrati. ... i verkligheten r de rika f och de fattiga mnga.'

Demokrat var under frsta hlften av 1900-talet fortfarande ofta ett skllsord i konservativa kretsar. Hgerledare kunde p 1930-talet och under krigsren p 40-talet offentligt tala nedsttande om demokratin. Men efter folkens seger ver nazismen och fascismen i andra vrldskriget blev demokratin ett ord som alla slt upp kring.

Under de senast 10-15 ren, samtidigt med att folkstyret i verkligheten alltmer beskurits, har verheten frvandlat begreppet till ett honnrsord, som anvnds i alla mjliga och omjliga sammanhang. Inte minst anvndbart har det blivit som ett stt att stigmatisera motstndaren: Genom att frklara motstndaren som 'demokratiskt tvivelaktig' kan man undvika en problematisk debatt.

Vad vi kan iaktta r en smygande omdefiniering av demokratibegreppet. Luddiga formuleringar om samarbete, tolerans, kompromiss och frhandling fr erstta det handfasta kravet p att kunna rsta bort regeringen. Den ursprungliga betydelsen folkmakt frvandlas nrmast till ett fult ord.

Ordet 'demokrati' blir kvar, men fyllt med ett tankeinnehll, som inget har att gra med folkligt inflytande. Ett honnrsord, ungefr som 'civiliserad'.

Widar Andersson skrev i Dalademokraten den 22 september 1998:

'Demokrati r inte makt t folket.' Folket r fr Andersson 'ett av kommunismen snderexploaterat uttryck.' Demokratin r 'ngot mycket strre'. Och i sann konservativ och nyliberal anda talar socialdemokraten Widar Andersson om individen. Enligt honom r demokratin ngot som 'bor i varje mnniskas sjl och hjrta.' Och s pudelns krna: Det r 'inte de gamla maktsystemen som ska rddas... Framfrallt behver demokratin frigras frn staten.'

Andersson vill allts frvandla demokrati frn en politisk term till en psykologisk! Fantastiskt!

Ett bra stt att komma t tankeinnehllet i anvndningen av begreppet demokrati r att erstta ordet med folkstyre. Harry Schein gjorde detta famsa uttalande vid tiden fr EU-valet 1994: 'Jag menar att det kan vara mer demokratiskt att lmna ver den politiska makten till en byrkrat i Bryssel. Han behver inte fnaska fr vljarna. Jag tycker helt enkelt inte att folk r mogna att fatta beslut i vissa frgor.'

Stt in ordet 'folkstyre' i stllet fr demokrati och det blir: 'Jag menar att det kan vara mer folkstyre att lmna ver den politiska makten till en byrkrat i Bryssel. Han behver inte fnaska fr vljarna. Jag tycker helt enkelt inte att folk r mogna att fatta beslut i vissa frgor.'

D framgr: Fr det frsta att Schein med demokrati inte alls menade folkstyre utan bara ngot han tycker r bra, ett honnrsord. Fr det andra framgr ocks att det r just folkstyre, demokrati, som Schein inte tycker r bra!!

Ulf Bjern r debattr, fibbare och bosatt Karlskrona.


Publicerad p www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se