Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Fred på jorden
Margareta Zetterström svarar här på Christian Braws  artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2007-12-12 efter att ha blivit refucerad i SvD och i flera andra tidningar.
Länge var Sverige ett positivt undantag i en värld av krig och konflikter, ett neutralt och alliansfritt land som på den internationella arenan förde fredens, nedrustningens och folkrättens talan och vars eget militära försvar var till för att avskräcka presumtiva fiender och värna vårt territorium. Naturligtvis fanns där även kompromisser och avsteg som fläckade den vackra bilden. Men denna vår ”alliansfrihet syftande till neutralitet i krig” skänkte oss ändå, trots skönhetsfläckar, en nära tvåhundra år lång period av fred och säkerhet — och dessutom trovärdighet som förespråkare av humanitet och folkrätt.
    Idag är den tiden ett minne blott. Utan att någon riktigt kan säga hur det gick till har Sverige bytt utrikes- och säkerhetspolitisk kurs. Idag är neutraliteten kastad över bord och värnpliktsförsvaret i praktiken avskaffat till förmån för en professionell yrkesarmé. Idag strider redan svenska soldater i Afghanistan under Natobefäl samtidigt som Nordic Battle Group gör sig beredd att rycka ut i andra västliga kolonialkrig. Idag har Sverige ingen egen utrikespolitik utan följer bara signalerna från Bryssel och Vita huset. Det lär heller inte dröja länge innan vi formellt är med i Nato, trots att en bred majoritet av svenskar motsätter sig detta.
    Och det allra mest skrämmande är att det inte förekommer någon seriös debatt i dessa frågor. Det enda som hörs är ropen på svenskt Natomedlemskap och de kusligt klingande maningarna om att svenska folket måste förberedas mentalt på att allt fler av dess söner och döttrar kommer att stympas och dödas i olika militära utlandsoperationer.
    I SvD 2007-12-12 skrev Christian Braw ett inlägg av det senare slaget, ett inlägg som ärligt beskrev krigets fasor och förödande effekter på människors kroppar och själar men ändå försvarade denna Sveriges nya linje. Alltså i grunden ett accepterande av krig som konfliktlösningsmetod, vilket är desto mer anmärkningsvärt som Braw själv är präst och borde ha tagit till sig kristendomens kärleks- och fredsbudskap. För att få denna olösliga ekvation att gå ihop tvingas Braw trolla med orden och drapera verkligheten i eufemismer. Man brukar tala om ”språkets makt över tanken” och här besannas verkligen detta talesätt. Braw beskriver helt okritiskt Nordic Battle Group som ”fredsbevarare” och ”fredsframtvingare”, en styrka som skall strida för ”en god sak”, och utgår från att läsarens kritiska sinne därigenom skall tystna. För ”fred” är ju trots allt fortfarande ett positivt laddat ord, eller hur? Och ”en god sak” kan väl aldrig vara ond?
    Låt oss då ta exemplet Afghanistan! Där brukar nyhetsmedierna nöja sig med att tala om de svenska soldaternas arbete för ”freden” i landet, alltså ett arbete i ”den goda sakens” tjänst. Nästan aldrig presenteras den historiska bakgrund som skulle möjliggöra för läsarna eller tittarna att förstå sammanhangen, alltså den historiska, sociala och kulturella kontext som gör att afghanerna ser även de svenska soldaterna som en del av USA:s krig mot landet, alltså en del av en utländsk ockupationsarmé. 
    När den brittiske journalisten Robert Fisk reste till Afghanistan strax efter Sovjets invasion julen 1979 mötte han ett folk med hög nationell självmedvetenhet och långt historiskt minne. Striderna mot det brittiska imperiet vid 1800-talets mitt omnämndes som om de hade ägt rum igår, och gång på gång påmindes Fisk om att det afghanska folket aldrig låtit utländska inkräktare bita sig kvar i deras land.
    Jag tror att Christian Braw och andra som vill att Sverige skall delta i olika imperialistiska krig har mycket att lära av Robert Fisks bok Det stora kriget för mänskligheten . Den ger just det historiska perspektiv som helt saknas i den svenska nyhetsrapporteringen. I fallet Afghanistan handlar det om att se kontinuiteten i befolkningens försvar av landets suveränitet. Nationell frihet, kort sagt, frihet från utländska herrar och utländsk ockupation. Oavsett om inkräktarna har varit britter, ryssar eller amerikaner har afghanerna tagit till vapen för att försvara sitt land. Det är denna historiska pusselbit som alltid saknas när man i Sverige diskuterar de svenska Isaf-soldaterna i Afghanistan och som får krigsivrarnas tal om ”fred” att klinga allt ihåligare.
    Så här i juletid skulle jag vilja påminna pastor Braw om att kärnan i änglarnas budskap till herdarna faktiskt inte var mera krig utan ”fred på jorden”, ett glädjens budskap som redan förebådats av profeten Jesaja då han siade om det nyfödda barnet, ”fredsfursten”, och om den dag då stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod skall brännas och förtäras av eld och fredens välsignelser bli utan gräns.
 
Margareta Zetterström


Publicerad på www.fib.se 2007-12-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se