Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Kim Salomon badade aldrig i Verkeån

Av KJELL MARTINSSON

Prof. Kim Salomon skriver den 12 januari 2007 i Svenska Dagbladet om det han uppfattar som "det obegripliga knäfallet för Mao och Lenin". Det som gör artikeln läsbar är inte de senaste årens sifferexercis när Marx teorier kommer på tal. För egentligen handlar Salomons artikel om Karl Marx (1818-1883). Lenin och Mao såg ju Marx och Friedrich Engels som föregångare och läromästare. Marx verkade i sin tid som opinionsbildare, teoretiker och tvingades som tysk i landsflykt till England, där han dog ett antal år efter det första socialistiska embryot: Pariskommunen 1871. I en till synes aldrig sinande ström av böcker, pamfletter och artiklar dödförklaras fortfarande Marx. Ganska många personer får sin försörjning genom denna verksamhet.
    Vännen Engels sammanfattar Marx liv i Franz Mehrings kända marxbiografi (sid. 753): "Och därför var Marx sin tids mest hatade och mest smädade man. Regeringar, absolutistiska såväl som republikanska, utvisade honom. Borgare, både konservativa extremt demokratiska, tävlade i att överhopa honom med kränkande lögner. Allt detta sköt han åt sidan som spindelväv, aktade inte därpå, svarade bara när yttersta tvång förelåg. Och han dog ärad, älskad, sörjd av miljoner revolutionära medarbetare, som bor spridda över hela Europa och Amerika alltifrån de sibiriska gruvorna till Kalifornien, och jag kan djärvt påstå: han hade många motståndare med knappast någon personlig fiende. Hans namn kommer att fortleva genom århundraden, så också hans verk."
    Marx vetenskapliga metod har använts av flera akademiska kollegor till Salomon. Låt mej nämna några exempel: filosofen Herbert Marcuse från University of California, USA-ekonomen Paul M Sweezy och en kanske ännu mer bortglömd amerikansk forskare filosofen John M Somerville, som gjorde arbeten utifrån Marx och Engels samhällsvetenskapliga metod. Han introducerades i Sverige av historikern Bo Gustafsson i början av det förhatliga sjuttiotalet. Alla dessa vetenskapsmän är väl värda att läsa än idag.
    Vilken värld lever då vår professor Salomon i? Ja, det är inte lätt att veta. Som alla människor har han psykologiska förträngningsmekanismer. Han ser det han vill se. Han lyssnar på dem som tränger igenom i mediebruset. Den senaste som nått fram till den akademiska pulpeten i Lund är en Paul Hollander i sin The End of Commitment: Intellectuals, Revolutionaries and Political Morality . Jag har inte läst denna skrift, men något nytt verkar inte komma ut genom Salomons recenserande penna, om vi utgår från hans artikel om Mao och Lenin.
    Om vi ställer upp tesen "Kapitalism är krig", så håller sannolikt inte prof. Salomon med oss. Men hur många gånger den senaste tiden har vi inte översköljts med artiklar om att krigens antal har minskat i världen? Likafullt pågår de! Irakkriget är ett som vi inte kan undgå att notera. Trettiotalet flyktingar lär nå Sverige varje dag om vi får tro en uppgift i Sveriges Radio härförleden. I Afghanistan pågår också en folkrättsligt olaglig ockupation där de nationella krafterna formerar motstånd. I och kring Israel sker ständigt - under flera decennier - massakrer på oskyldiga människor. Inbördeskriget i Nepal har av allt att döma lyckats nå en positiv lösning. På indiska halvön tävlar de folkliga krafterna om att styra samhällsutvecklingen. I Sydamerika - inte minst Venezuela - pågår en samhällsprocess, där folkens befrielse står på dagordningen. I sammanhanget undrar man varför inte USA:s anfallskrig mot Vietnam 1962-1975 nämns i Salomons artikel!
    Den i Sverige boende tyske journalisten Einar Schlereth besökte för snart ett år sedan Venezuela och gjorde bl.a. följande iakttagelse: "Ett stort uppsving som alltid brukar följa revolutioner är kulturens utveckling. Bredvid de 10 megaprojekt som genomförs av centralregeringen - t.ex. att minutiöst återställa en gammalt residens som samtidigt kräver utgrävningar och experter i gammal byggteknik, experter för restaurering av mur- och takmålningar etc. - har i varje delstat, i alla städer och byar alla offentliga byggnader, kyrkor, teatrar, arenor, restaurerats och renoverats. Några av dessa projekt pågår fortfarande som vid den gamla Plaza de Toros i Caracas, en vacker byggnad som låg i ruiner eller byggprojekt i historiska centrum av större städer med en grundlig restauration av historiskt värdefulla hus. Runt byggställningar har man satt upp gigantiska foton med byggnadens historia och modellen av vad man tänker göra. Allt detta är redan en stor kulturell gärning." Ur Einar Schlereths reseberättelse - Glimtar från Venezuela - finns sökbar på nätet.
    I land efter land - inte bara i Sydamerika - lär sig analfabeter att läsa, sociala program skapas för att ge arbetare en värdig samhällsmiljö att leva i. Men på kontinenten Afrika invaderade nyligen USA-stödda Etiopien sitt grannland Somalia. Inbördeskrig som en följd av koloniala härjningar och sociala orättvisor i dess spår har från och till pågått i ett otal decennier. AIDS-katastrofen reducerar befolkningen drastiskt i vissa länder och medför stora kostnader för de enskilda staterna. Men även i Afrika finns möjligheter och ljuspunkter, vilka ger hopp för framtiden. 
    I Folkrepubliken Kina har många svenska kapitalister och politiker funnit nya vänner. Det kinesiska kommunistpartiet sägs vara ledare för en totalitär stat, men frågan är om det inte är "business as usual" som gäller? Ledande kommunalmän från t. ex. Göteborg har besökt Kina hundratals gånger tillsammans, men var för sig också! Lars-Åke Skager är ett exempel. Göran Johansson ett annat.
    Idag kan man flyga till Peking och Shanghai för några tusenlappar. Svenska shoppingturister åker kors och tvärs i landet på nya, fina vägar. Idag ser vissa bedömare Kinas framflyttande av positionerna i världen som imperialism. Fast några sjuhundra militärbaser runt om i världen har man inte. Fem hangarfartyg som patrullerar världshaven finns heller inte i flottan.
    En rymdindustri finns, det är sant. Svåra motsättningar rapporteras ibland i västmedia. Men vem på dagens parnass minns inte sin ungdoms faiblesse för Kungsträdgårdskravallerna? Eller Kungstorgsockupationen i Göteborg? Låt oss hoppas att kineserna lyckas lösa sina motsättningar i fred och samförstånd! När Nato bombade Belgrad 1999 och dödade två kinesiska statstjänstemän på Kinas ambassad fick president Bill Clinton, enligt media, sitta i två timmar i sträck i telefon och förklara sig för Kinas statschef. Det är inte lätt att vara politiker…
    Det är dock idag inte troligt att Willy Brandts tes om "den gula faran" sprids på samma sätt som under kalla krigets dagar. Den var alltför mycket ett resultat av kalla krigets kommunisthets.

Alla mänskliga varelser som försökt skapa världsomfattande imperier har lidit nederlag. Djingis-Chan. Titta på Alexander den store. Eller ta Napoleon. Adolf Hitler. Listan kunde göras längre. Dessa män har det gemensamt att de misslyckades med sina syften att skapa riken som skulle slå världen med häpnad.
    Vi kan ha olika uppfattningar om vad som drev dessa herrar. Antagligen skulle många av oss komma fram till att de hade maktambitioner. Historiker från skilda ideologiska läger har gjort olika beskrivningar och angett flera orsaker till vad som skett. Vad man dock varit överens om är att otroligt många har dödats. Och dessutom i onödan.
    Efter första världskriget skapades 1919 Nationernas förbund (NF) i fast förvissning om att en sådan dårskap som krig absolut inte får upprepas. NF skulle förhindra nya storkrig, där dessutom antalet civila offer hela tiden haft en tendens att öka. Idégivaren till Nationernas förbund var USA:s dåvarande president Woodrow Wilson. Men han fick aldrig med sig USA i förbundet. 1933 gick Tyskland och Japan ur NF. 1937 var det Italiens tur. 1934 hade Sovjet gått med. Vilka signaler gav det till omvärlden om vilka som var för krig? Tyvärr havererade NF - gemenligen kallat imperialisternas international eller t o m Kanonernas förbund - och avvecklades 1946.
    Mänskligheten gick in i Andra världskriget - ytterligare ett misslyckande. Parollen efter Första världskriget "Aldrig mera krig" blev åter aktuell. Förenta Nationernas stadga trädde i kraft 24 oktober 1945. Syftet är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja vänskapliga förbindelser, lösa mellanfolkliga problem m.m. Och medlemmar kan alla fredsälskande stater bli - under förutsättning att de åtar sig de förpliktelser som stadgan ställer. 

Idag finns bara en supermakt; USA. Det innebär att de andra länderna med stormaktsambitioner - ibland samlade i den s.k. G8-gruppen (Canada, Frankrike, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien och Tyskland) i viss mening måste underordna sig USA. Är det bra för världen? Bärgar det för fred och säkerhet?
    Är USA:s ledande politiker George W Bush och hans "militär-industriella komplex" väsensskild från de ledare ovan - Djingis-Chan m.fl. - som strävade efter världsherravälde?
    När det gäller de praktiska tillämpningarna av socialistisk teori hittills måste man hålla minst en sak i huvudet. Allt socialistiskt samhällsbygge har skett under mycket stark press från kapitalistiska länder och därför imperialistiska påtryckningar. De östeuropeiska staterna efter andra världskriget befriades från nazismen av Sovjetunionen och fick socialismen på köpet "uppifrån". Det ursäktar inte misslyckanden, men det gör dem förståeliga!
    Den unga Sovjetstaten invaderades efter revolutionen av ett otal arméer, men man lyckades under stora umbäranden försvara sig. På svenska militärhögskolan har man tagit ett drastiskt steg man undviker ordet "imperialism". Man stödjer "världspolisen" USA.
    Men fortfarande skapar kapitalismen imperialism, vilket är vår tids största gissel. Kapitalism är krig!

När det gäller rubriken på denna artikel "Kim Salomon badade aldrig i Verkeån", så är det en chansning. Det kan hända att hr Salomon faktiskt badat i nämnda å. Det är däremot inte att rekommendera. Vattnet som rinner ut i Österlen vid Haväng om sommaren når sällan över behaglig badtemperatur. Vad det beror på? Jo, solen kommer aldrig riktigt åt vattnet som rinner under träden och buskarna, vilka trivs alldeles förträffligt runt den lilla ån. Och som alla vet; solen är viktig för värme och ger dessutom oss människor vitaminer. Tyvärr verkar det som om alltför få strålar når in i professor Salomons studiekammare, där finns ingen riktigt god värme och inget hopp för världens folk.

Texten refucerad av SvD.

Kjell Martinsson är ordf. i FiB/K Göteborg.Publicerad på www.fib.se 2007-01-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se