Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Jugoslavienkrigen är inte slut

FN:s höge kommissionär Miroslav Lajcak vill ändra vallagarna i Bosnien och "ta bort vetorätten för de olika folkslagen". Det är ett angrepp mot grunden för Daytonöverenskommelsen 1995. Det han kallar vetorätt är koncensusprincipen, som innebär att inga viktiga beslut ska strida mot någon av de tre nationernas (eller folkgruppernas) intressen. Denna princip är särskilt viktig för serberna i Bosnien därför att de reaktionära ledarna för bosnienmuslimerna och kroaterna under kriget efter påtryckningar från USA formerade en gemensam front under USA:s ledning mot serberna och Serbien. Utan denna grundläggande princip för Bosniens sammanhållning är det naturligt att bosnienserberna söker trygghet på annat sätt. 
    Miroslav Lajcaks angrepp mot Daytonöverenskommelsen kommer samtidigt som Kosovofrågan står inför en slags avgörande, som kommer att riva upp nya sår. Imperialismen fortsätter att så sin draksådd bland de sydslaviska folken. Kriget mot Serbien och serberna är inte slut.
    Tidskriften Monthly Review ägnar hela sitt oktobernummer åt en utförlig artikel av Edward S. Herman och David Peterson om sönderbrytandet av Jugoslavien — den in-humanitära interventionen och de västliga liberalernas och vänsterns moraliska kollaps. Diana Johnstone har belyst samma ämne i boken Dårarnas korståg — Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser . Både Johnstone och Herman/Peterson sätter in konflikterna i Bosnien-Hercegovina i ett vidare perspektiv och tillbakavisar övertygande den ensidiga och propagandistiska historieskrivning som helt dominerar rapporteringen i västliga medier.
    Artikeln i Monthly Review påvisar hur sedan 1991 Jugoslavien och dess efterträdarstater utnyttjades för krassa och klassiskt realpolitiska syften som att (1) bevara militäralliansen Nato trots upplösningen av Sovjetblocket, det angivna skälet för dess existens; (2) kullkasta FN-stadgans historiska princip om icke-inblandning och respekt för alla staters suveräna jämlikhet, territoriella integritet och politiska oberoende, till förmån för de mer upplystas rätt till inblandning i "misslyckade" staters angelägenheter, och till och med rätten att gå till krig mot "skurkstater"; (3) förödmjuka EU för dess oförmåga att agera på ett avgörande sätt som hotande och militärt bestraffande makt på sin egen bakgård; och (4) att upplösa det sista ekonomiska och sociala fäste på den europeiska kontinenten som ännu inte integrerats i "Washingtons koncensus".
    Ur detta perspektiv går artikeln in på västmakternas roll i upplösandet av den jugoslaviska federationen, belyser serbernas och Miloševiæs roll (liksom Tudjmans och Izetbegoviæs ) och tillbakavisar de falska påståendena om att strävan efter ett "Storserbien" skulle vara orsak till konflikterna. Den visar hur FN utnyttjades som redskap för Natos intressen och den roll den internationella domstolen för Jugoslavien ICTY spelade (och spelar) i Natos propagandakrig. Den granskar frågorna kring massakern i Srebrenica, visar falskheten i talet om "folkmordet" i Bosnien, kommenterar skenrättegången mot Miloševiæ och belyser framväxten av al-Qaida och den islamska fundamentalismen på Balkan. Inte minst viktigt belyser artikeln de västliga medias roll som krigshetsare och Jugoslavienkrigens betydelse för de följande imperialistiska angreppskrigen i Afghanistan och Irak.
    I detta sammanhang sågas även den internationella Kosovokommissionen med Carl Tham som ordförande, som bildades på initiativ av Göran Perssons regering omedelbart efter Natos angreppskrig, och som myntade begreppet "olaglig men legitim".
    Dessa frågeställningar är viktiga för förståelsen inte bara av det som skett och nu sker i Bosnien och Kosovo, utan också för det som sker på vår egen kontinent och i hela världen efter "kalla krigets" slut.

Christer Lundgren
Styrelsemedlem i JugoslavienkommitténPublicerad på www.fib.se 2008-01-03

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se