Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Maten, imperialismen och Irefalks idealism

Cecilia Irefalk väljer som bas för sin argumentation att angripa min person.
    Detta utan att hon alls vet vem jag är, vilket också leder till att gissningarna blir ganska vilda. Ena stunden är jag Atkinslobbyist, som tjänar grova pengar på detta. I nästa stund har jag de mest avskyvärda egenskaper, ovetenskaplig, konservativ, likställd med ”slavföreträdare, kvinnofientliga präster och andra förvridna högerhjärnor”. I slutvändan gör hon mig till en religiös fanatiker med övermänniskoideal (trots att jag i verkligheten är ateist!) som hotar spädbarn, senildementa och förståndshandikappade. Det finns ingen ände på de dåligheter hon känner till om min person och vilka hon baserar sin argumentation på. En riktigt simpel debatteknik!
    Webbmaster har valt att sätta streck i debatten, oklart varför. Han väljer att ge Irefalk sista ordet, oklart varför. Jag finner debatten mycket angelägen och det hade varit trevligt med inlägg från andra, utöver Irefalk och mig själv.
Eftersom detta tycks vara det sista debattinlägg jag får göra, blir det ganska långt, för att jag någorlunda ska få med de saker jag avsett. När jag nu inte tillåts ge ytterligare svar, vore det kanske klädsamt om Irefalk avhåller sig från de personangrepp hon hittills baserat sin argumentation på.

Vem är jag?
Till att börja med väljer jag att stilla Irefalks nyfikenhet kring min person. Jag är sedan c:a 35 år tillbaka lärare i naturvetenskapliga ämnen, kemi, fysik, bilogi, matematik och även i datakunskap. Jag har nu vid 63 års ålder valt att avsluta min lärargärning och ägnar mig åt att föreläsa om kost.
    Irefalk gör stor affär av detta. Jag sägs ”pumpa folk på pengar” och jag måste medge att det finns faktiskt de som betalar för att höra mig föreläsa, min förtida pension räcker nämligen inte till för jag skulle kunna göra det gratis. Dock finner jag inte detta märkvärdigare än att Irefalk förmodligen tar betalt i sin verksamhet som frilansjournalist.
I övrigt lanserar jag nu också ett föreningskoncept, där föreningarna får pengar, om medlemmarna beställer sina omega-3-kapslar via föreningen, istället för att som nu köpa dem i affärer. Upplägget av konceptet kommer att kräva en hel del arbete, vilket jag också kommer att ta betalt för. Konceptet kanske vore något för Folket i Bild? :-D
    Jag har också skrivit en broschyr om Stenålderskost (vilken jag måste erkänna att jag också tar betalt för). Dock kan jag trösta Irefalk med att det inte ligger mycket pengar i detta. Hade syftet varit att tjäna pengar, hade jag sålt mig på den marknad som ger möjligheter att föreläsa för de stora församlingarna, sponsrade av läkemedelsföretag och institutioner. Då måste man emellertid ha ett rymligare samvete än mitt! Min verksamhet kan ses på min hemsida www.livlinan.eu.  

Jag kom in på detta för fem år sedan, när jag började att gå upp ordentligt i vikt och fann det märkvärdigt att man inte skulle kunna äta sig mätt, utan att svälla i omfång.
    Av en händelse fick jag se reklam för biologidocenten Lars Wilssons bok Välfärdens Ohälsa - kan forntidens föda bli framtidens mat? . Han har nu även givit ut Naturlig mat - naturlig hälsa . Båda rekommenderas varmt.
    Efter att ha ätit ett år efter hans koncept och utan att ha motionerat (för att visa för mig själv att det fungerade) hade jag minskat 10 kg i vikt. Det mest glädjande var dock att, alla mina värden, särskilt blodfetter och blodtryck, kraftigt förbättrats och klassades av provtagande sköterska som utmärkta. Nu har jag alltså tillämpat denna kost i ytterligare fyra år, utan att gå upp i vikt och till samma utmärkta hälsa.
    Nu är jag inte ensam om dessa erfarenheter. Jag brukar föreläsa med en eller flera av följande personer:
Annika Dahlqvist, Sveriges enda bloggande läkare med 3.000 besök/dag på sin blogg. Hon har gått ned 18 kg på denna kost och rekommenderar den till framför allt sina diabetespatienter. Har skrivit boken Doktor Dahlqvists Blogg .
Lars- Erik Litsfeldt . Han var diabetikern som drabbades av en hjärtinfarkt, gick över till denna kost och blev medicinfri. Har skrivit böckerna Fettskrämd och Ät fet mat . Hemsida: www.fettskramd.se
Sten Sture Skaldeman . Han var uträknad av läkarna, vägde 145 kg, snubblade av en händelse över detta koncept och åt sig ned till 80 kg! Har skrivit boken Ät dig ned i vikt . Hemsida: www.skaldeman.se

Så Cecilia Irefalk! Vi spelar inte hasard med folks hälsa! Vi hjälper folk bli friska!
    Jag har studerat dessa frågor i fem år. De studierna har varit mer omfattande än de jag bedrev när jag tog min fil. mag. och jag skulle vilja påstå att jag kan mer om detta än 99% av Sveriges läkarkår och dietistkår. Läkarna har i det närmaste ingen utbildning alls i kostfrågor och dietisternas kunskaper är påfallande rudimentära. De kan bara rapa upp myndigheternas påbud om tillämpning av tallriksmodellen, små portioner, fibrer och motion! När de föreläser, kommer de släpande med färdigtryckta overheadbilder från Unilever!
    Nå, då kanske Irefalks intresse för min person och verksamhet kan vara stillad? Som ett litet kuriosum kan jag ju förstås tillägga, att jag också jobbat med antiimperialistiskt arbete sedan slutet av 1960-talet och att jag naturligtvis är medlem i FiB …

Irefalk och källkritiken
Irefalk gör, liksom media i övrigt, stor affär av en ”studie”, som enligt media slog fast att det skulle vara dödligt farligt att äta enligt Atkinsdieten. Irefalk skriver undervisande, att det är viktigt att vara källkritisk. Så låt oss ta denna studie som exempel:
    Studien startade 1991 med att man intervjuade 96.000 kvinnor om deras kostvanor. Man fick in 50.000 svar. 17 år senare (efter denna enda intervju) drar man slutsatsen att det var de som åt mest protein, som hade den största dödligheten. Att 70% av de döda var rökare, ägnades ingen uppmärksamhet. Om man hade intervjuat mig för 16 år sedan om vad jag åt, skulle man idag ha dragit slutsatsen, att min viktnedgång berodde på att jag tillämpade tallriksmodellen, för det var vad jag gjorde då.
    Den person som ledde ovanstående studie, är professor Hans-Olov Adami . Studien är ett mönsterexempel på missbruk av vetenskap i ett specifikt syfte. Han har tidigare producerat motsvarande studier för kemiindustrin. Då gällde det att friskriva cancerframkallande gifter från risk. Detta är den ”vetenskap” som Irefalk baserar sina utsagor på. För övrigt kan noteras, att Atkinsdieten överhuvudtaget inte nämns i studien. Det påstods bara i media (liksom av Irefalk). Hon visar sig där ha fallit offer för just det hon beskyller mig för, när hon uppmanar mig att revidera min ”kvasivetenskapliga syn, baserad på lösryckta citat ur kvällspressen och lika oetisk som densamma (källkritik är en dygd, Nilsson!)”.
    Kolesterolhypotesen (som säger att hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av kolesterol och mättat fett och som Irefalk gör sig till tolk för) har som grund den amerikanske läkaren Ancel Keys forskning från 1953, vilken redan 1957 avslöjades som forskningsfusk. Det hindrar inte att Livsmedelsverkets företrädare fortfarande hänvisar till den, i brist på annat. Irefalk upprepar okritiskt dess påståenden, utan att ha undersökt dess validitet. Så mycket för Irefalks källkritik!
Irefalk och evolutionen
Det finns ett citat som fungerar bra som allmänt rättesnöre i djungeln av olika forskningsresultat: "Nothing in biology make sense exept in the light of evolution" (Theodosius Dobzhansky)
    Verkar det sannolikt, i evolutionens ljus; att margariner med artificiella transfetter (numera mestadels utbytta mot omestrade, likaledes artificiella fetter som vi aldrig tidigare mött i vår evolution) skulle vara nyttigare än animaliska fetter som vi konsumerat ända sedan släktet homo uppstod i Afrika för ca 2,5 miljoner år sedan?
    Verkar det sannolikt att asätaren Homo Erectus ättlingar Homo Sapiens, skulle må bäst av att inta majoriteten av sin energi från spannmål/bröd?
    Att livsmedelsverkets kostråd skulle vara hälsosamma för människor är ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv lika osannolikt som att lejon skulle må bra av en vegankost eller att den mest hälsosamma maten för kaniner skulle visa sig vara kött!
    Irefalk ger inte mycket för evolutionsteorin. Den kan övervinnas genom en moralisk upprustning: ”Min förhoppning är att människans moraliska förmåga även den ska utvecklas i proportion till hennes intelligens. Människan behöver i dag kött lika lite som hon behöver våldtäkter, mord och slavar.”
    Vi har matat våra kossor med kadavermjöl. De mår dåligt av det (de är ju gräsätare) och några insjuknade i galna kosjukan. Vi matar våra hundar (som är köttätare) med socker och stärkelse. De blir tjocka och får diabetes. Framåt hösten övergår björnar till att äta kolhydratrika bär, för att bygga upp ett ordentligt fettlager inför vintern. Bönder som vill ha sina grisar feta ger dem - kolhydrater.
    Vi människor uppmanas äta mängder av stärkelse, trots att vi egentligen är gjorda för att äta i huvudsak kött. Vi sväller upp och insjuknar i sockersjuka, hjärtinfarkter och cancer. Vi står helt handfallna och kliar oss i huvudet och undrar vad det är som är fel, medan svaret finns rakt under näsan på oss.
    Många godtar dock inte svaren, för de anser sig stå över naturen, inte vara en del av den. Så vi upprepar mantrat om kaloriintag och motion och när det inte hjälper lägger vi till medicin och kirurgi för att vi ska kunna fortsätta äta denna artfrämmande föda.
    Det är alls inte en fråga om moral som Irefalk hävdar, utan om genetik.

Vad gäller människans intelligens, kan man också där ha stora betänkligheter, om utvecklingen fortsätter. De för hjärnans och nervsystemets utveckling så viktiga fiskfetterna, omega-3, är på grund av utfiskningen av världshaven på upphällningen. De omega-3-fetter vi får från vegetabiliska källor, kan vi bara tillgodogöra oss någon enstaka procent av. Växtätare kan däremot omvandla dem till de former som vi behöver och som finns i kött och fisk. Vi får i oss dessa genom att äta växtätarna. Vi måste därför också i stor utsträckning börja odla fisk, men inte fisk som lever på rov, som t ex. lax vilka behöver ”skräpfisk” som föda, utan fisk som lever på växter, som t ex. karpfiskar. Kineserna har mycket att lära oss här.
    Dagens ungdomar äter mycket mindre fisk än sina föräldrar och generationen dessförinnan. De s.k. bokstavsbarnen (ADHD, DAMP, dyslexi o.s.v.) har alla underskott av omega-3 i hjärnan).

Irefalk och biologin
Irefalk påstår att människans matsmältning mer liknar en gräsätares än en köttätares.
    På följande länk kan man jämföra människans, hundens och fårets matspjälkningskanal.
www.second-opinions.co.uk/carn_herb_comparison.html
Läs också gärna detta:
www.second-opinions.co.uk/vegetarian.html  

Irefalk och imperialismen
När det gäller frågan om vilka ekonomiska intressen som är inblandade, tycks Irefalk vara helt blind på ena ögat. Hon ser köttindustrins framfart, men ger sitt oreserverade stöd till kolhydrat- och matoljeindustrin, med dess genmanipulering och dumpning av priser och utslagning av bönder i fattiga länder. Denna industri, som tillsammans med läkemedelsföretagen ligger bakom de nuvarande kostråden, finns inte i hennes sinnevärld, åtminstone har hon inget att säga om deras framfart.
    Människors ätande är föremål för en bitter strid, industrier och nationer emellan. Jag låter ett citat belysa detta. Åke Bruce , professor i tillämpad näringslära vid Livsmedelsverket, skriver i boken Myter om maten (2004):

"Det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationerna har vuxit fram successivt. Det går inte att peka på några enskilda studier som skulle ha spelat en särskilt stor roll. [...]
Den WHO-rapport som kom ut 2003 är i skrivande stund föremål för politiska diskussioner från en rad länder, inklusive USA. I denna debatt hävdas det att förslagen till begränsad konsumtion av socker, fett och särskilt mättade fettsyror slår ojämnt och drabbar vissa branscher och nationer orättvist." (sid. 51)

Han erkänner här, dels att Livsmedelsverket och WHO inte kan visa på vilket vetenskapligt underlag man har för sina rekommendationer och dels att det egentligen inte handlar om vår hälsa, utan om industri- och handelspolitik!
    Det tycks utan tvivel vara så att den kolhydrat- och matoljeproducerande matindustrin har ett överläge gentemot den köttproducerande, helt enkelt därför att den typen av produktion ger större vinst. En kraftigt bidragande orsak är att de har den ytterst lukrativa läkemedelindustrin på sin sida. Denna läkemedelsindustri är intresserade av att vi blir lagom sjuka och det blir vi av artfrämmande, kolhydratrik och fettsnål föda, där dessutom fetterna är konstgjorda.
    Det är min bestämda uppfattning, att strategerna inom dessa imperialistiska storföretag, ”kidnappat” veganrörelsen och veganrörelsens idéer för sina syften, ungefär som CIA kunde kidnappa delar av ”Flower Power” - rörelsen på 70-talet.
    Effekten av dessa imperialisters verksamhet i den fattiga delen av världen ges vi en talande bild av i nedanstående artikel av Mikael Nyberg, vilken visar hur indiska bönder slås ut genom att priserna dumpas och marknaderna manipuleras, så att de blir oförmögna att försörja sina familjer och i sin desperation begår självmord: www.mikaelnyberg.nu/artiklar/070415ab.html  
Dessa människor kan idag se verkningarna av matimperialismen på sin tallrik!

Om uthållig livsmedelsproduktion
Nu stöder jag naturligtvis inte heller den likaledes oetiska köttindustrin. Dess hantering av djur och natur är oftast helt vedervärdig och i det fallet instämmer jag i kritiken från t.ex. veganrörelsen.
    Jag förespråkar en lokal, ranchdriftinriktad livsmedelsproduktion, med korta transporter och human djurhållning. Djurhållningen bör utökas, dels för vår hälsas skull och dels för att livsmedelproduktionen ska bli uthållig.
    Så här skrev jag i mitt första inlägg:

”Minskning av djurhållning, till förmån för produkter längre ned i näringskedjan, t.ex. soja, som Irefalk föreslår, leder inte till en långsiktigt hållbar produktion av livsmedel.
    Naturgödseln står idag för mer än 50 % av all gödsel. Om man slutar med djurhållningen, försvinner naturgödseln och ska då ersättas av konstgödsel, som är en ändlig resurs. Utnyttjandet av konstgödsel kommer i ett slag att mer än fördubblas.
    Detta kommer efter hand som konstgödseln tryter, att leda till minskade skördar också av de produkter som Irefalk rekommenderar.
Att gå den väg som Irefalk föreslår, leder i framtiden till svält av betydligt större omfattning än idag.”

Irefalk har undvikit detta problem. Vi får se om hon gör det i sin slutkommentar.

Veganerna värnar om djuren. Det är en human ståndpunkt, som jag stöder.
    Man kan välja att lägga detta på individplanet eller artplanet. Veganerna väljer att värna om de individuella djuren, men den ståndpunkten kommer i deras tappning i konflikt med värnandet om de olika arterna. Jag vill värna om den biologiska mångfalden och då inte endast bland djur, utan också bland växter.
    Veganernas värnande om de individuella djuren leder dem till att sträva efter att vi ska minska djurhållningen och öka produktionen av ätbara grödor. Detta står i strid med värnandet av den biologiska mångfalden. Slakterierna utrotar inga arter, men dödar däremot individer. Alla individer dör till slut, men det är naturligtvis viktigt att de får ett anständigt liv. Det viktigaste är dock att arterna fortlever och här måste vi erkänna, att plogen har utrotat långt fler arter än jakten!
    De enorma monokulturer som modernt jordbruk utgörs av, utraderar under sin utbredning allt fler växtarter, men minskar också stadigt livsutrymmet för djuren och utraderar djurarter dagligen! 
    Den ”mat”produktion som ökar mest i världen idag, är sockerproduktionen.
    Tankar kring en alternativ inriktning på produktionen kan du läsa i följande följande pm.

Svältens och krigens orsaker
1/6 av landytan lämpar sig för spannmålsodling, medan mer än 3/6 lämpar sig för boskapsdrift. Genom att ta bort djurhållningen tar man bort en stor del av vår försörjningsmöjlighet.
    Nu är det dock inte brist på mat som är orsaken till att folk svälter, som Irefalk antyder, utan svälten beror på att resurserna fördelas ojämlikt. Jag lärde mig redan för 40 år sedan att dessa problem är klassrelaterade och beror på imperialistiskt utnyttjande av människor och resurser. Detta gäller nog än idag.
    Irefalk vill inte se detta, ty hon är besatt av en idé, en idé om att bara människorna får tillräcklig moralisk resning, kommer de att sluta äta kött, bli vegetarianer eller veganer, odla sina grödor och se problemen tona bort …
    Irefalk börjar sitt senaste inlägg med ett citat, som hon antagligen finner synnerligen viktigt:

"As long as there are slaughterhouses, there will be battlefields." - Leo Tolstoj (1828-1910)

Irefalk vill alltså med Tolstojs hjälp påstå, att om vi alla slutar äta kött, kommer också krigen att upphöra. Om man fortsätter tanken, så menar Irefalk tydligen att det inte är imperialismens undertryckande av världens folk och de imperialistiska stormakternas kamp om marknader och råvaror, som leder till dagens krig, utan köttätandet!
    Huvudmotsättningen i världen står alltså inte mellan å ena sidan USA och dess allierade och å andra sidan världens folk, utan huvudmotsättningen i världen står mellan köttätare och icke-köttätare! Och det hela är bara en fråga om moral …
    Filosofisk idealism i sin prydno och det känns märkligt att finna den på hemsidan hos en antiimperialistisk tidskrift som FiB, dessutom framförd av en person som enligt egen utsago är medlem av tidningens redaktionskommitté!!

Frank Nilsson

Tidigare artiklar i debatten »Publicerad på www.fib.se 2007-04-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se