Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En kommentar till fibbare

 Jan Myrdal ser DN-debatten om sitt författaskap som inleddes med ett angrepp av Hans Hederberg nu som "principlös gyttjebrottning". Därför svarar han inte i DN. Han vill ändå ge en kommentar till intresserade läsare han kallar "fibbare".

Av JAN MYRDAL

Bild: Leif ZetterlingDetta har jag inte sänt till DN då jag inte vill fortsätta vad som drivs som principlös gyttjebrottning.
    Men visst kunde jag ta hans senaste inlägg stycke för stycke. Han finner det konstigt att jag som gett ut och skrivit om Strindberg läst igenom hans verk flera gånger -"mer än femtio volymer" skriver Hederberg förvånat. Men jag har också - i likhet med andra balzacienner - skrivit att man för att förstå Balzacs texter bör ha läst igenom
inte bara "Den mänskliga komedien" utan Balzac i hans helhet flera gånger.
    Jag väljer dock ett exempel i hans senaste artikel där han hänvisar till en bok många läst och besitter. Det han skriver är också politiskt intressant. Så här skriver han i DN 061121:

"I sin (Jan Myrdal J.M.) kända reportagebok från 1963 var han verklighetens 'tolk', han hade 'sökt ge allt material utan att sudda i räkenskaperna'. Några år senare, efter kulturrevolutionens framväxt, blev han kallad till ett 'kritikmöte' på brigadkontoret i den kinesiska byn. Han gjorde avbön. ('En fest i Liu Lin') I Jan Myrdals värld
är sanningen underordnad politiken och 'folkviljan'. 
   

Men det jag skrev på sidan 48 i "En fest i Liu Lin" var något helt annat:

"Man hade samlats i brigadkontoret om kvällarna för att gå igenom kapitel efter kapitel; de intervjuade mötte sina ord. Vad var rätt? Vad var fel? Sedan en kväll när Gun och jag kommit till Liu Lin kallade han in oss till kritikmöte. Ett och annat jag skrivit var väl missuppfattat. Och det som folk skulle sagt om varandra (kommentarerna i 'Det sägs om ...' J.M.) kunde kanske uttryckts annorlunda. Det höll jag med om. Det var ibland skvallrigt. Tydde på bristande respekt. Jag skulle inte skrivit på samma sätt om folk på Hedlandet där jag bor. Det som fanns att säga borde uttryckts på annat sätt. För det gjorde jag självkritik på mötet. Men i stort, menade man därefter, fanns inget att verkligen anmärka på."

Mao Peishin hade som kulturrevolutionär aktivist i Liu Lin offentligen med de intervjuade kapitel för kapitel gått igenom vad jag skrivit i "Rapport från kinesisk by". Så arbetade kommunister i Kina på den tiden. Masslinjen kallades det. Sedan skrev "fattig- och lägre mellanbönderna" i Liu Lin ett brev till mig. Det jag skrivit att de sagt var riktigt.
    När vi senare under kulturrevolutionen kom tillbaka till Liu Lin kallade Mao Peishin mig och Gun till ett möte där man mer i detalj diskuterade texterna med Gun och mig. Det avgörande var att helheten var korrekt. Men det fanns kritik, inte för enkla missuppfattningar utan för att jag i kapitelavsnitten "Det sägs om ..." återgett byskvaller som kunde vara sårande för den omtalade. Det diskuterade man öppet med mig. Ty så gjorde man på den tiden. Jag höll med. Det sade jag mötet. Jag borde visat mer respekt. Detta var ordrätt en självkritik.
    Under de nu fyrtiofyra år som gått sedan jag
skrev boken har jag under olika politiska skeenden återvänt till Liu Lin. De intervjuade vidhåller nu som förr att det jag skrev riktigt återgav vad de sade.
    Hans Hederberg förvränger det som var stort och positivt att under kulturrevolutionen också fattigbönder kunde diskutera öppet med en "respekterad utländsk vän". De kunde då - utan att ta hänsyn till formaliteter, som det på den tiden hette - framföra kritik. I detta fall mot att jag i vissa fall återgett skvaller som i och för sig inte var felaktigt men kunde vara sårande.
    De hade rätt. Det insåg jag och sade. Jag borde
hittat ett annat sätt. Självkritik kallades detta på den tiden och självkritik var det. Hans Hederberg tycks inte ens inse att denna kritik/självkritik rör en kärnfråga såväl för författare/journalister som för sociologer.Publicerad pć www.fib.se 2006-12-02

Prenumerera pć tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgćva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Sällskap för ungersk litteratur i Sverige
  LO:s kulturpris 2008 till David Eriksson
  Hans namn är Mats Odell
  Vass viskväll med Wiehe
  Enander 2007-09-06
  Enander 2007-03-19
  Enander 2007-03-12
  Enander 2007-03-07
  Enander 2007-02-22
  Konsten berättar ingenting
  Enander 2007-02-03
  Cissi och Erika till Memphis
  Arbetarlitteraturen i Eskilstuna
  Enander 2007-01-31
  Bekämpa elitdesignen!
  Mediakritisk jättekonferens i Memphis
  Malms tjänande ohederlighet
  Israel Shamir svarar Malm
  Kjell Berglund död
  Vilka fćr vara med i Sverige idag?
  Hederbergs eller Myrdals heder?
  Du mć icke skratta, icke läsa, icke visa dig pć den styva linan
  Per Svensson i Expressen
  Lasse Wilhelmssons svar till Andreas Malm
  Länge leve Arbetaren!
  Vćr kultur - en folkets kultur
  Klassperspektivet pć väg tillbaka i litteraturen
  Flamman fyller 100
  Enander 2006-10-29
  Enander 2006-10-27
  Enander 2006-10-21
  Rune skaldar
  Ali Roos (smakprov)
  Norrländska författarsällskapet byter namn
  Enander 2006-10-18
  Enander 2006-10-10
  Enander 2006-10-07
  Enander 2006-9-10
  Enander 2006-08-27
  Enander 2006-08-16
  Enander 2006-07-05
  Enander 2006-07-01
  Enander 2006-06-28
  Enander 2006-06-21
  Enander 2006-06-19
  Enander 2006-06-18
  Omvänd Fälldinare?
  Sparvhökar och svarta antiloper
  Enander 2006-06-05
  Enander 2006-05-31
  Enander 2006-05-28
  Enander 2006-05-23
  Enander 2006-05-18
  Enander 2006-05-16
  Bland tattare och rasbiologer
  I patriarkens undermedvetna
  Tjernobyl I-III
  Hemlös familj
  Enander 2006-04-11
  Enander 2006-03-01
  Enander 2006-04-06
  Enander 2006-04-05
  Fredsvänner och fridstörare
  Minaret
  Olaglig mur
  Kvasivetenskaplig renässans
  Norge 9 april
  Kamp mot terrorismen och mot fćgelinfluensan!
  Tvć vädjanden om hjälp att komma vidare
  Enander 2006-02-28
  Enander 2006-02-27
  Tlaxcala har fötts!
  Enander 2006-02-19
  Aleida Guevara besökte Göteborg
  Enander 2006-02-06
  Fler dikter om Björn Afzelius
  Barnrikehusen Myrdalsungarna söder om söder
  Enander 2006-01-18
  Minnesord över förläggaren Kalle Hägglund
  Frćn Kalle Hägglunds begravning
  Ordfrontsaffär II
  Vem vćgar tämja vargar?
  Enander 2005-12-16
  Enander 2005-12-15
  Enander 2005-12-14
  Enander 2005-12-13
  Talande stärkkragens mest framträdande röster ...
  Kjell Eriksson fćr LundeQ:s litteraturpris 2005
  Enander 2005-12-05
  De Nios julpengar till Omar
  Herrskap och tjänstefolk
  Brun sörja
  En spelmans jordafärd
  A som i Ahmed, ADHD och Attention
  Karl Östman - tal okt 2003
  Högre forskning framöver
  Du talar till oss Omar
  KvastHilda
Kultur alltsć!
Bildkonst och
Sett, läst, hört
Krönikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fćran i vćrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se