Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Om kriget kommer 

Av HENRIK LINDE

Det var i ett tal till en facklig kongress, fem dagar före krigsutbrottet den 1 september 1939, statsminister Per Albin Hansson yttrade orden "Vår beredskap är god" ,   som sedan kommit att citeras i åtskilliga sammanhang. Yttrandet kan väl närmast karakteriseras som en vit lögn som fyllde sin uppgift i en orostid. En form av psykologisk krigföring skulle vi kunna säga idag. När det gällde vår militära beredskap var påståendet uppenbart oriktigt vilket alla någorlunda insatta visste. Sverige skulle inte bättre än Danmark och Norge kunnat avvärja en invasion den 9 april 1940.

Erfarenheterna från kriget skulle emellertid i grunden påverka och förändra vår försvarspolitik. Redan i en order från försvarshögkvarteret till de militära cheferna den 20 november 1942 formulerades en målsättning som skulle bli vägledande för vårt försvar ett antal år framåt: "Varje meddelande av innebörd, att motståndet skall nedläggas, är falskt". Under efterkrigstiden skedde sedan en avsevärd modernisering och utbyggnad av våra försvarskrafter.

Men minnet är kort och idag skulle väl ingen statsminister våga sig på att hävda att vår beredskap är god. De ansvariga får i stället nöja sig med påståenden som att ingen aktuell hotbild finns. Men hotbilder kan snabbt ändra sig och ett effektivt försvar bygger man inte upp i en handvändning vilket erfarenheterna från trettiotalet och andra världskriget visar.

Broschyrens baksidaPå 1950-talet var minnet av kriget ännu starkt och år 1952 kom den första broschyren med titeln "Om kriget kommer". Utarbetad av Civilförsvarsstyrelsen och utsänd till alla svenska hushåll. På broschyrens baksida fanns en sammanfattning av de viktigaste punkterna: "Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig" . I övrigt innehöll broschyren en rad praktiska upplysningar om hur medborgarna skulle agera för att skydda sig mot krigets verkningar och delta i totalförsvaret.

Redan år 1961 kom en ny upplaga där de viktigaste punkterna flyttats fram till sidan tre under rubriken Totalt krig - totalt försvar och utökats med: "Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror - Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!"

Som ny punkt hade tillkommit Det fria kriget: "Folkrätten tillåter fritt krig under förutsättning att deltagarna står under ansvarig ledning, att de har uniform, armbindel eller annat kännetecken och att de bär sina vapen fullt synliga. Militära förband och andra väpnade grupper, som finns kvar på område, som besatts av fienden, skall övergå till det fria kriget. Det fria kriget gynnar oss genom vår lokalkännedom och vår terrängvana. Fienden får aldrig lämnas ifred utan skall ständigt oroas genom överfall mot staber, fordonskolonner, förläggningar, förråd m.m. Fienden skall tvingas att splittra sina krafter. Det ger våra huvudstyrkor större utsikter till framgång. Det fria kriget förbereder och påskyndar den slutliga befrielsen".

En annan punkt som tillkommit var Motståndsrörelse:
"I ockuperade länder uppstod under andra världskriget motståndsrörelser. De ökade i styrka och betydelse ju hårdare ockupationsmakten for fram. Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. Folkrätten skyddar inte dem som arbetar i den aktiva motståndsrörelsen. Du kämpar med livet som insats, men tänk då på att soldaterna vid fronten och i det fria kriget gör detsamma! Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället. Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!"

Ytterligare en upplaga av broschyren "Om kriget kommer" skulle ges ut år 1983. Men nu hade den helt ändrat karaktär och var den här gången producerad av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Den var nu främst inriktad på att ge råd om hur man skall klara livhanken i en krigssituation. Först på sidorna 24 och 25 kom rubriker som Mobilisering och Tjänsteplikt. Och först på sidan 32 återfanns vad som tidigare varit huvudpunkter. Nu nedkortade till: "Varje meddelande om att mobiliseringen och motståndet skall avbrytas är falskt". Ytterligare ett par sidor framåt hittades några korta meningar om det fria kriget och motståndsrörelse.

I telefonkatalogen fanns under en följd av år ett par sidor med rubriken "Om kriget kommer ...". Så småningom skulle dessa sidor försvinna men år 1980 fanns de fortfarande kvar. I några korta meningar nämndes fortfarande det fria kriget och motståndsrörelse men den stolta devisen från den 20 november 1942 hade reducerats till: "Varje meddelande om att mobiliseringen skall avbrytas är falskt" .

Det tycks som om folket i Irak, utan att ha tagit del av våra broschyrer, har tagit fasta på huvudpunkterna från 1952 och 1961 års utgåvor av "Om kriget kommer".Publicerad p www.fib.se 2005-09-24

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Sllskap fr ungersk litteratur i Sverige
  LO:s kulturpris 2008 till David Eriksson
  Hans namn r Mats Odell
  Vass viskvll med Wiehe
  Enander 2007-09-06
  Enander 2007-03-19
  Enander 2007-03-12
  Enander 2007-03-07
  Enander 2007-02-22
  Konsten berttar ingenting
  Enander 2007-02-03
  Cissi och Erika till Memphis
  Arbetarlitteraturen i Eskilstuna
  Enander 2007-01-31
  Bekmpa elitdesignen!
  Mediakritisk jttekonferens i Memphis
  Malms tjnande ohederlighet
  Israel Shamir svarar Malm
  Kjell Berglund dd
  Vilka fr vara med i Sverige idag?
  Hederbergs eller Myrdals heder?
  Du m icke skratta, icke lsa, icke visa dig p den styva linan
  Per Svensson i Expressen
  Lasse Wilhelmssons svar till Andreas Malm
  Lnge leve Arbetaren!
  Vr kultur - en folkets kultur
  Klassperspektivet p vg tillbaka i litteraturen
  Flamman fyller 100
  Enander 2006-10-29
  Enander 2006-10-27
  Enander 2006-10-21
  Rune skaldar
  Ali Roos (smakprov)
  Norrlndska frfattarsllskapet byter namn
  Enander 2006-10-18
  Enander 2006-10-10
  Enander 2006-10-07
  Enander 2006-9-10
  Enander 2006-08-27
  Enander 2006-08-16
  Enander 2006-07-05
  Enander 2006-07-01
  Enander 2006-06-28
  Enander 2006-06-21
  Enander 2006-06-19
  Enander 2006-06-18
  Omvnd Flldinare?
  Sparvhkar och svarta antiloper
  Enander 2006-06-05
  Enander 2006-05-31
  Enander 2006-05-28
  Enander 2006-05-23
  Enander 2006-05-18
  Enander 2006-05-16
  Bland tattare och rasbiologer
  I patriarkens undermedvetna
  Tjernobyl I-III
  Hemls familj
  Enander 2006-04-11
  Enander 2006-03-01
  Enander 2006-04-06
  Enander 2006-04-05
  Fredsvnner och fridstrare
  Minaret
  Olaglig mur
  Kvasivetenskaplig renssans
  Norge 9 april
  Kamp mot terrorismen och mot fgelinfluensan!
  Tv vdjanden om hjlp att komma vidare
  Enander 2006-02-28
  Enander 2006-02-27
  Tlaxcala har ftts!
  Enander 2006-02-19
  Aleida Guevara beskte Gteborg
  Enander 2006-02-06
  Fler dikter om Bjrn Afzelius
  Barnrikehusen Myrdalsungarna sder om sder
  Enander 2006-01-18
  Minnesord ver frlggaren Kalle Hgglund
  Frn Kalle Hgglunds begravning
  Ordfrontsaffr II
  Vem vgar tmja vargar?
  Enander 2005-12-16
  Enander 2005-12-15
  Enander 2005-12-14
  Enander 2005-12-13
  Talande strkkragens mest framtrdande rster ...
  Kjell Eriksson fr LundeQ:s litteraturpris 2005
  Enander 2005-12-05
  De Nios julpengar till Omar
  Herrskap och tjnstefolk
  Brun srja
  En spelmans jordafrd
  A som i Ahmed, ADHD och Attention
  Karl stman - tal okt 2003
  Hgre forskning framver
  Du talar till oss Omar
  KvastHilda
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se