Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

En hedersman

"… Fredagen den 17 september [1948] lyste solen som vanligt från en molnfri himmel. Vi körde från Government Househöjden strax före kl. 5 på eftermiddagen med tre bilar. I den sista, som fördes av den amerikanske polisöversten Begley, sutto i baksätet Folke Bernadotte, den franske översten André Serot och jag. Då den judiska linjen passerades, granskades våra pass vid en vägspärr. I Katamonkvarteren inne i Jerusalem hejdades vi av en jeep, som svängde upp framför oss, spärrande vägen. Flera män i judiska arméns uniformer hoppade ur jeepen och sprungo förbi de första bilarna till vår bil. Vi trodde det var fråga om en vanlig passkontroll. En av männen granskade oss genom fönstret, som var nerskruvat på min sida, höjde ögonblicket efter en automatpistol och sköt. Folke Bernadotte träffades av sex skott och Serot av sjutton. 
    Efter att ha skjutit mot kylare och hjul på bilarna kastade sig mördarna upp i jeepen. Vi sågo den en stund tätt framför oss, till dess den svängde upp på en tvärgata, när vi i rasande fart körde upp till sjukhuset. Läkaren kunde emellertid inte uträtta något. Döden hade varit ögonblicklig för båda. …" 

Den som skrev detta var Folke Bernadottes stabschef, general Åge Lundström. Kanske var han tänkt att bli mördarens tredje offer. Eller kanske var det han som egentligen skulle blivit det andra offret. Men huvudmålet för attentatet var givetvis den av Förenta Nationerna utsedde medlaren greve Folke Bernadotte. Brorson till konung Gustaf V, ordförande i Svenska Röda Korset och ledare för scoutrörelsen i Sverige. Också välkänd som ledare för expeditionen med de vita bussarna i andra världskrigets slutskede.
    En man som vigt sitt liv åt fredligt, humanitärt arbete. Var det naivt av Bernadotte att tro att rollen som utsänd av FN gav honom ett skydd i hans uppdrag. Men som officer var han fostrad i traditionen att en medlare eller parlamentär angriper man inte. Vi bör också beakta att vi idag känner till betydligt mer om den israeliska statsledningens hänsynslöshet än vad Bernadotte kunde ha anat år 1948. Visserligen var terrorgrupperna Irguns och Sterns aktiviteter kända. Men inte hur högt upp i den dåvarande och blivande statsledningens led deras aktiviteter var tolererade eller rentav förankrade.
    I Sverige har det rått en märklig ambivalens inför Folke Bernadottes stora insatser. Men nu har äntligen en biografi utgivits: "Vem var Folke Bernadotte" av Stig Hadenius på förlaget Historiska Media år 2007. Vi får här en heltäckande bild av hans liv och gärning. För den som vill lära sig mer om Bernadottes personlighet och vad som format honom som människa är detta en lämplig läsning. Han var av kunglig börd, men inte helt, då fadern Oscar, yngre bror till Gustaf som skulle bli Gustaf V, hade förlorat arvsrätten till kronan när han som den förste i släkten Bernadotte gifte sig borgerligt. Modern Ebba Munck av Fulkila hade varit hovdam hos kronprinsessan Viktoria och denna mesallians sågs inte med blida ögon i alla kretsar.
    Fadern Oscar var djupt religiös och de fem barnen uppfostrades i kristlig anda. Folke avlade studentexamen vid Nya Elementar och valde sedan att utbilda sig till officer inom kavalleriet. En svårartad magblödning kom emellertid att göra fortsatt militär karriär omöjlig. En annan händelse av stor vikt för Folkes utveckling var giftermålet med den amerikanska miljonärsdottern Estelle Manville. Hon kom att dela Folkes intresse för arbete inom olika frivilligrörelser. De blev båda ledare inom scoutrörelsen och Folke också inom Röda korset. Engagemang som skulle leda fram mot aktionen med de vita bussarna och medlingsuppdraget i Palestina.
Den som vill veta detaljerna kring mordet på Folke Bernadotte bör gå vidare och läsa "Döden i Jerusalem" av Kati Marton som noggrant går igenom bakgrunden till och händelserna kring mordet. Översatt till svenska och utgiven av Fischer & Co år 1995. Kati Marton är skoningslös i sin kritik av hur mordet på Folke Bernadotte hanterades på alla plan. I sin bok skriver hon så här:  För Israel, Sverige och USA var mordet på Folke Bernadotte någonting som skulle glömmas fortast möjligt. Sir Brian Urquhart, som senare blev chef för FN:s fredsbevarande operationer, hävdar att en "tystnadens konspiration" kastades som ett täckelse över lönnmordet. "Ända sedan mordet på Bernadotte har jag haft svårt att vara med på klappjakten på 'terrorism' så fort ämnet kommer upp i FN."
    Kati Marton går i detalj igenom förspelet till attentatet, själva utförandet och de så gott som obefintliga försöken att gripa attentatsmännen. Här finns namnen på alla inblandade och beskrivs deras kontaktnät. Mördaren själv, Yehoshuha Cohen, skulle senare, som god vän till Ben Gurion, tjänstgöra som livvakt i dennes närhet. Den blivande premiärministern Yitzhak Shamir var som ledare för Sternligan en av dem som gav klartecken för mordet.
    Kulmen på det hela blev när flera av attentatsmännen framträdde i en direktsändning i israelisk TV år 1991 inför en studiopublik bestående av veteraner ur Irgun och deras familjer. Utan skrupler berättade de, under skrattsalvor och applåder från publiken, om sin delaktighet i attentatet.
    Kati Marton tar också upp en annan episod som bidragit till att svärta ned Folke Bernadottes minne. Den engelske historikern Hugh Trevor-Roper, senare känd för att ha garanterat äktheten på Hitlers förfalskade dagböcker, publicerade februari 1953 en artikel i Atlantic Monthly. Där gick han i god för Felix Kerstens påstående att denne räddat tre miljoner holländare från att transporteras österut år 1941 för att frigöra holländsk mark för tysk kolonisation. Denna skröna är kanske den mest bisarra i Felix Kerstens bok ”Samtal med Himmler: minnen från Tredje riket 1939-1945”, först utgiven 1947 och i nyutgåva av CKM Media AB år 2002. Den borde ge även en okritisk läsare anledning att ta också övriga utsagor från Himmlers massör med en nypa salt.
    Trevor-Hoper sväljer emellertid även ett ännu grövre bete. Ett förfalskat brev från Folke Bernadotte till Himmler med grovt rasistiskt innehåll. Kersten företedde år 1953 en kopia av detta brev som han hävdade utgjorde en avskrift av originalet gjort i Himmlers högkvarter. Något original har aldrig påträffats och då det senare har visats att den uppvisade kopian är skriven på Kerstens egen skrivmaskin kan man förmoda att det är kopian som är det egentliga originalet. 
    Ifrågasättandet av Folke Bernadottes insatser har fortsatt in till våra dagar. När Bosse Lindquist gjorde en radiodokumentär år 1998 om de vita bussarna valde han att ge programmet den försåtliga titeln ”Ta judarna sist”. Fritt citerat från ett mötesprotokoll från den 8 mars 1945 där ett av de tyska önskemålen har noterats som ”Judarna böra avhämtas sist”. För den som vill sätta sig in i alla fakta kring hjälpaktionen med de vita bussarna rekommenderas Sune Perssons stora bok ”Vi åker till Sverige”, De vita bussarna 1945, Fischer & Co 2003.
    Bosse Lindquist valde också att på två ställen i sitt program nämna att Vera Oredsson, känd för sitt engagemang i Nordiska rikspartiet, var en av dem som kom med bussarna till Sverige. Men han undviker att nämna att Vera Oredsson är född Schimanski och att modern och hennes yngre bror Folke också var med på resan. Folke Schimanski har sedan blivit känd som journalist och historiker och den lilla familjegruppen passade väl in på en av de prioriterade målsättningarna med aktionen. Att till Sverige hjälpa hem svenskfödda kvinnor, ofta med minderåriga barn, som varit gifta i Tyskland och i kriget förlorat sina män.
    Ytterligare ett exempel på hur kritiska synpunkter på aktionen lyfts fram är historikern Ingrid Lomfors bok ”Blind fläck, minne och glömska kring Svenska Röda Korsets hjälpinsats i nazityskland 1945”, Atlantis 2005.
Lomfors lägger tyngdpunkten på de transporter av ca 2000 franska fångar som gjordes med de vita bussarna från lägret Neuengamme utanför Hamburg till ett par andra läger utanför Hannover. Överlevande från transporten har vittnat om den djupt traumatiska upplevelsen att tro sig vara befriade av Röda Korset men enbart bli förflyttade till ett annat läger. Flera av de svårt sjuka och undernärda internerna dog också under transporten. Några av de som överlevde kriget intervjuas av Lomfors i hennes bok.
    Det är lätt att idag uppröras av denna händelse men frågan är vad som utgjorde alternativet. Folke Bernadotte hade inget starkt förhandlingsläge. Han fick uppbåda all sin skicklighet för att nå de eftergifter som var möjliga från tyskarnas sida. Ett av deras krav var att samtliga interner, som skulle evakueras, först skulle samlas i lägret Neuengamme. Men detta läger var fyllt till bredden och en av byggnaderna måste först evakueras. Fanns egentligen något annat alternativ än att hjälpa till med evakueringen eller avbryta hela aktionen? Det bästa är det godas fiende som det heter i ett gammalt talesätt.
    Lördagen den 29 september 2007 invigdes monumentet ”Den trånga porten” på Värnhemstorget i Malmö. Skapat till minne av aktionen med de vita bussarna av konstnären Solveyg Schafferer och skänkt av norska före detta politiska fångar. Dagen innan intervjuas Ingrid Lomfors i Sydsvenskan och framför i ytterligare skärpt form de åsikter hon tidigare presenterat i sin bok. Sydsvenskan sätter den träffande rubriken ”Tusentals offrades i svenskt hjältedåd” över artikeln.
    Klart är att det aldrig skulle rests något monument om Folke Bernadotte agerat som Ingrid Lomfors kräver av honom. Då hade de vita bussarna återvänt tomma till Sverige och hela aktionen bara utgjort ett exempel på att det inte räcker med god vilja om den inte kombineras med verklighetssinne. Då hade jag inte heller haft en kvinna från Polen som stadig lösnummerköpare av Folket i Bild under 1970-talet när jag knackade dörr och sålde tidningen i Strängnäs.
    Denna kvinna hade sett sin man gripas av Gestapo och försvinna. Senare skulle hon själv fängslas och interneras. Hon skulle överleva förflyttningen till fots - mitt i vintern - från koncentrationslägret i Polen till kvinnolägret i Ravensbrück strax norr om Berlin. Hon överlevde också hela kriget då hon var en av de 7 000 kvinnor som Bernadotteaktionen kunde hämta från lägret i Ravensbrück i slutet av april 1945.
    Redan i början av april 1945 gick en konvoj med 5.000 gåvopaket till kvinnorna i Ravensbrück. Den kunde också hämta de ca 100 skandinaviska kvinnor som befann sig i lägret. Den 22 april avgick en ny kolonn med 15 danska ambulanser, ledd av den svenske kaptenen Arnoldsson, mot Ravensbrück för att hämta alla sjuka. De sovjetiska trupperna var nu bara några dagars marsch från lägret och lägerledningen präglades av disciplinupplösning inför det för dem hotande slutet.
Lägerkommendanten meddelade först Arnoldsson att hela lägret skulle evakueras och att han kunde ta med sig samtliga franska, polska, holländska och belgiska kvinnor - totalt 15 000 personer. Strax därefter gavs beskedet att det kommit Führerbefehl om att alla fångar skulle stanna i lägret. Ett telefonsamtal till Himmler bekräftade ånyo att fångarna skulle släppas.
    Under detta kaos, med vägarna fyllda av flyktingar och under ständigt hot från allierade bombplan, lyckades man mellan den 22 och 25 april genomföra ett antal landsvägstransporter av 3 000 kvinnor från Ravensbrück. Dessutom genom Reichbahnpräsidenten Bauer i Lübeck få fram ett godståg som kunde hämta ytterligare 4 000 kvinnor från lägret.
    När Hans Arnoldsson lämnade Ravensbrück den 25 april fanns mellan 20- och 30 000 fångar kvar i lägret och kommendanten förberedde en evakueringsmarsch ut ur lägret. När den sovjetiska och polska armén befriade lägret den 30 april - 1 maj fanns där bara 3 000 sjuka kvinnor. De övriga hade evakuerats i en dödlig marsch till fots.
    När kung Carl Gustaf invigde monumentet på Värnhemstorget hedrade han därigenom sin farfars kusin och tillika sin egen gudfar Folke Bernadotte. På de första bänkraderna satt de ännu överlevande överlevarna från aktionen. De flesta nu i nittioårsåldern. Liksom flera av chaufförerna och övrig personal. Jag är övertygad om att de, liksom jag själv, anser att för att karakterisera Folke Bernadotte räcker det med ett enda ord. En hedersman.

Henrik LindePublicerad p www.fib.se 2007-10-14

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se