Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Byarådet mot staten

En intervju med Johnny Hallman från Valvträsk

Artikeln är den andra i en serie på tre. Den är skriven av Erik Emanuelsson som mitt examensarbete på utbildningen i Kulturjournalistik på Umeå universitet.

Den började på 1800-talet med Borg Oskar som gick till fots från en grannby till Valvträsk i Norrland, till Stockholm, efter att han fått veta att kungen skulle ta hans mark ifrån honom. Där lyckades han få audiens. Det ledde inte bara till att han fick behålla sin mark, utan han fick också skjuts hem i en båt full av väl behövda förnödenheter.
    I Valvträsk skulle hans släkting Zara Hallman, hundra år senare, med byarådet i ryggen, återigen protestera när statsmakten börjat talla på deras skog.
    Jag frågar Zara Hallman vad hon menar med att hon inte har gjort sig skyldig till något brott, trots att hon och hennes make dömdes till 30 dagsböter för att ha hindrat avverkningen på Sörfligget.
 - Det är Inte så lätt att säga, svarar hon. Ett sunt förnuft, en inre övertygelse och en känsla man har som är svår att beskriva. Gör man något för att rädda andras människors natur och framtid så är det inte ett brott, så länge man inte skadar någon. Det är väl snarare brott att man påstår sig äga andras resurser och framtid?
 - Det är Zara som har inspirerat alla, säger Johnny Hallman. Hon är en krigarsjäl. Den där uthålligheten sitter i generna, tillägger han, med Borg Oskar i åtanke.
    Utöver Zara Hallmans smittande engagemang så har han även egna erfarenheter som jägare som gjorde honom personligt engagerad.
 - När man har levt i skogen så ser man förändringarna.
    Han berättar om hur införandet av riktiga skogsmaskiner i slutet av 70-talet förändrar landskapet totalt och beskriver ett 15 mil brett kallhygge i kommunen.
 - Det är fruktansvärt att se. Skogen växer väldigt sakta. De säger att tjädern anpassar sig efter det moderna skogsbruket, men det har inte vi sett. Vi funderar på att slopa tjäderjakt då vi nu ser så få tjädrar.
    I tre år förhandlade Zara Hallman åt byarådet med det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog om den planerade storskaliga avverkningen av Sörfligget, en av de få skogsbeklädda bergen i området. Valvträskborna ansåg att det omtyckta Sörfligget skulle gynna byn bättre och mer långsiktigt om det användes för ekoturism än som kalhygge. December 2003 fick de plötsligt veta att området skulle huggas ner. I mitten av januari 2004 så hade Sveaskog samlat till presskonferens om avverkningen. Men byborna hade fått intrycket från sista mötet med Sveaskog att det skulle sparas skog. De blev minst sagt överraskade.
 - Sveaskog hade mera mediala resurser, säger Johnny Hallman. De kunde det här med media. Hade gått sån där mediakurs.
    Cirka tio bybor skulle nu under de två kommande veckorna blockera avverkningen på Valvträsk. Redan den andra dagen så hade fältbiologer från flera olika platser i Sverige slutit upp med dom.
 - Fältbiologerna var fantastiska människor på alla de vis, säger Johnny Hallman. De är unga människor med fruktansvärt stark solidaritetskänsla. Det är inte så himla vanligt ändå. De släppte alla sina studier och kom hit i omgångar.
    Johnny tyckte även att entreprenörerna som skulle jobba i skogen var trevliga.
 - Vi skrattade, spelade kort med varandra och hade det väldigt trevligt. Vi hade väldigt kul och för den sakens skull så skulle jag kunna göra om det en gång till.
    Två veckor senare kom polisen. Johnny Halman hade aldrig kunnat tro att de skulle ha kunnat samla ihop 30 poliser i det polisglesa Norrland.
 - De kände mig som vapensmed och man märkte att de tyckte det var genant att komma hit.
    Även om polisen, på beställning av Sveaskog, lyckades föra bort byborna och fältbiologerna så att avverkningen kunde börja, tog inte konflikten slut. Halmans ställdes inte bara inför rätta för att ha sinkat avverkningen utan utsattes även för två mordhot.
 - De var skrämmande att få, inte minst när man har barn som går i skolan. När man kom till sans övergick känslorna allt mer i en ilska.
    Han berättar om hur de började låsa dörrarna och inte släppa in någon innan de såg vem det var.
 - Det där är något som följer med mig än idag. Det har förändrat ens liv helt och hållet.
    Utredningen om hoten lades ner efter två veckor. Men Johnny och Zara Hallman lät sig inte avskräckas. När de hörde om konflikten i Kassjö var de genast redo att ge sig ut i skogen och kämpa igen (bristande kommunikation och Holmen skogs snabba avverkning ledde dock till att de aldrig kom iväg). De känner sig nu redo att fortsätta kämpa för Sörfligets bevarande.
 - De sa att de skulle dra ner på avverkningen av de sista 20 procentena. Men de fortsätter att avverka och säljer ut till privata uppköpare.
 - Ibland säljer Sveaskog områden med höga naturvärden till privatpersoner. När de sen ska avveckla områdena så kommer skogstyrelsen och säger ifrån. Eftersom timmerskog är ovanlig idag så ökar priset på timmer som aldrig förr med mera avveckling som följd. Skogsbruket har aldrig haft en hushållningsplan och kommer aldrig ha en. De vill få ut mesta möjliga av skogen. Det är inte långssiktigt hållbart. Med skogen försvinner den biologiska mångfalden. De tar bort förutsättningarna för naturturism, som är på frammarsch.
 - Jag tycker att vi kan lägga ner skogsbruket i 300 år. Det skulle inte påverka BNP särskilt mycket, tror jag. Det är en liten del som får ta del av skogsbruket eftersom det har effektiviserats. Cirka 2000 personer arbetar indirekt med skogsbruk inklusive pappersbruk, sågverk och dylikt. I Jokkmoks kommun så omsätter turistbranschen tre gånger mer än skogsbranschen. Vi har varit försiktiga eftersom vi varit beroende av de stora skogbolagen, men när jobben försvinner blir vi mindre konflikträdda.

Erik Emanuelsson

Till artikel 3 »Publicerad på www.fib.se 2007-08-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se