Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Jan Myrdal talade i Degerfors

I Degerfors höll Jan Myrdal ett tal. Det återges här nedan:

Första Maj 2007
INTE EN MAN INTE ETT ÖRE

De reformer vilka drevs igenom i Sverige från trettiotalet och framåt var resultatet av folklig kamp. Dock, den härskande klass som tvangs till vissa eftergifter behöll sin ekonomiska makt. Nu när kraftförhållandet inom och utom Sverige ändrats genomför den därför en sig lönsam ekonomisk politik och social nedmontering som direkt drabbar de arbetande. I Degerfors vet ni det väl.

Det rör sig dock inte enbart om nedläggningar och nedmontering inom riket; i sitt profitintresse driver den härskande klassen i Sverige nu igenom en kortsynt antinationell utrikespolitik och en aktivistisk krigspolitik.

Det var inte bara tur att Sverige i tvåhundra år hölls utanför krigen. Den neutralistiska politik som Karl Johan Bernadotte formulerade i de dåtida stormaktskonflikterna den 4 januari 1834 förblev, all vacklan och alla motsättningar till trots, i nästan tvåhundra år riktningsgivande för svensk utrikespolitik. I olika lägen kunde man kritisera vissa inslag; men i stort tjänade denna politik det svenska folket.

Nu har den härskande klassen i sin giriga jakt på profit drivit igenom att denna politik övergivits och inte bara det. Sverige är inte längre en suverän stat. Den har inlemmats i den europeiska överstatlighet som enligt det mönster Bismarck gav (med tvångsenandet av de tyska länderna från tullunion till kejsardöme) nu omvandlas till en imperialistisk stormakt och som sådan deltar i en blodig och oblodig kamp om världsvälde.

Detta innebär att Sverige som stat, för vår egen överlevnads skull måste bryta med detta EU. Den är en oss farlig och folkfientlig statsbildning.

Av samma skäl som vi vägrade vara med då det gällde Hitlers Neuropa bör vi nu kräva Sverige ut ur EU.

Det kravet innebär att vi återställer vår svenska suveränitet samt den - i och för sig formella - rättssäkerhet det svenska folket kämpade sig till från trettonhundratalet och framåt och den - borgerliga för att vara exakt - parlamentariska demokratin. Kring dessa krav är det möjligt att samla stora grupper också bland sådana som allmänt anser sig vara borgerliga. Alltså, för att tala politiskt, mellanskikt och småborgare.

I vår epok har det i mer än hundra år bland ledande militärer i riket funnits grupper av så kallade aktivister. Dessa aktivistiska höga officerare sökte föra Sverige i krig mot Norge under unionskrisen. Bland andra Hjalmar Branting och Zeth Höglund ställdes inför rätta för att ha påpekat att gevären i sådant fall kunde riktas mot dem. Sedan förmådde den organiserade arbetarklassen tvinga igenom en fredlig uppgörelse mellan Sverige och Norge.

Under Första världskriget misslyckades dessa höga militärer driva igenom att Sverige modigt - som det hette - slöt upp på Tysklands sida. Det av två skäl. Dels det starka och medvetet organiserade folkliga krigsmotståndet. (Också då ställdes Zeth Höglund och hans kamrater för övrigt inför rätta.) Dels visade slaget vid Marne 1914 att Tysklands seger inte var given.

Under denna tid var militarismen en huvudfiende i våra länder. Paroller som: Inte en man! Inte ett öre! uttryckte inställningen och det medvetandegörande politiska arbetet bland manskapet inom militären var en viktig politisk uppgift.

Läget förändrades under fascismens frammarsch. Det blev än mer nödvändigt att skilja på militär och militarism. Visst visade det sig under såväl Francos uppror som de tyska angreppen på Danmark, Norge, Holland, Belgien och Frankrike att det fanns förrädiska officerare vilka i kraft av sina klassintressen gick med fascisterna mot det egna folket. Det var därför - vilket min farbror Gösta Gestad, socialdemokrat och aktiv i det frivilliga försvarsarbetet då berättade för mig och som bland andra Ivar Lo skrivit om - fackligt aktiva beredskapsmän vid gränsen till Norge hade kommit överens om att i händelse av ett tyskt angrepp skulle kända nazistiska officerare skjutas ned innan de hunnit ge någon order.

Till Per Albins styrka som politiker och statsman hörde att han först stod mot aktivisternas krav på att Sverige skulle sluta upp på Finlands sida i kriget mot Sovjetunionen, att han insåg att Englands och Frankrikes krav på genommarsch för att hjälpa Finland blott var ett svepskäl för att ockupera våra gruvor, och att han trots ledande svenska militärers sabotageförsök verkade för ett fredsslut mellan Helsingfors och Moskva. Han förlamade sedan den av höga aktivistofficerare som Rappe planerade statskupp vilken hade stöd från Tyskland.

För att tydliggöra vill jag påpeka att jag som femtonåring gick med såväl i U-30, Ungdomslandstormens avdelning i Bromma, som i Sverges kommunistiska ungdomsförbund. Det fanns ingen motsättning. Som ungkommunist var jag anti-militarist men inte pacifist. Det fanns också då många i verklig mening patriotiska officerare.

Men under femtiotalet var stora grupper bland de höga militärerna åter ordrätt landsförrädiska. I strid med Sveriges officiella politik organiserade de väpnade diversionistuppdrag i Baltikum. Den militära signalspaning de på Förenta staternas uppdrag lät genomföra mot Sovjetunionen i Östersjöområdet var brottslig. (Hade kunnat vara casus belli om Moskva så velat.) Den kom att kosta flera svenskar livet.

Jag var då inte överens med den försiktighet med vilken den kommunistiska pressen skrev om detta. Men jag böjde mig för argumentet - det var ju på Enbomsprovokationens tid! - att om det i detalj trycktes det jag och andra då hade inhämtat från militära uppgiftslämnare skulle följden bli partiförbud. (Den som var med på den tiden vet hur tongångarna gick i press och radio!)

Vi lever i de många krigens tid. Nu för imperialisterna åter öppna krig i Irak och Afghanistan. Det väntar flera krig. Krigsherrarna och damerna säger sig mörda och bränna och spränga i fredens, demokratins och de mänskliga rättigheternas intresse. Det är lika lustigt som när Rysslands tsar sade sig kämpa för de små europeiska folkens rätt. Alla vet vi ju att de för krig för råvaror, marknader och baser.

I denna situation är Sverige som stat en liten internationell asätare vilken tassar i de stora rovdjurens spår. Det är till denna asätaruppgift det som förr var ett försvar för nationen omvandlats. Militärutgifterna i Sverige stiger men det som kallades Sveriges försvarsmakt har - också officiellt - blott blivit en legotrupp åt imperialismen. Arbetslösa ungdomar lockas med höga månadslöner att göra krigstjänst åt imperialismen.

En direkt politisk uppgift är att med olika aktioner tvinga den svenska staten att ta hem sina legosoldater från kriget i Afghanistan. De svenskar som stupat där och de som kommer att där stupa dör på samma vanärans fält som de svenskar vilka som Hallberg-Cuula stupade vid Hangö eller på östfronten 1941 - 1945.

Det är alltså också nödvändigt att åter - nu som då, lagar och förordningar till trots - även inom militären genomföra samma slags medvetandegörande agitation som inför Första världskriget.

Jan MyrdalPublicerad på www.fib.se 2007-05-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se