Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Vietnam var nära i Strängnäs

Åke Kilander talar

Ett fyrtiotal personer samlades i torsdags på Multeum i Strängnäs för att ta del av ett intressant stycke modern svensk historia: Den svenska Vietnamrörelsens arbete 1965-1975.

Våren 1970 invaderades Kambodja av amerikanska militära styrkor. Över en natt förvandlades Vietnamkriget till Indokinakriget. På Nya Elementar i Stockholms västra förorter gick undertecknad i åttonde klass. Under en förmiddagsrast lade jag ut flygblad på klasskamraternas skolbänkar som uppmanade till deltagande i den protestdemonstration som Stockholms FNL-grupp avsåg att genomföra mot den amerikanska invasionen. När rasten var slut och klasskamraterna återkom till klassrummet for ett avsevärt antal av de utdelade flygbladen i ihopknycklat skick som projektiler i riktning mot min skolbänk. ”Nu hade den där j-a FNL-aren varit igång igen... .”
    Ett år senare i samma klass på samma skola hade opinionen svängt totalt. En tredjedel av klassen bar FNL-märket och varje nytt nummer av tidningen Vietnam-Bulletinen såldes i ett tjugotal exemplar! Att inte bry sig, att inte ta ställning i Vietnam-frågan var inte längre ett möjligt alternativ i min klass om man önskade bli tagen på allvar. Detta är en historia om hur opinionen svängde, berättad ur en enskild persons perspektiv, men som i olika varianter skulle kunna berättas av tusentals ungdomar som under åren 1965-75 valde att engagera sig i den svenska Vietnamrörelsen eller som den officiellt hette – De Förenade FNL-grupperna.
    En ordentlig, samlad och vederhäftig historieskrivning om den svenska Vietnamrörelsen har länge saknats, men nu har författaren Åke Kilander avhjälpt denna brist genom att för en tid sedan utkomma med boken ”Vietnam var nära – en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975” på Leopard Förlag (450 sidor och inbunden). 

Fransk koloni – japansk ockupation
I torsdags gästade Åke Kilander Multeum för att föreläsa om sin bok på ett arrangemang i regi av ABF Strängnäs och Strängnäs kommun. Den tidigare Strängnäsbon Thomas Eklund framförde under kvällen ett antal av den svenska Vietnamrörelsens musikaliska ”örhängen” vilket säkerligen framkallade en viss nostalgikänsla hos de som var med när det begav sig... .
    Som en bakgrund till Vietnamkriget redogjorde Åke Kilander för den franska kolonialismens framfart i Indokina (Vietnam, Laos och Kambodja) från 1800-talet och framåt. Under andra världskriget ockuperades Indokina av Japan. 1945 utropade Ho Chi Minh, ledaren för den vietnamesiska befrielserörelsen Viet Minh, Vietnams självständighet. Frankrike hade dock inga avsikter att släppa greppet om dessa lönsamma kolonier. Under åren 1946-1954 rasade hårda strider mellan den franska kolonialarmén och den vietnamesiska befrielserörelsen, strider som nådde sin kulmen och sitt avslut då befrielserörelsen efter en lång belägring intog den för Frankrike avgörande djungelfästningen Dien Bien-phu.
    Freden och den franska reträtten reglerades genom ett fredsavtal i Genève samma år. Fredsavtalet innebar bl a att Vietnam tillfälligt delades i en nordlig respektive sydlig del samt att allmänna och fria val skulle genomföras i hela landet inom en tvåårsperiod. Dessa val blev aldrig genomförda pga sabotage från den sydvietnamesiske diktatorn Ngo Dinh Diem.
    1960 bildades paraplyorganisationen Sydvietnams Nationella Befrielsefront (FNL). Parallellt med FNL:s växande inflytande utökades antalet amerikanska militära rådgivare för att backa upp regimen i söder. Vid president Kennedys död uppgick rådgivarnas antal till 16 000 man. 1964 utnyttjade president Johnson det sk Tonkin-intermezzot till driva igenom en resolution i den amerikanska kongressen som gav presidenten fria händer att agera militärt i Vietnam. Norra Vietnam började flygbombas och från mars 1965 sattes reguljära amerikanska förband in i striderna i söder. Ett lågintensivt krig hade därmed förvandlats till ett fullskaligt krig. Sådan såg verkligheten ut när Vietnamfrågan kom till Sverige våren 1965 och de första små demonstrationerna genomfördes utanför USA:s ambassad i Stockholm.

Små demonstrationer – starka polisreaktioner
Åke Kilander berättade att de första svenska protestyttringarna omfattade några tiotal personer i huvudsak från Svenska Clartéförbundet. Trots demonstranternas blygsamma antal och fredliga uppträdande möttes de av starka polisreaktioner. Demonstranter fick smaka på batongen och blev regelmässigt arresterade.
    Den 14 juni 1965 genomförde ett tiotal Vietnamaktivister, uppdelade två och två i var sitt hörn av Hötorget i Stockholm, en demonstration med s k sandwichplakat med texten ”USA måste lämna Vietnam”. För detta arrangemang krävdes inget särskilt tillstånd från polisen. Trots detta dök en polispatrull upp och försökte avbryta denna opinionsmarkering. Två av demonstranterna – Sköld Peter Matthis och Åsa Hallström – vägrade lämna sin plats och hävdade sin rätt att stå där de stod.
    I boken ”Vietnam var nära” berättar Sköld Peter Matthis vidare om denna händelse:
 - Jag kunde tala till fler och fler och, när det var något tusental människor som blockerade Kungsgatan och Hötorget, bröt dom sönder vårt plakat, fällde oss bakåt och slängde in oss i ett par polisbilar och körde iväg. Händelsen blev väl dokumenterad. Tidningsredaktionerna lyssnade alltid på polisradion och hade skickat dit fotografer långt innan polisförstärkningen hann fram. Dessutom råkade två betydande publicister flanera förbi. Den ene var professor Arne Trankell, en känd och ofta anlitad vittnespsykolog, och den andre var Vilhelm Moberg. Båda beskrev med förfäran sina iakttagelser i pressen.
    Hötorgsdemonstrationen och den efterföljande pressdebatten gjorde i ett slag FNL-arna kända över hela Sverige och blev något av ett första genombrott, berättade Åke Kilander.
    I oktober 1965 bildades ”Arbetsgruppen till stöd för FNL” i Stockholm. Därmed fanns en formell organisation vilket bl a krävdes för att kunna anskaffa postgiro för att inleda insamlingsverksamhet. I maj samma år hade det första numret av tidningen Vietnam-Bulletinen utkommit i en enkel stencilerad utgåva.

”Den typiske FNL-aren”
Mycket snabbt poppade nya lokala FNL grupper upp på olika orter i landet. 1967 bildades riksorganisationen ”De Förenade FNL-grupperna” (DFFG). I Vietnam förvärrades krigföringen steg för steg. 1968 nådde den amerikanska militära närvaron sitt maximum med 550 000 soldater och runt om i omvärlden också i Sverige, växte protesterna mot den amerikanska krigföringen.
    Den typiske FNL-aren, berättade Åke Kilander, var en ung studerande på högstadiet, gymnasiet eller universitetet som vecka efter vecka gick ut och mötte allmänheten i diskussioner på gator och torg utrustad med Vietnam-Bulletinen, insamlingsbössa och det klassiska FNL-märket med texten ”Med FNL för Vietnams folk”. Men FNL-arna ordnade också studiecirklar, debatter och opinionsmöten, demonstrerade och arrangerade utställningar. Detta arbetssätt var i många avseenden något nytt i Sverige och gav efterhand resultat.
    Åke Kilander kunde berätta om den remarkabla utvecklingen för den svenska Vietnamrörelsen: Från att under de första åren varit ett marginalfenomen, som närmast skyddes av hela samhällsetablissemanget inklusive samtliga riksdagspartier från höger till vänster, vann FNL-arna allt större gehör för sin position ”USA ut ur Vietnam!” och ”Stöd FNL”. Som mest fanns det 140 lokala FNL-grupper i Sverige (bl a en i Strängnäs kommun). Vietnambulletinen som utkom med sex nummer per år nådde upplagor på 65 000 ex/nr och till Vietnaminsamlingen inflöt under åren 11 miljoner kronor (ca 110 miljoner kronor i dagens penningvärde).

Miljoner svenskar ställde upp
Den opinionsmässiga höjdpunkten infann sig vid årsskiftet 1972/73 då USA genomförde de s k julbombningarna över norra Vietnam. I det läget samlades riksdagens dåvarande fem partier genom sina partiledare bakom ett nationellt upprop som krävde ”Stoppa bombningarna!” Under några intensiva veckor samlades närmare tre miljoner namnunderskrifter in i Sverige till stöd för det aktuella uppropet – en folkligt förankrad opinionsyttring som i sin tyngd och omfattning torde vara unik för vårt land i modern tid.
    År 1965 var Vietnam ett okänt land för svenska folket. När de vietnamesiska befrielsestyrkorna tågade in i den sydvietnamesiska huvudstaden Saigon på valborgsmässoafton 1975 hade det i Sverige vuxit fram en massiv folkopinion mot USA:s krig i Vietnam, Laos och Kambodja.
    Den officiella svenska hållningen hade genomgått en totalomsvängning och regeringens kritik mot USA:s krig möttes av stor internationell respekt, inte minst bland folk och stater som själva i många fall nyligen lyckats befria sig från kolonialismens ok. Utan ett mångårigt och tålamodigt gräsrotsarbete av den svenska FNL-rörelsen, i huvudsak utfört av tusen och åter tusen ungdomar runt om i Sverige, hade opinionsutvecklingen sannolikt sett väsentligt annorlunda ut – och inte minst Sverige hade varit annorlunda och väsentligt mycket fattigare.

Peter HjukströmPublicerad på www.fib.se 2008-03-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se