Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Med röda betar och betäckt svans

Anteckningar om en nedtystad affär, Lennart Geijers eskapader, Olof Palmes dementier, 1944 års män och en utsökt memoarbok. Det här serverar Mats Parner oss till julbordet år 2007. 

SVT-fotoDet var först vid 3-tiden på eftermiddagen den 17 november 1977, som DN-reportern Peter Bratt fick telefonkontakt med Leif GW , dåvarande polischefen Carl Perssons högra hand och en redan på den tiden exceptionellt verbal herre. Samtalet handlade inledningsvis om TV-profilen och musikkritikern Sigvard Hammar , internt kallad ”Ondskan på hjul” och nyss dömd till sex månader bakom lås och bom för medhjälp till koppleri. Närmare bestämt hade Sigvard H bistått den (ö)kända bordellmamman Hopp i dennas lukrativa näringsfång. I det välförsedda Doris Hoppstallet rymdes omkring fyrtio prostituerade, varav två jäntor i 14-15-årsåldern. Allt detta var kända fakta.
    Men Leif GW satt också inne med sensationella nyheter. Efter de inledande telefonpreludierna lät han Bratt få veta att högste chefen, Carl Persson, redan den 21 augusti 1976 lämnat över en hemlig promemoria med ovanligt explosiv Hoppanknytning direkt till statsminister Palme och inrikesminister G Punkt Peterson . Av denna promemoria framgick särskilt, enligt Leif GW, att justitieminister Lennart Geijer sedan länge misstänkts för intimt samröre både med Hopp själv och fr a med delar av hennes könsensemble.
    Detta innebar i sin tur, såvida misstankarna kunde styrkas, att konungariket Sveriges officielle justitieminister eventuellt var en säkerhetsrisk … eftersom några av kvinnorna i Hoppcirkusen kom från Polen och stod i regelbunden kontakt med sitt hemlands Stockholmsambassad. På så vis kunde Geijer bli offer för avancerad utpressning. Carl Persson insisterade på att regeringen skulle prioritera ärendet och gå till botten med hela affären. Men så blev det inte. Val stundade runt hörnet och det kärvade för socialdemokratin; någon månad efter polischefens intervention var Fälldin herre på täppan med promemorian tryggt inlåst i kassaskåp (och, betecknande nog, ännu inte diarieförd).
    Det som göms i snö har emellertid en tendens att förr eller senare nå de översta ytlagren: Peter Bratt vilade definitivt inte på hanen efter telefonkontakten med Leif GW. Utan dröjsmål skrev han ner vad hans källa tillåtit, och rent av tillhållit, honom att avslöja, och efter en synnerligen turbulent kvällssittning med DN:s hela redaktionsledning beslöt man att köra ut alltihop redan påföljande morgon - fredagen den 18 november. Den dagen kunde Geijer och hundratusentals andra DN-läsare inhämta, i svart på grått, att den avgångne justitieministern varit en förmodad säkerhetsrisk genom sina aktiviteter nere i samhällets bottenslam.
    Än en gång hade Peter Bratt intagit scenen och levt upp till sitt (avslöjar)rykte från IB-affärens glansdagar drygt tre år tidigare. Hyllningarna var oändliga, likaså axelklapparna, och Peter B:s rygg dunkades oavlåtligt av entusiastiska kolleger i 48 timmar - men inte ett ögonblick längre. Efter två dagar ändrades nämligen hela scenbilden, och förändringens vindar blåste till råga på allt med orkanstyrka.
    Det berodde på att ingen mindre än Olof Palme själv gick till anfall med tyngsta artilleriet och i ett enda svep dementerade nästan varje stavelse i Bratts Geijer-text. Också Palmes magistrala bredsida trycktes i DN (söndagen den 20/11), och i pennskaftet hade, enligt vad man i dag vet, en viss Ebbe Carlsson hållit. Både Carlsson och Palme kände till hur slipstenar vanligtvis dras och formulerade sig med tillbörlig pregnans:

”Det är ett oerhört sensationellt påstående att vår högste polischef skulle ha uppfattat landets justitieminister som en fara för rikets säkerhet. Lyckligtvis är detta en osanning. Carl Persson har aldrig gjort ett sådant påstående…”.

I yttre mening är dessa haranger sanningsenliga men alls icke i inre: polischefen hade inte satt ut hr Geijers namn i klartext eller uttryckligen andats om landets justitieminister i en strategisk sekvens. I stället skrev han allmänt i dokumentet om bordellkunder och ”personer i hög samhällsställning som genom sina viktiga befattningar kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker” med självklar och underförstådd syftning på LG. Mer än så behövdes inte, eftersom Persson redan 1970 varskott statsministern i en första promemoria om Geijers vanor och, fr a, ovanor på erotikens svallande oceaner.
    Men det låtsades Palme och Ebbe inte om.
    Ganska precis åttio procent (209 spaltrader av totalt 262) i deras beryktade dementi anslogs nu till att korrigera några visserligen flagranta men i sammanhanget rätt marginella sakfel i Bratts fredagsopus. Rollfigurerna i ett av justitieministerns benådningsärenden hade tyvärr förväxlats i torsdagsbrådskan på DN-draken, och två årtal hade kastats om. Detta utnyttjades av de bägge (dementi)maskinisterna med all tänkbar ackuratess. Ja, helhetsintrycket blev, att stackars Peter Bratt inte haft en siffra rätt i ursprungstexten, nej, inte ens så mycket som ett kommatecken.
    DN skrattades ut, kröp i stoftet, bad om ursäkt på sin förstasida och betalade 50.000 riksdaler i skadestånd till den förfördelade Lennart Geijer. Denne omvandlade chevalereskt hela beloppet till stipendier för unga skribenter med särskild talang för grävande journalistik …
    Palme fortsatte på triumfvagnen. Vid en sammankomst arrangerad av Publicistklubben den 22 november talade han smått extatiskt, och inför jublande åhörare, om ”kloakråttan med de gula betarna /konstpaus/ och den nakna svansen” med direkt hänsyftning på sin DN-antagonist.
    Med rent uppsåt (Bonniers) är den koncisa titeln på den i dag 63-årige Peter Bratts nyutgivna memoarbok. Där heter det att sakfelen i hans numera drygt 30-åriga Geijer-text ingenting hade att betyda. Helt avgörande var i stället att Perssons 76-årspromemoria fanns i endast två ex, ett på statsministerns bord och det andra på den städse så lojale hr polischefens. Just detta faktum och ingenting annat möjliggjorde Palmes obetingade dementier; han visste att man på DN inte kunnat läsa Perssons originaltext och handlade därefter. Så skulle kloakråttor behandlas!

De märkligaste föreställningar spreds nu i vårt gamla rike. Ganska allmänt föreställde man sig att den ”reaktionäre” Carl Persson var ärkeskurken i dramat genom sina egenmäktiga, otyglade och närmast desperata aktioner mot den ”radikale” hedersmannen Geijer. Polischefen beskylldes helt enkelt för att driva sin egen linje - hårdare tag och längre straff! - på tvärs mot vår officiella. Också Perssons högra hand blev var mans niding. Redan före skymningen visste nämligen ”alla”, inte minst genom Guillous parallella bordellskriverier, att Leif GW var Bratts källa, tillika hans enda. Den unge kriminologen betraktades kort och gott som Perssons torped (m a o som ”torpeden Persson”…). Under några månader behärskades våra fem sinnen av rena provokationsteorier.
    I det läget stjälptes brädet på nytt över ända, och det gjordes i ett bildmedium på kvällen den 2 maj 1978. Tack vare behjärtansvärda insatser av Erik Eriksson och Göran Elwin hade det ånyo blivit prostitutions & PM-dags, denna gång i TV-programmet Studio S . På nytt fick vi veta att höga män i staten frekventerade bordeller och att mer detaljerade uppgifter nedtecknats i den kassaskåpspromemoria som Fälldin motvilligt ärvt efter Palme. I likhet med Bratt uppehöll sig teamet Elwin/Eriksson främst vid säkerhetsaspekten, dock utan att avslöja ”de högas” namn.
    Inslaget väckte enorm uppmärksamhet, och på initiativ av en riksdagskvinna från centern blev det allmän parlamentsdebatt, modell större, bara sju dagar senare. Statsministern hade i förväg lovat att äntligen offentliggöra de (politiker)namn som återfanns i en bilaga till Carl P:s gamla skrivelse och stilla allas, eller åtminstone vissas, outhärdliga kunskapstörst. Men av detta blev nu platt intet; Thorbjörn F hade upptäckt sitt eget namn på skammens lista och därmed ”på rak arm” blivit varse ”en direkt lögn”. På den punkten tror jag honom obetingat.
    Det gjorde f ö också Palme som, när debattvågorna gick som högst, myntade ännu ett bevingat uttryck: ”Snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära promemorior”. Med de orden tog han i praktiken all heder och yrkesära av Carl Persson.
    Följaktligen gick denne i taket och sökte omedelbart rentvå sig genom att låta justitiekanslern, Ingvar Gullnäs , fingranska hans polisiära handel och vandel. Kanslern gick grundligt till väga, friade polischefen fullt ut efter ett par veckor och lät dessutom berätta (utan namns nämnande) att Lennart Geijers fritidsvanor knappast var av den arten att de tålde dagsljuset. 
    Besynnerligt nog fick denna JK:s antydan passera utan nytt liv och nya rörelser i medievärlden eller annorstädes. På DN förbjöds Peter Bratt helt sonika av Hans-Ingvar Johnsson, dåvarande chefredaktören, att knyta an till Gullnäs utredning. Även i övrigt härskade tystnaden och ingen hörde minsta knappnål falla.

Man frågar sig lätt bekymrad, vad som ytterst orsakade Palmes så temperamentsfulla, yviga och i stora stycken ovärdiga uppträdande i Geijeraffären. Peter B har ingenting till övers för konspirationer i vare sig detta eller andra ärenden. Sammanbitet antecknar han blott detta:

”Olof Palme lät känslorna segra över förnuftet. Han var långsint och glömde aldrig, vad han upplevde som en oförrätt. I IB-affären vann han en Pyrrhusseger och var mycket väl medveten om det. Här /dvs i bordellhärvan/ såg han en chans att ge igen med råge.” (sid 211).

Åtskilligt ligger det förmodligen i detta. Palme var tävlingsmänniska och häftiga konflikter en del av hans livsluft. Till detta kommer att 70-talets tidsanda var utpräglat sexualliberal, att köp av sexuella tjänster inte var en straffbelagd handling, att kvinnors underordning var långt mera påtaglig än i dag och att OP var utrikespolitiker i betydligt högre grad än inrikes(dito). Årskort i Lennart Geijers fan club ägde han troligen inte heller.
    Det är ingen hemlighet att det skar sig rejält mellan Peter Bratt och Jan Guillou, båda f ö 1944 års män, under senare fasen av IB-affären. Till detta fanns skilda orsaker, exempelvis att Bratt, till skillnad från Guillou, aldrig överklagade sin ettåriga fängelsedom i lägre rätt och såtillvida ansågs ha vikt ner sig. Fejden mellan de bägge kulminerade i samband med Hopp- och Geijer-härvorna, där även Guillou investerat mycket och satsat än mer.
    En faktaspäckad sammanfattning på nära fyrtio sidor om Carl P:s berömda PM-aktiviteter och 70-talets bordellelände återfinner vi i Guillous Nya berättelser (Askelin och Hägglund 1984). Det är på många sätt en intelligent och kvalificerad genomlysning av pjäsens huvudfigurer och dessas förehavanden. Likafullt gör texten ett delvis obehagligt intryck. Skälet är att författaren demonstrerar en närmast patologisk (och väsentligen helt omotiverad) vedervilja mot kollegan PB, inte bara en gång och heller inte blott två:

”Peter B skämde ut sig i /Geijer/affärens flesta skeenden och bröt samman inför vågen av dementier och det fientliga bemötandet från övriga pressalster.”

    Så förhöll det sig inte. Däremot förhåller det sig möjligtvis så, börjar man ana, att Guillou blev klart distanserad tvåa i det sena 1970-talets bordellrush, samma nesliga placering som han fick några år tidigare i IB-affären, den gången omkörd av tandemparet Bratt/ Håkan Isacson . Att bli tvåa är inget som Guillou skattar efter förtjänst; endast det bästa är gott nog för honom, liksom en gång för Olof Palme. Tävlingsinstinkten är/var deras arvedel. Varav bristen på generositet i respektive fall.

Nöjesfabrikanten Doris Hopp åkte dit i början av maj 1976 och fick skaka galler i två år för grovt koppleri efter att ha passerat det juridiska systemets två lägre instanser. Skandalöst nog dömdes hon aldrig för att ha inlogerat två minderåriga tjänsteandar i sitt flickstall, trots att detta sakernas tillstånd var känt redan på den tiden. En av dessa två, i dag en kvinna på 48, har i november/december 2007 trätt fram i media med skadeståndskrav på en miljon kr för gångna tiders förbiseenden och försummelser.
    Hopp, som skildes från det jordiska 1998 året före Geijer, var en minst sagt frispråkig existens och skrädde varken sina ord eller något annat under polisförhören. Bl a lät hon förstå att större delen, eller i varje fall stora delar, av vårt lands nöjes- och missnöjeselit inom fr a det politiska skrået regelbundet gjort affärer med henne. Sanningsvärdet i dessa bekännelser är förmodligen begränsat, om ens något. Det hindrar nu inte att Aftonbladets Olle Svenning den 9 december - på ledarplats - krävde att en medborgerlig sanningskommission snarast bör inrättas för att räta ut de många frågetecken som ännu kvarstår i härvan. Mot det kravet finns intet att erinra.
    Avsevärt mer borde skrivas, men det tillåter inte utrymmet. Det enda som just nu tillåts mig är ytterligare några tirader om Peter Bratts rena (uppsåts)memoar … som är en stor läsupplevelse på åtskilliga plan och ett svindlande helgjutet opus. Språket är lika glasklart som effektivt, och det finns inte en enda mening som behöver läsas två gånger. Och så denne Håkan Isacson: tala om ett grymt ödes förbannelser!
    Som någon uppsluppen skämtare framstår knappast avslöjare Bratt. I gengäld tycks han äga en personlighet av det mer gedigna slaget, och för det bör han i samtliga instanser hållas räkning.

Mats ParnerPublicerad på www.fib.se 2007-12-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se