Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Skurkkapitalism

Loretta Napoleoni är italiensk författare och ekonom med förflutet i IMF och ungerska centralbanken. Hon kommenterar ofta utvecklingen i finansvärlden i affärspressen. I en nyutkommen bok, Skurkkapitalismen , beskriver hon de "dunkla ekonomiska krafter", som hon såg släppas loss efter östblocket fall och som numera utgör en mycket stor del av världsekonomin.
    Napoleoni ser med förfäran hur skurkekonomin, det vill säga den svarta eller grå och illegala, växer enormt medan politiska krafter som partier och statsapparater alltmer tappar greppet om ekonomin och ger skurkarna fritt spelrum. Hon beskriver handeln med narkotika och prostituerade, penningtvätt, smuggling och korruption - företeelser som normalt förknippas med den illegala ekonomin. Men framför allt går hon igenom nyare, starkt expansiva områden som piratkopieringen av varor/varumärken, förfalskade läkemedel och flygplansdelar, stölderna av biologiska organismer och gener ("biopirater"), spelmarknaden, tjuvfisket, hanteringen av giftigt avfall, pornografiindustrin, exploateringen av klimatförändringarna och den återuppståndna slavhandeln.
    Dessa undersökningar är bokens stora förtjänst - de är konkreta, mycket informativa och rappt skrivna. Man häpnar onekligen inför uppgifter som att intäkterna från nätpornografin (år 2005) uppgick till 57 miljarder USD - i Förenta staterna var de högre än de sammanlagda intäkterna från mediabolagen ABC, CBS och NBC. Förfalskade mediciner ger numera årliga intäkter på 32 miljarder USD och orsakar en halv miljon människors död; siffror som år 2010 väntas öka till 75 miljarder respektive en miljon.
    Förfalskade potenspiller ger större vinst än hela heroinhandeln. En tredjedel av all fisk som konsumeras i Storbritannien är tjuvfiskad. Efter Sovjetunionens sammanbrott övertog den ryska maffian fiskeflottan billigt. Den fiskar hänsynslöst i Östersjön och Nordsjön utan att bry sig om fastställda fiskekvoter. Fisken omlastas på havet och förs in i konsumentländerna utan att ursprunget kan spåras; proceduren fungerar även som penningtvätt för maffian. Liknande och ännu mer omfattande piratfiske äger rum utanför Afrikas och Asiens kuster.
    Verksamheterna bedrivs av kriminella maffialiknande organisationer vars uppfinningsrikedom för att kringgå lagar och polismakt tycks outsinlig. De lever inte sällan i symbios med korrupta regimer och delar av statsapparater och har ofta en storlek som gör dem mäktigare än de flesta stater, inte minst dem som de verkar i.
    Under de senaste decennierna har många statsapparater omformats, menar Napoleoni. Den gamla nationalstatens uppgift att sörja för medborgarnas välstånd och i viss mån reglera ekonomin, till exempel beträffande inkomstfördelning och genom restriktioner för bankväsendet, har efterträtts av den nya "marknadsstaten" vars främsta uppgift är att maximera varje medborgares möjlighet att berika sig. Samhällsutvecklingen har därför fått katastrofala konsekvenser för folken över hela världen och även ganska högt upp på samhällspyramiden.
    Napoleoni tar en typisk amerikansk medelklassfamilj som exempel - en snickare och en sjuksköterska i Mellanvästern, barn av femtiotalets "amerikanska dröm". De har dålig utbildning, saknar sjukförsäkringar, står inför reallönesänkning eller uppsägning, har växande kontokortsskulder och klarar inte längre räntebetalningarna på sitt bostadslån. Var sjunde barnfamilj i Förenta Staterna befinner sig i en liknande situation. För dem står misären för dörren.
    Klasscirkulationen har i stort sett upphört och inkomstklyftorna har ökat i svindlande takt under de senaste decennierna. I denna hopplösa situation finns inga goda lösningar. Somliga hoppas på vinst i lotterier eller spel, men chansen att vinna är mikroskopisk. I stället drömmer man sig till en annan värld - därav det enorma intresset för kändisar och deras liv, otroliga "realityshower" och såpor på TV och liknande. Andra går in i en virtuell värld på internet - datorsimulerade samhällen med egen ekonomi där nästan allt är möjligt - en starkt växande industri som Napoleoni beskriver mycket levande.
    Hon menar att de nya härskarna - med medias stöd - förser dessa människor med ett helt batteri av illusioner för att få dem att tro att de lever i den bästa av världar. Och välgörenhetsgalor som Live Aid, kampanjer för att "utrota fattigdomen" eller det mesta av u-landsbiståndet ger människor en föreställning om att de bidrar till en bättre värld medan effekten av aktionerna i själva verket är den motsatta.
    Somliga söker sig ur eländet genom att själva bli en del av skurkekonomin. Många har inget val eller gör det omedvetet. Illusionerna tjänar även till att dölja för hederliga människor att de är en del av skurkekonomin. Slavarbetet har till exempel gått en ny vår till mötes. Enligt FN finns idag 27 miljoner slavar i världen som genererar en årlig vinst på 31 miljarder USD. Slavarna arbetar i gruvor eller på plantager, inte minst i Afrika, och är ofta minderåriga. De bryter guld eller producerar socker, kaffe, kakao eller frukt. Den som köper en vigselring eller äter frukost märker inte detta. Och den som blivit fet och vill äta nyttigare mat, blir inte sällan lurad av reklamen; de fettsnåla varorna är ofta lika kaloririka som de varor de ska ersätta.
    Napoleoni ville skriva en bok om "hur den moderna världen omskapas av profiterande ekonomiska krafter och om väven av ekonomiska och politiska illusioner som håller konsumenterna fångna i en fantasivärld, byggd av nyblivna skurkaktörer". När hon började sina efterforskningar utgick hon från att skurkekonomin var ett fenomen till följd av de specifika förhållanden som rådde vid slutet av kalla kriget. Men efter hand insåg hon att politiska krafters vanmakt inför de ekonomiska liksom skurkekonomiers uppkomst inte var unika fenomen för vår tid utan var typiska för samhälleliga brytningstider. Det är ett intressant historiskt ämne och skulle förtjäna en egen bok. Men när Napoleoni försöker förklara bakgrunden till den utveckling hon beskriver, blir resultatet inte bra. Hennes undersökning av skurkekonomin är föredömlig i konkretion, baserar sig på fakta och statistik samt klargör olika samhällsgruppers ekonomiska och politiska intressen.
    Men i de historiska förklaringarna frångår hon den metoden och baserar sig på filosofiska resonemang (Platon, Bergson, Popper med fler) och långsökta paralleller med grekiska stadsstater, stamidentiteter etcetera på märkliga tolkningar av "maoismen" och kinesiskt "lateralt tänkande" eller på resonemang med hög och svårbegriplig abstraktionsnivå som till exempel matrisen mellan "globalisering" och "kommunismens fall". De politiska, ekonomiska och sociala faktorerna saknas i analysen.
    Loretta Napoleoni är pessimist. Hon har inte mycket till övers för de statsledningar och mediemagnater, som står passiva inför skurkekonomins tillväxt, och ser få tecken på förändringar till det bättre. En ljuspunkt är dock det islamska finansväsendet som vuxit snabbt under det senaste decenniet och snart förväntas hantera ungefär fyra procent av världsekonomin (motsvarar en biljon USD). Egentligen fungerar dessa institutioner som traditionella banker som undvikit spekulationsekonomins fallgropar, iakttagit elementära etiska regler (islamska som lika gärna kunde vara kristna) och avstått från att investera i den värsta skurkekonomin. De har modifierat sättet att ta in inkomster för att undvika räntebegreppet och i viss utsträckning delat risken med låntagarna.
    Detta är åtminstone en rörelse i rätt riktning för att bli av med skurkkapitalismen. Men främst gäller det för folken, menar Napoleoni, att återta makten i staten och återge den uppgiften att sörja för medborgarnas välfärd och ekonomi. På sikt måste "ett nytt samhällskontrakt ingås mellan ledare och folk i framtidens ledande nationer".

Åke Kilander

Loretta Napoleoni intervjuas i Folket i Bild nr 5 med anledning av boken Skurkkapitalismen. Recensionen ovan har varit införd på www.politiken.sePublicerad på www.fib.se 2009-05-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  KINAS TERRAKOTTAARMÉ I STOCKHOLM - NU SLÄPPER VI BILJETTERNA!
  UNDER YTTRANDEFRIHETS-GRUNDLAGEN
  Bloggar-vänner sida
  Filmvisning: Patent Absurdity 20/5
  18/4 Sveriges relation till NATO
  21/4 - VIETNAM VAR NÄRA ÅKE KILANDER I JÖNKÖPING
  fotograf Hillevi Nagel
  Svenska kollektivatal gäller i Sverige!
  NEJ TILL OCKUPATION!
  UNIK FILMVISNING OM GAZA 18/1 ÖVER HALVA VÄRLDEN
  Seminarium om Afghanistan i Norberg
  Mänsklig sköld i Palestina
  Post-kritiken – vad säger nästa generation?
  GAZA GRAFFITI
  7 år av Irak-ockupation
  GODA NYHETER FRÅN UNDERJORDEN!
  Krönikörerna och deras krönikor
  Jan Frykholm - Målningar
  Jorddagen
  FiB-stämma 19/4
  Ulla Wennberg
  USA UT UR IRAK 15/3 i Helsingborg.
  Terroristjakt på svenska!
  Palestina - teater och debatt
  Demo Uppsala 19/1  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se