Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

DÅ GATAN TOG MEDIEMAKTEN
Flygbladen under nio parisiska månader 1870 - 1871.

Några anteckningar efter samtalet med Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin lördagen den 12 november 2005.
Jan Myrdal

Gun och jag ger samlingen till KB i avsikt att med en utställning och en bok/katalog för nutida publik tydliggöra ett viktigt skeende där hela mediesituationen plötsligt förändrades. Därmed ge dem möjlighet att se den egna tidens skeenden tydligare.
    Det som mediamässigt skedde i Paris de nio månaderna från 4 september 1870 till 27 maj 1871 är inte okänt. Bernard Tillier tog upp det (mitt i sin textmassa) i La commune de Paris . Révolution sans images? och Robert Justin Goldstein skrev om det i sin Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France (Kent State University Press 1989) s. 197/198:

”The outbreak of the Franco-Prussian War in July 1870, the subsequent overthrow of the regime of Napoleon III on September 4, 1870, and the civil war of March - May 1871 that led to the violent suppression of the Commune led to a short-lived but almost total transformation in the form, nature and quantity of French political caricature. The outbreak of the war and its continuation after the installation of a provisional government of national defence after the overthrow of Napoleon III led virtually every caricature journal to close down, with the exception of Le Charivari, because of the disruption caused to ordinary business by the conflict. Thus L’Eclipse announced a temporary cessation(which was to last for nine months) on September 18 1870 /.../Just as the caricature journals were closing, freedom of political caricature became possible, since the new government quickly abolished or let fall into disuse the Empire’s restrictions on the freedom of the press and amnestied all those found guilty of offences under the fallen regime. As in 1814-15, 1830 and 1848, the abolition of prior censorship of caricature led to a massive flood of cartoons, which took the form of separate prints (feuilles volantes, or literally ”flying sheets”), since the caricature journals were no longer available as outlets. During the entire period until the collapse of the Commune in may 1871, the feuilles volantes remained the dominant form in which caricatures appeared...”

John Grand-Carteret påpekade 1888, med citatbelägg, hur Faustin (Napoléon Betbeder) den 6 september gick till en förläggare med sin bild av Napoleon III (Dräkten gör inte munken!) men inte ens kunde få 5 franc för den. Han lät på kredit trycka 1.000 ex. Tidningskioskerna tog dem med ens. Han tryckte då 50.000 exemplar som försvann lika snabbt. (Han sade sig tjäna 10.000 franc på den bilden!). Det blev ett nytt massmedium! Ett som både uttryckte en folkstämning och bidrog till att styra den.
    Det är dock viktigt att se det specifika; skillnaden mellan 1870-71 och de föregående perioderna. 1814-15, 1830, 1848.
    1814-15 rörde det sig om vad britterna på den tiden kallade prints. Vältryckta karikatyrblad att hänga upp. (Man kunde till och med hyra dem.) Publiken var efterrevolutionärt nyborgerlig både i Storbritannien och i Frankrike. De blad som fanns i Le Nain Jaune var avsedda att tas ut och sättas på vägg. (Liksom de karikatyrblad Delacroix senare gjorde för Le Miroir ).
    Även den flod av karikatyrer som spreds åren efter 1830 var av samma karaktär. De såldes i särskilda affärer som Auberts galleri. Också i La Caricature var bladen inlagda - att ta ut! Publiken var de yngre och bildade. Även när Charivari sedan publicerade dagliga bilder i tidningen (som en del av tidningen) var dess publik det unga Frankrike; inte förorternas folk.
    Men 1870-71 var annorlunda. Det är viktigt att visa detta. Nu var det populo, le menu peuple - gatans och förstädernas folk - som var publiken. De hade då erövrat det Lars Gustafsson på sjuttiotalet kallade problemformuleringsprivilegiet. Detta styrde mer än formen. Olika bildade franska samtida har med avsky beskrivit den smutsflod som fram till och under Kommunen vällde fram i flygbladen. (Det bör citeras. Jag har fina exempel.) Märk att Versailles icke förmådde producera mass-spridda flygblad. Där återställdes också kejsartidens pressfientliga lagar redan den 12 april 1871. Flygbladen inne i Paris var i Versailles därefter ordrätt brottsliga!
    Under dessa nio månader trycktes för denna parisiska masspublik något mellan fyra och fem tusen flygblad. Många är försvunna. Inte bara för att de också sattes upp på väggarna och regnade bort; efter Kommunens nederlag var det straff på att sprida dem - och åtminstone under de första veckorna sköts folk som påträffades med dem. Men det finns dock ganska stora samlingar och dessa flygblad har beskrivits och katalogiserats sedan slutet på artonhundratalet då det i Frankrike blivit tillåtet att ta fram Kommunmaterial på dess egna villkor.
    Det gäller att se bilderna i sin tid. Att vissa konstnärer - som exempelvis både Alfred le Petit och Moloch - direkt efter nederlaget publicerade mer oförargligt lustiga bilder är inget att förundras över. De ville överleva! Men inte ens i sviter som Molochs ”Paris dans les caves” saknas perspektivet från le menu peuple.
    Det är också viktigt att visa på litografernas roll. Det fanns ännu 1872 fler än fyrahundra litografiska anstalter i Paris. Av kommunarderna var många just litografiska arbetare (många avrättades under den blodiga veckan, andra deporterades, jag kan ta fram siffror). Flygbladsproduktionen möjliggjordes av ett stort nätverk litografiska arbetare. Några bland dem tog klivet över till att själva stå också för att teckna bilden.
    Om man skall jämföra blir det 1968 års Atelier Populaire men framförallt det nutida Internet-nätet som kommer närmast de nio månader då flygbladen behärskade mediemarknaden i Paris. Det senare är viktigt.
    Jag har inte (ännu - men skall göra det vid katalogisering) räknat igenom den samling av dessa flygblad Gunnar sett och vi lämnar. Därtill kommmer sedan tidningar ( Charivari , Grelot samt några av Kommunens dagstidningar) och några Gill etc.
    De större utställningar som visat dessa tryck har dock inte gjort tydlig skillnad mellan de olika nivåerna. Ibland har man velat visa tiden i bild i allmänhet. Då blir det från Kommunen allt i bildväg från Courbet till Faustin och Pilotell . Det leder fel. Ett antal kända franska konstnärer var visserligen röda, gick med Kommunen (och blev fängslade och deporterade när Versailles segrade). Det är i och för sig viktigt att visa om man gör en bok eller en utställning om Kommunen. Men det förklarar inte hur ett nytt medium för en tid behärskar offentligheten. I stället skymmer det just detta.
    I vissa utställningar - som den på Victoria och Albert - är det karikatyren som sådan som intresserar. Det är i och för sig traditionellt. Så arbetade även Eduard Fuchs . Men då hamnar Cham och Daumier på samma nivå som flygbladen. Gör man det som utställning skär man också loss bilderna från tidningssidan. Nå Victoria och Albert fick en donation där Daumier antingen skurits loss eller visades från den samlingsvolym om belägringen Charivari gav ut sommaren 1871 som prenumerant värvning.
    Jag tror alltså att det är viktigt att visa dagens publik hur ett särskilt nytt medium tar över och göra det med exemplet från dessa nio månader i Paris.
    Då endast ett fåtal numera kan redogöra för skeendet i Paris från 4 september 1870 till 27 maj 1871 bör man naturligtvis pedagogiskt skriva korta förklaringar; visa kartor över skeendet. Samt med korta - slående - citat visa både vad som sker och hur det uppfattas.
    Men man bör ha respekt för konstnärerna - även om de var tryckare och litografer blott. I görligaste mån identifiera dem. Många gånger görs det inte. Det skrivs bara ”popular print” e.d
    Man bör också ha såväl före som efter. Alltså visa det s.k. liberala kejsardömets grova bildkarikatyrer. Någon tidningssida med Gill, någon med Alfred le Petit (svinet som ser ut över natten t.ex.). Samt i monter några uppslag med Le Monde Illustrees grymma bilder från maj/juni 1871.)
    Vi har också en del dagstidningar från Kommunen. De platsar i monter och som illustration. (Men inte några facsimiler - även om jag har t.ex. hela Vallès tidning i facs.) Och inga renskurna bilder! Hela den tryckta sidan/uppslaget.
    En fråga vi bör diskutera är hur vi bör göra med kronologin. I och för sig vill jag hålla ihop konstnären; ge honom respekt. Å andra sidan bör åskådaren få möjlighet att följa ett skeende.
    Nå, det kan diskuteras.
    Detta bara som minnesanteckning.

Östra Björkviken 051114Publicerad på www.fib.se 2010-05-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
 
APRILNUMRET UTE TILL FÖRSÄLJNING NU!

BLÄDDRA, SÖK OCH LÄS I GAMLA TIDNINGAR PÅ SKÄRMEN

PRENUMERATIONS-ÄRENDEN:
prenum@fib.se
KONTAKTA OSS:
webmaster@fib.se
UNDER YTTRANDEFRIHETS-GRUNDLAGEN
Läs mer »


Meila webmaster@fib.se om olika arrangemang, så förs de in här.

De kallar sig "marxister"
Olof Rydström

OLOF RYDSTRÖM
STOCKHOLM
Om krönikörerna och deras krönikor
Läs mer »

2010-03-17

FARSOTER OCH FURSTLIGA KRÄMPOR

2010-03-04

ÅKE KILANDER OM VÄRLDENS SPRINGNOTA AV STEFAN DE VYLDER

2010-01-04

OLOF PALME - KLASSFÖRRÄDAREN ...

2009-11-11

TONÅRINGAR LOCKAS TILL AFGHANISTAN2009-10-04

RENA RAMA VERKLIGHETEN AV KRISTINA LUGN

2009-10-03

ORDETS MAKT OCH VANMAKT

2009-09-06

EDENS BAKGÅRD - PC JERSILDS NYA

2009-08-24

JAG VAR EN ARIER - NY ROMAN AV TONY SAMUELSSON 

2009-08-06
 
LITE UR FOLKDJUPET

2009-08-02

"BARRY" OCH HANS DRÖMMANDE FAR

2009-07-16

HORNSGATAN AV ERNST BRUNNER

2009-07-08

HUNGERSKJÖLD OCH POTATISKRIGET

2009-06-03

PROGGEN & POLITIKEN

2009-05-31

PRIVATA LIV AV LARS ARDELIUS

2009-05-27
Bild från Wikipedia
PRERAFAELITERNAS VERKLIGHETSFLYKT

2009-05-18
 
SKURKKAPATALISMEN - BOKRECENSION

2009-04-17
Bild Wikipedia
EGENDOMLIG HISTORIEFÖRFALSKNING

2009-04-14
Bild Forum Bokförlag 
SKYNDA ATT ÄLSKA - ALEX SCHULMANS BOK OM SIN FAR

2009-04-13

DET ÄR INTE HENNES FEL ATT JAG SKRIVER SÄMRE

2009-04-08
 
SMÅBRUKARNAS HEDERSPRIS TILL GUNNAR LINDSTEDT

 
2009-10-11

Fredsmöte i Göteborg

2009-05-26
Dialog om enhetsfronten. Två fibbare diskuterar ...

2009-05-04
Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet

2009-01-12
Montague mot Balfour, Henrik Lindes viktiga artikel från 2007

2009-01-02
Ny enhet i Stockholm för solidaritet med Palestina

FÖRENINGSINFORMATION»

G U S T A F S S O N S A L F A B E T 

 FiB:s 1:a hemsidaFiB:s 2:a hemsida

Hela IB-materialet i original -> 

KÖP INBUNDNA ÅRGÅNGAR

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se