Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Östra Björkviken 060106

Vänner!

Detta brev går som snigelpost - litar trots allt mer på papper - både till Gunnar Sahlin (KB) och till Pelle Axelson (Leopard).

Gatans mediemakt.

Det finns vissa frågor vi bör söka nå fram till svar på om detta projekt så fort som möjligt. Skälet till det är mycket enkelt. I år blir Gun åttio och jag sjuttionio. Vi kan rimligtvis inte lägga upp arbetsplaner vilka sträcker sig alltförmånga år framåt. I princip borde jag börja skriva ut redan i vår.
    Vi donerar samlingen till KB på samma villkor som vi gjorde med samlingen av krigsaffischer till KB och med Gill-samlingen till Nationalmuseum: Ordentlig utställning och en såväl resonerande som estetiskt tilltalande katalog.
    Det särskilda med denna utställning/katalog är dels inriktningen - gatans makt över media - och dels att trycken visas/återges som det de är; konstnärliga bilder - i en annan estetisk tradition än den officiella (märk att även Courbet ingår i det på sitt sätt officiella).
    Det uppdrag jag håller på med för Leopard om Dickens som redaktör innebär inte bara att jag fått skaffa in och nu läser igenom de många hyllmetrarna - Bentley’s Miscellany, Household Words (med bipublikationer) och All the Year Round - utan att jag insett att jag måste mer ordentligt läsa in mig på den dåtida masslektyren. Att Marx inte uppskattade Eugène Sue och hans Les mystères de Paris och Dickens inte Reynolds Mysteries of London (den svenska upplagan gavs först ut 1878 av sjökapten Göran Gottfrid Utterström i 89 häften) hindrar inte att det var dessa (inte Balzac som ju var borgerlighetens och inte ens Dickens som mest var mellanskiktens läsning) som var de då arbetande klassernas i våra länder lektyr. Det var Sue och Reynolds som formade ett folkligt medvetande och handlande. Märk att Reynolds var chartist! Liksom det är viktigt lyfta fram och tydliggöra detta är det viktigt att estetiskt synliggöra dåtidens ställningstagande populärbild. (Att jag skulle kunna övertyga Leopard om att ge ut Reynolds tvivlar jag på; men kanske borde de övertygas om att ge ut Disraelis Sybil!)
    Det vi nu gör med denna utställning/katalog har inte gjorts. Till Victoria and Albert Museums utställning 1971 gjorde Susan Lambert katalogen: The Franco-Prussian War and the Commune in Caricature 1870/71. Men hon skiljer inte mellan Charivaris Cham och Daumier och vad värre är inte ens mellan dem och Moloch eller Faustin. Ja de alla som Pilotell och de andra flygbladskonstnärerna förs in under samlingsbegreppet Caricature. Därtill kommer att de i svartvitt återgivna bilderna - förminskade - inte blir estetiskt tillgängliga.
    I första delen av sitt stora fembandsverk om Tredje republiken sedd genom L’Imagerie Populaire - Histoire de la commune et du siège de Paris - går Paul Ducatel år 1973 ännu längre. (Nå, han styrs i bildvalet av sin grundhållning - han är republikan i samma mening som Thiers vilket präglar alla de fem banden om bilderna 1870 till 1944.) Dessutom är de svartvita bilderna av honom återgivna i så litet format att de knappt är tydbara.
    Den arbetsgrupp som år 1976 för Würtembergischer Kunstverein i Stuttgart gjorde utställningen Die politische Lithographie im Kampf um die Pariser Kommune hade en särskild politisk inriktning. Efter utställningen skänkte Helmut Poetter för övrigt samlingen till kulturrevolutionens Kina. Bilderna valdes för att åskådliggöra det politiska skeendet. Katalogen visade de avfotograferade skärmarna. Något egentligt intresse för bilderna som folklig konstart hade arbetsgruppen dock inte. Vilket kanske också kan förklaras av den spända situation den befann sig i - katalogen avslutas ju med faksimil på det åtal som Staatsanwaltschaft Duisburg inlett mot professor Klaus Gerard Schneider för Verunglimpfung des Staates und Beleidigung.
    Denna vår utställning och katalog bör tydliggöra just striden om hur gatan tog mediemakt september 1870 till maj 1871. Hur flygbladen uttryckte och formade ett samhälleligt medvetande. Det innebär att varken Charivaris Cham eller Daumier - för att inte tala om L’Illustration - är med annat än möjligtvis som exempel. Att skeendet dessa månader numera för en svensk publik är mindre känt innebär att vi får sätta in förklarande texter. (Som vi gjorde med krigskartorna i Sälja krig som margarin.)
    Flygbladen sätts upp i utställningen och återges också i katalogen på ett sådant sätt att de tydligt framstår som det de är; uttryck för en folklig estetik. Det blir nog inte möjligt att som i Fem år av frihet återge dem i fullt format; men katalogen bör utformas estetiskt njutbar som André Gill-katalogen eller katalogen till Sälja krig som margarin.
    Vad utställningen beträffar är det sant att den kanske inte behöver samma utrymme som Sälja krig som margarin (två salar och en vestibul). Men den behöver dock utrymme för att bli begriplig.
    Att det vore bra om utställningen/katalogen kunde komma också i Frankrike är självklart. Men vi bör vara medvetna om att det kan dra ut på tiden. De första diskussionerna om Fem år av Frihet med BN ägde rum för ett tiotal år sedan. Intresset var stort. Sedan har frågan sakta avancerat. Nils Andersson i Paris har varit mycket aktiv. För nu mer än två år sedan hade jag diskussioner med Picassos gamla förlag Cercle de l’Art och Philippe Monsel var där intresserad. Vi diskuterade kontraktsfrågor och royaltysats till och med. Men först skulle utställningsfrågan lösas. För att förlaget skulle kunna gå iland med uppgiften måste det finnas ett museum som ville ställa ut det hela. BN arbetade samman med Monsel för detta. För ett och ett halvt år sedan bilade vi så med hela materialet till Paris. I juli i fjol kunde Philippe Monsel på Cercle de l’Art meddela att man kommit så långt att Bruno Foucart på Bibliothèque Marmottan var mycket intresserad men att det behövdes ytterligare något/några museer. Vi får se. Fast Gun menar att om det inte blivit klart innan jag fyller åttio nästa sommar bör vi återta samlingen från Paris. Men det har jag inte meddelat förlaget. Jag utgår från att de gör vad de kan.
    För tjugo år sedan eller så när jag och Rune Hassner höll på med Bilden som vapen skrev jag på en text - mest för att klara tankarna - ”Den för folket mångfaldigade politiska fantasien”. Har nu tagit fram dessa sextionågonting sidor om reproducerbarhet, bild och bildsyn. Janken läste den i går och menade att den efter någon putsning (men ej omarbetning) borde ges ut.
    Nå, läs och hör av er. Och glöm inte att om vi blir lika senfärdiga som de franska vännerna hinner nog både Gun och jag smälla av innan arbetet kommer igång!

Hälsningar
Jan Myrdal

Östra Björkviken 4Publicerad på www.fib.se 2010-05-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
 
APRILNUMRET UTE TILL FÖRSÄLJNING NU!

BLÄDDRA, SÖK OCH LÄS I GAMLA TIDNINGAR PÅ SKÄRMEN

PRENUMERATIONS-ÄRENDEN:
prenum@fib.se
KONTAKTA OSS:
webmaster@fib.se
UNDER YTTRANDEFRIHETS-GRUNDLAGEN
Läs mer »


Meila webmaster@fib.se om olika arrangemang, så förs de in här.

De kallar sig "marxister"
Olof Rydström

OLOF RYDSTRÖM
STOCKHOLM
Om krönikörerna och deras krönikor
Läs mer »

2010-03-17

FARSOTER OCH FURSTLIGA KRÄMPOR

2010-03-04

ÅKE KILANDER OM VÄRLDENS SPRINGNOTA AV STEFAN DE VYLDER

2010-01-04

OLOF PALME - KLASSFÖRRÄDAREN ...

2009-11-11

TONÅRINGAR LOCKAS TILL AFGHANISTAN2009-10-04

RENA RAMA VERKLIGHETEN AV KRISTINA LUGN

2009-10-03

ORDETS MAKT OCH VANMAKT

2009-09-06

EDENS BAKGÅRD - PC JERSILDS NYA

2009-08-24

JAG VAR EN ARIER - NY ROMAN AV TONY SAMUELSSON 

2009-08-06
 
LITE UR FOLKDJUPET

2009-08-02

"BARRY" OCH HANS DRÖMMANDE FAR

2009-07-16

HORNSGATAN AV ERNST BRUNNER

2009-07-08

HUNGERSKJÖLD OCH POTATISKRIGET

2009-06-03

PROGGEN & POLITIKEN

2009-05-31

PRIVATA LIV AV LARS ARDELIUS

2009-05-27
Bild från Wikipedia
PRERAFAELITERNAS VERKLIGHETSFLYKT

2009-05-18
 
SKURKKAPATALISMEN - BOKRECENSION

2009-04-17
Bild Wikipedia
EGENDOMLIG HISTORIEFÖRFALSKNING

2009-04-14
Bild Forum Bokförlag 
SKYNDA ATT ÄLSKA - ALEX SCHULMANS BOK OM SIN FAR

2009-04-13

DET ÄR INTE HENNES FEL ATT JAG SKRIVER SÄMRE

2009-04-08
 
SMÅBRUKARNAS HEDERSPRIS TILL GUNNAR LINDSTEDT

 
2009-10-11

Fredsmöte i Göteborg

2009-05-26
Dialog om enhetsfronten. Två fibbare diskuterar ...

2009-05-04
Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet

2009-01-12
Montague mot Balfour, Henrik Lindes viktiga artikel från 2007

2009-01-02
Ny enhet i Stockholm för solidaritet med Palestina

FÖRENINGSINFORMATION»

G U S T A F S S O N S A L F A B E T 

 FiB:s 1:a hemsidaFiB:s 2:a hemsida

Hela IB-materialet i original -> 

KÖP INBUNDNA ÅRGÅNGAR

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se