Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

 Citat ur SvD:s utrikeschefs Per Forslind rapporter

SvD 12/12 1979

"SvD i Pol Pots hemliga läger

Efter ett års tystnad har de röda khmerernas ledare Pol Pol trätt fram. Till hans läger nådde SvD:s Per Forslind efter en våldsam nattlig bilfärd och en lång fotvandring på djungelstigar kantade av minor, fallgropar och förgiftade pilar.

BANGKOK (SvD). Kampucheas regeringschef Pol Pot, som har fördrivits från huvudstaden och nu tvingas operera från olika platser i djungeln, har gått till en diplomatisk offensiv.

Den regim, som för fyra år sedan drog sig undan allt internationellt umgänge för att bygga en sann kommunistisk stat från "år 0", söker nu all hjälp den kan få för att driva ut de vietnamesiska trupper som ockuperat Kampuchea och installerat en ny regim i Pnom Penh. Efter att ha varit tyst i månader, då han kunnat konstatera att det ute i världen ryktades att han var död, har Pol Pot nu, hårt pressad av en' effektiv vietnamesisk militärmaskin, börjat ge intervjuer.

Skotsk whisky
Under ett fyra timmar långt samtal som följdes av en två timmars lunch med fem rätter, skotsk whisky, thailändskt öl och cigarretter från Singapore utvecklade han sina synpunkter på kriget, den internationella situationen och planerna för det Kampuchea, som skall byggas när de vietnamesiska soldaterna drivits bort.

 Det talades under dessa sex timmar knappast om kommunism eller socialism. I stället betonades skarpt dem nationella aspekten och det sades att det nu gällde att föra en politik som var acceptabel för alla kampucheaner och där alla de som motsatte sig revolutionen också kunde dra fördel av resultatet.

Läger i norr
Pol Pot träffades denna gång i norra Kampuchea, vilket var en överraskning eftersom det sagts att han — om han inte var död — skulle uppehålla sig på den södra fronten. Men det är inte möjligt att exakt fastställa var detta tillfälliga högkvarter var beläget. Vi fördes dit i nattens mörker från Bangkok. Efter åtta timmars skakande på flaket till en liten lastbil som sällan körde under 100 km. i timmen hade vi passerat gränsen och befann oss i utkanten av ett djungelområde.

...

"Vissa misstag''
Vid en intervju med en man, som gjorts ansvarig för att tre miljoner av hans landsmän dog då han sökte bygga en sann kommunistisk stat, är det väsentligt att söka fastställa fakta bakom de anklagelser om ofattbara grymheter som skulle ha begåtts under Pol Pots regim. Han medger att det begicks "vissa misstag" som ledde till att "hundratals" människor berövades livet. Men att tala om att det skulle gälla hundratusentals eller miljoner det var inte annat än överdriven propaganda riktad mot hans regering.

 Den hade spritts av Vietnam och siffran tre miljoner var, förklarade premiärministern, det antal kampucheaner vietnameserna tänkte och måste döda i detta krig för att realisera sina planer.

Trampolin
Pol Pot betecknade gång på gång vietnameserna som "angripare och utrotare". De försöker utrota hela Kampucheas befolkning för att sedan använda landet som en trampolin för fortsatt expansion i Sydöstasien. För att nå detta mål tillgriper Vietnam alla vapen. Massor av kampucheaner dör varje dag av svält för att vietnameserna förstört de redskap de brukar jorden med och t.o.m. tagit från dem deras matbestick.

 Premiärministern sade att Vietnam också använde sig av kemiska giftvapen i kriget. Han hade inga bevis för om detta var en ny typ av kemiska vapen, eftersom de huvudsakligen används i avlägsna områden och man ännu inte var färdig med analysen av de löv och de vatten som besprutats. Anklagelserna om att regimen i Kampuchea gjort sig skyldig till folkmord var inget annat än ett försök av vietnameserna att för framtiden skylla ifrån sig sina dåd.

 Pol Pot leder en regering som alltjämt är den som erkänns av en majoritet av världens nationer och han talade som en regerande politiker.

Nationell koalition
Det viktigaste målet för Kampuchea i dag var inte att genomföra någon social revolution eller att bygga upp socialismen. Det viktigaste var att mobilisera alla styrkor för att driva ut vietnameserna.

 Pol Pot undvek att diskutera en allians med de anti-kommunistiska styrkor som skulle kunna ledas av den, förre premiärministern Lon Nol som nu bor i USA eller att närmare gå in på en gemensam aktion med prins Sihanouk. I stället sade han att han försökte kontakta "varje grupp" hur liten den än var. Enda villkoret för ett samarbete var att de andra var beredda att bekämpa de vietnamesiska angriparna.

 Pol Pot som när han efter tolv år som gerillakrigare kom till makten vid Vietnamkrigets slut avsade sig alla kontakter med omvärlden, förklarade nu att han önskade ett samarbete med alla länder och att Kampuchea var berett att godta utländska investeringar.

Långvarigt krig
Men det är i dag inte det demokratiska Kampucheas regering som har kontroll över landet utan den av Vietnamstödda regimen under Heng Samrin. I kampen mot överlägsna vietnamesiska styrkor som sägs uppgå till 220 000 man har Pol Pots armé tvingats till ett gerillakri. Det har nu pågått i elva månader och det kan bli långvarigt. Pol Pot, som uppträdde med stor självsäkerhet, medgav militära motgångar men konstaterade också att vietnameserna under två torrperioder inte kunnat krossa motståndet och att de tvingats till att föra in nya förstärkningar."

____________________________
Citat ur Per Forslinds atikel i SvD 16/12 1979

"SvD Söndag i Kampuchea

Den högreste 50-årige mannen är dömd till döden av vietnameserna. Anklagad för mord på 2—3 miljoner människor. När SvD:s Per Forslind möter Pol Pot i hans hemliga läger erkänner gerillaledaren att "det har begåtts misstag". Men att många miljoner dödats under hans maktutövning i Kampuchea är troligen en överdrift. Befrielsekriget har bringat ett folk på flykt. Över miljonen flyktingar har gått över gränsen till Thailand, och Kampuchea hotar att bli "Vietnams eget Vietnam".

Det som skulle bli en vietnamesisk blixtoperation mot det kommunistiska grannlandet håller på att förvandlas till ett långt och utdraget gerillakrig där de som var gårdagens mästare i gerillakrigföring nu möter problem som i mycket påminner om dem som till slut tvingade amerikanerna ätt ge upp kampen om Vietnam.

 Den fördrivne kampucheanske gerillaledaren Pol Pot hävdar naturligtvis att kampen skall fortsätta till dess den siste vietnamesen lämnat Kampuchea. Utsikterna för att han med sina röda khmerer skall kunna göra det torde vara; obefintlig och det är därför som han nu vädjar inte bara till FN utan direkt söker kontakt med de mest skilda grupper i världen för att få stöd.

 När jag träffade honom i hans tillfälliga högkvarter i norra Kampuchea uppskattningsvis någon mil från gränsen till Thailand var det en blixtvisit och vi fördes till hans gerillabas under natten och måste också lämna den i nattens mörker för att vi inte med on större säkerhet skulle kunna säga var lägret befann sig. Pol Pot, hans vice premiärminister Ieng Sary och dennes hustru socialministern Ieng Thirith lämnade också med säkerhet lägret dagen efter det att vi varit där och befinner sig nu på någon annan plats inom Kampuchea.

 Pol Pot, en gång känd under ämnet Saloth Sar, förflyttar sig ständigt mellan olika gerillabaser inom Kampuchea och har kunnat gäcka sina vietnamesiska motståndare som dömt honom till döden sedan han tvangs fly från Pnom Penh den första veckan i januari.

 Men han ger inte något intryck av att vara en man på flykt. Han är självsäker, till synes vid god hälsa. En ganska högrest man, kanske 50 år som talar med låg röst. Han använder sig aldrig av något annat språk än khmer vilket tolkas till omväxlande franska och engelska. Han är klädd i det som blivit en slags uniform för kommunisterna i Sydöstasien: vit skjorta, svarta byxor och gummisandaler.

 Han ler sällan under de sex timmar vi är tillsammans. Han uppträder med en betydande värdighet och det är svårt att föreställa sig honom som en man som gjorts ansvarig för att två eller kanske tre miljoner människor antingen mördades eller dukade under i en revolution som blev sällsynt grym och som han och hans närmaste tappade kontrollen över när de använde sig av totalt outbildade kadrer för att bygga den verkligt sanna kommunismen.

 Det är tydligt att han känner sig säker här i sin tillfälliga bas som skyddas av två ringar av gerillaförband och tre försvarslinjer med det indokinesiska gerillakrigets alla försåtliga och djävulska vapen.

 Hela lägret är omgivet av trampminor. Den som tar det minsta felsteg från de smala stigar som leder dit riskerar att spetsas på sylvassa bambustänger. Tunna lianer utlöser armborst som slungar i väg bambuspjut eller sänder ut en skur av pilar som preparerats med ormgift eller med den giftiga saven från ett träd söm växer i detta område.

...

När mörkret faller och de förstår att vi är trötta efter att inte ha varit ur kläderna på 35 timmar kommer geillasoldaterna med sina hängmattor och spänner upp dem åt oss. Jag somnar efter några minuter men vaknar då en gerillasoldat lägger en filt över mig. Det fågelkvitter som följt oss hela dagen har tystnat och efterträtts av ett crescendo från mångtusenden cikador.

Spionsatellit!
Genom lövverket tittar jag upp mot en gnistrande stjärnhimmel. Med lägereldarna flammande omkring är det som en vildmarksidyll. Men över idyllen ser jag plötsligt en av supermakternas spionsatelliter passera.

 Satelliterna som dag och natt vakar över denna krigsskådeplats är ett av uttrycken för att hela maktbalansen i Sydostasien rubbats genom vietnamesemas invasion av Kampuchea. Det är nu vietnameserna som styr landet. Den av Vietnam stödda regeringen Heng Samrin är en marionettregim utan makt.

 Men liksom en gång i Vietnam har den starkaste militärmakten endast full kontroll över städerna. Nu när det åter är torrperiod kan Pol Pots röda khmerer inte kontrollera några betydande områden men dess gerilla kan slå till överallt ute i landet. Vietnam har tvingats sätta in 220 000 man i Kampuchea och för in nya förstärkningar.

Impopulärt krig
Thailändska militärer säger sig veta att moralen är dålig bland de vietnamesiska styrkorna där soldaterna blir allt yngre. I Vietnam, där ekonomin stagnerat och ris skörden ännu en gång slagit fel, är detta ett impopulärt krig och det kommer att bli allt svårare för Hanoi att föra det allteftersom Kina ökar trycket mot Vietnam i norr.

 Men vem skall kunna driva ut vietnameserna ur Kampuchea och hindra att det bildas en stor indokinesisk federation under Vietnams ledning?

 Pol Pots röda khmerer är den enda motståndsgruppen av betydelse. Men de är inte tillräckligt starka. Det finns visserligen grupper ur de anti-kommunistiska fria khmererna som är beredda att gå samman med Pol Pot, men det år grupper som leds av oberäkneliga och närmast fascistiska typer. Den enda betydelsefulla grupp bland de fria khmererna, den som leds av Son San, har låtit förstå att en allians med Pol Pot är otänkbar.

Hur många dog?
Genom att göras ansvarig för miljoner människors liv är Pol Pot en omöjlig allierad. Att verkligen tre miljoner kampucheaner skulle ha dukat under för hans revolution är knappast troligt. Det är siffror som är omöjliga att kontrollera.

 Men det står klart att de var långt flera än "några hundra" som Pol Pot hävdar när han medger att det begicks vissa misstag. Det börjar nu komma fram bevis som länge saknats. Bland annat skall en tidigare medlem av hans regering som nu befinner sig i Thailand ha en detaljerad förteckning över 20 000 människor som mördades bara i fängelset i Pnom Penh.

 I och med att Pol Pot görs ansvarig för dessa grymheter är han ironiskt nog vietnamesernas bästa garanti för att den internationella pressen mot Hanoi inte blivit så kraftig som den skulle varit om den störtat en mindre blodbesudlad regim.

...

 Pol Pot är visserligen den av 91 av världens nationer lagligt erkända regeringen. Men vad Pol Pot inte kan eller vill inse är att den framgång hans regim noterade i FN i höstas inte var en röst för honom utan en röst mot Vietnams invasion av ett grannland.

Mörk situation
Situationen för Kampuchea liksom för stora delat av Sydöstasien ter sig därför mörk. Kampucheanerna anses ha tre—fyra år på sig att genomföra ett befrielsekrig. Har de inte lyckats om fem-sex år har Kampuchea ännu en gång blivit en koloni, denna gång under Vietnam.

 Men ett av hoten mot vietnameserna är naturligtvis den miljon flyktingar som nu finns vid gränsen till Thailand. De flyktingläger som växer upp här och sannolikt kommer att permanentas kan bli viktig bas för rekrytering av en ny gerilla."Publicerad på www.fib.se 2006-03-30

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss
nr 11/2004
nr 12/2004
nr 01/2005
nr 02/2005
nr 03/2005
nr 04/2005
nr 05/2005
nr 06-07/2005
nr 08/2005
nr 09/2005
nr 10/2005
nr 11/2005
nr 12/2005
Tidningsartiklar
nr 03/2006
nr 04/2006
nr 05/2006
nr 06-07/2006
nr 08/2006
nr 09/2006
nr 10/2006
nr 11/2006

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se